ဦးသန္ႛ၏ ဓာတ္ပံုမဵက္ႎႀာဖံုးႎႀင့္ ေဆာင္းပၝးမဵားကို စာေပစိစစ္ေရးက ပယ္ခဵ

ဴမန္မာႎိုင္ငံမႀာ လစဥ္ထုတ္ေနတဲ့ မဂၢဇင္းေတၾထဲက ဴမန္မာသစ္မဂၢဇင္းဟာ ဇန္နဝၝရီလထုတ္အတၾက္ ကၾယ္လၾန္သူ ကုလသမဂၢ အတၾင္းေရးမႀႃးခဵႂပ္ေဟာင္း ဦးသန္ႛဓာတ္ပံုနဲႛ ပံုႎႀိ္ပ္ထုတ္ေဝခၾင့္ကို စစ္အစိုးရရဲ့ စာေပစိစစ္ေရးဌာနကို တင္ဴပရာမႀာ ပယ္ခဵလိုက္တယ္လိုႛ RFA က စံုစမ္းသိရႀိရပၝတယ္။
2008-12-31
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
ကုလသမဂၢ အတၾင္းေရးမႀႃးခဵႂပ္ေဟာင္း ဦးသန္ႛ၏ ရန္ကုန္႓မိႂႚရႀိ ဂူဗိမာန္တၾင္ ၂၀၀၈ခုႎႀစ္ ေမလ ၂၃ရက္က လက္ရႀိ အတၾင္းေရးမႀႃးခဵႂပ္ ဘန္ကီမၾန္း လၾမ္းသူႛ ပန္းဴခင္းဴဖင့္ ဂၝဝရဴပႂေနပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)
ကုလသမဂၢ အတၾင္းေရးမႀႃးခဵႂပ္ေဟာင္း ဦးသန္ႛ၏ ရန္ကုန္႓မိႂႚရႀိ ဂူဗိမာန္တၾင္ ၂၀၀၈ခုႎႀစ္ ေမလ ၂၃ရက္က လက္ရႀိ အတၾင္းေရးမႀႃးခဵႂပ္ ဘန္ကီမၾန္း လၾမ္းသူႛ ပန္းဴခင္းဴဖင့္ ဂၝဝရဴပႂေနပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)
(Photo: AFP)

အဲဒီလို ဦးသန္ႛပံုနဲႛ မဵက္ႎႀာဖံုး ႟ိုက္ႎႀိပ္ထုတ္ေဝခၾင့္ မဴပႂတဲ့အဴပင္ စာအုပ္အတၾင္းမႀာ ေဖာ္ဴပမဲ့ စာေရးဆရာ စည္သူဦးသန္ႛေရးသားတဲ့ တည္ေဆာက္ဆဲႎိုင္ငံ ေဆာင္းပၝး၊ အိႎၬိယႎိုင္ငံေခၝင္းေဆာင္ ဂဵဝၝဟာလာေနရူး ဆုရစဥ္က ဦးသန္ႛေဴပာခဲ့တဲ့ မိန္ႛခၾန္းနဲႛ သူႛကိုယ္တိုင္ေရးခဲ့တဲ့ေဆာင္းပၝး ၁ ပုဒ္ အပၝအဝင္ အဴခားစာေရးဆရာတဦးက ဦးသန္ႛအေဳကာင္း ေရးတဲ့ ေဆာင္းပၝး ၁ ပုဒ္၊ စုစုေပၝင္း ေဆာင္းပၝး ၄ ပုဒ္ကိုလည္း စာေပစိစစ္ေရးဌာနက ပယ္ခဵလိုက္တယ္လိုႛ သိရပၝတယ္။

ဇန္နဝၝရီလထုတ္ ဴမန္မာသစ္မဂၢဇင္းကို ခုလို ဦးသန္ႛပံုနဲႛ ေဖာ္ဴပဖိုႛကေတာ့ လာမဲ့ ဇန္နဝၝရီလ ၂၂ ရက္ေနႛမႀာ ဦးသန္ႛ ႎႀစ္တရာဴပည့္ ေမၾးေနႛ ကဵေရာက္မႀာဴဖစ္တဲ့အဴပင္ သူႛကိုဂုဏ္ဴပႂတဲ့အေနနဲႛ ထုတ္ေဝဖိုႛ ႒ကိႂးစားတာဴဖစ္ေဳကာင္း မဂၢဇင္းနဲႛ နီးစပ္သူေတၾက ေဴပာပၝတယ္။

ကမႝာႛ ကုလသမဂၢကေတာ့ ဦးသန္ႛကို ဂုဏ္ဴပႂတဲ့အေနနဲႛ သူႛရာဴပည့္မႀာ ဦးသန္ႛပံုနဲႛ တံဆိပ္ေခၝင္း ထုတ္ေဝဴဖန္ႛခဵိမယ္လိုႛ ေဳကညာထားပၝတယ္။ ဦးသန္ႛဟာ ဧရာဝတီတိုင္း ပန္းတေနာ္ ဇာတိဴဖစ္႓ပီး ကမႝာ့ကုလသမဂၢရဲ့ အတၾင္းေရးမႀႃးခဵႂပ္တာဝန္ကို သက္တမ္းႎႀစ္႒ကိမ္ ေ႟ၾးခဵယ္တာဝန္ေပးခံခဲ့ရ႓ပီး ၁၉၆၁ ကေန ၁၉၇၁ ခုႎႀစ္ထိ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ပၝတယ္။

၁၉၇၄ ဦးသန္ႛကၾယ္လၾန္ခဵိန္မႀာ ဴမန္မာ့ဂုဏ္ေဆာင္ ဦးသန္ႛကို သီးဴခားဂူဗိမာန္ေပးေရး အတၾက္ ေကဵာင္းသားေတၾရဲ့ လႁပ္ရႀားမႁ ေပၞခဲ့႓ပီး ရာနဲႛခဵီလိုႛ မဆလအစိုးရရဲ့ ဖမ္းဆီး ေထာင္ခဵခံခဲ့ရပၝတယ္။

ကုလသမဂၢကေတာ့ အေမရိကန္ဴပည္ေထာင္စု နယူးေယာက္႓မိႂႚ မန္ဟက္တန္႓မိႂႚနဲႛ ကပ္ေနတဲ့ အေရႀႚဴမစ္ထဲက ေပ ၁၀၀ ကဵယ္႓ပီး ေပ ၂၀၀ရႀည္တဲ့ လူလုပ္က႗န္းတခုကို ဦးသန္ႛကို ဂုဏ္ဴပႂတဲ့အေနနဲႛ ဦးသန္ႛက႗န္းလိုႛ ေခၞေဝၞအမည္ေပးထားပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔