ဴမန္မာႎိုင္ငံသိုႛေရာင္းခဵလၿဲအပ္မည့္ တ႟ုတ္စစ္ကားမဵား နယ္စပ္ေရာက္

2007-12-06
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

military_trucks_200px.jpg
ရန္ကုန္႓မိႂႚရႀိ အစိုးရ႟ံုးတခုေရႀႚတၾင္ ရပ္ထားေသာ စစ္ထရပ္ကားမဵား ဴဖစ္ပၝသည္။ ဴမန္မာစစ္တပ္အတၾက္ တ႟ုတ္ႎိုင္ငံလုပ္ ထရပ္ကားမဵားကို ဝယ္ယူအသံုးဴပႂေနပၝသည္။ (Photo: AFP) ပံု႒ကီးဳကည့္လိုလ႖င္။ >>

တ႟ုတ္ႎိုင္ငံက ထုတ္လုပ္တဲ့ စစ္ကားေတၾ ဴမန္မာႎိုင္ငံကို လၿဲေဴပာင္းေပးဖိုႛအတၾက္ ဒီေနႛ တ႟ုတ္ဴမန္မာနယ္စပ္ ေ႟ၿလီနဲႛ ကဵယ္ေဂၝင္႓မိႂႚေတၾမႀာ ေရာက္ရႀိေနတယ္လိုႛ မဵက္ဴမင္သိရႀိသူေတၾက ေဴပာပၝတယ္။ ကားေရႀႚေခၝင္းေတၾမႀာ အဂႆလိပ္လို FAW ေဖာ လိုႛ ေရးထား႓ပီးေတာ့ အလတ္စား စစ္ကားေတၾ ဴဖစ္ပၝတယ္။ အဲဒီကားေတၾဟာ ယူနန္ဴပည္နယ္ ခ႗ီးကဵင့္႓မိႂႚ အမႀတ္(၁) ဟုန္းထာ ကားထုတ္လုပ္ေရး စက္႟ံုက ဴဖစ္တယ္လိုႛ အဲဒီစစ္ကားကို နယ္စပ္ေရာက္ေအာင္ ေမာင္းႎႀင္လာတဲ့ တ႟ုတ္ကားသမားတေယာက္က ေဴပာပၝတယ္။

ဒိအရင္ႎႀစ္ေတၾတံုးကလည္း ဴမန္မာဴပည္ဘက္ကို အခုလို စစ္ကားေတၾ လၿဲေပးခဲ့တာေတၾ ရႀိပၝတယ္။ တ႒ကိမ္လၿဲရင္ အစီး ၂၀၀ ေကဵာ္၊ ၃၀၀ ေကဵာ္၊ စသဴဖင့္လၿဲေပးတာေတၾ ရႀိခဲ့ပၝတယ္။ ဒီတ႒ကိမ္မႀာေတာ့ အားလံုး ကားအစီး ၄၀၀ ကို လဲၿေပးမႀာ ဴဖစ္ပၝတယ္။ ကားတစီးရဲ့ တန္ဖိုးဟာ တ႟ုတ္ယၾမ္ေငၾ ေလးေသာင္းခၾဲခန္ႛရႀိတယ္လိုႛ အဲဒီ တ႟ုတ္ကားသမားက ေဴပာပၝတယ္။ လက္ရႀိ တ႟ုတ္ဴမန္မာ ေငၾလဲႎႁန္းအရဆိုရင္ တ႟ုတ္ေငၾ ယၾမ္ ၄၀,၀၀၀ဟာ ဴမန္မာေငၾ ကဵပ္သိန္း ၇၀ ေကဵာ္ေလာက္ တန္ေဳကးရႀိပၝတယ္။

ကားေတၾကို ကိုယ္တိုင္ဴမင္ေတၾႚခဲ့ရတဲ့ တ႟ုတ္ဴမန္မာနယ္စပ္က စစ္ေရး ႎိုင္ငံေရး ေလ့လာသူ ဦးေအာင္ေကဵာ္ေဇာက အခုေရာက္ရႀိေနတဲ့ စစ္ကားေတၾဟာ တပ္ရင္းေတၾအတၾက္ ေပးတာပဲ၊၊ ကကပ၊ ကကေထာက္တိုႛ မႀာ သယ္ယူပိုႛေဆာင္ေရးအတၾက္ဴဖစ္တယ္၊ ေရႀႚတန္းကုိ သၾားႎိုင္မဲ့ ကားေတၾမဟုတ္ဘူး၊ ဒီကားေတၾက အလတ္စားေတၾ မိုႛ ႓မိႂႚေပၞမႀာ လမ္းေကာင္းတဲ့ ေနရာေတၾမႀာ သၾားႎိုင္လာႎိုင္တဲ့ ကားေတၾပၝ ရာသီမေ႟ၾးသၾားႎိုင္တဲ့ ကားေတၾမဟုတ္ဘူးလိုႛ ေဴပာပၝတယ္။

ဦးေအာင္ေကဵာ္ေဇာက ဆက္လက္႓ပီး၊ အရင္တံုးကလည္း အခုလို ဴမန္မာဴပည္ကို လၿဲခဲ့တာေတၾရႀိခဲ့ပၝတယ္။ လၿဲေပးမဲ့ကားေတၾကို တ႟ုတ္ဴပည္အတၾင္းပိုင္းကေန ေမာင္းလာ႓ပီးေတာ့ နယ္စပ္ေရာက္တဲ့အခၝမႀာ အဲဒီကားေတၾကို စုေပၝင္း႓ပီးေတာ့ အားလံုးဴပည့္မႀ ဴမန္မာဴပည္ဘက္ လၿဲေပးခဲ့တာဴဖစ္ပၝတယ္။ အခုတ႒ကိမ္ ဴမန္မာဘက္ကို လၿဲေပးမႀာနဲႛ ပတ္သက္လိုႛ တခဵိႂႚကို ဘာတာစနစ္နဲႛ ေရာင္းေပးတာေတၾ ရႀိသလို တခဵိႂႚကိုေတာ့ တ႟ုတ္အစိုးရက ဴမန္မာစစ္အစိုးရကို အလကား ေပးတာေတၾလည္း ရႀိႎိုင္တယ္လိုႛ ေဴပာပၝတယ္။

ဴမန္မာႎိုင္ငံမႀာ ႎိုင္ငံေရး မတည္မ႓ငိမ္ အကဵပ္အတည္း ဴဖစ္ေနတဲ့ အခဵိန္မႀာ အခုလိုမဵိႂး ကားေတၾ ေပၞေပၞတင္တင္ ပုိႛေနတာ ၂ ခၝရႀိ႓ပီ ဴဖစ္႓ပီး ဟိုတေလာကလည္း အေဴမာက္ကားေတၾကို ေပးပိုႛခဲ့တယ္ ၊ ဒၝေတၾဟာ မသင့္ေတာ္ဘူး၊ စစ္အစိုးရကို အဴပည့္အဝ ေထာက္ခံတယ္ဆိုတာ သက္သက္ လုပ္ဴပေနတာ ဴဖစ္ႎုိင္တယ္လိုႛလည္း ဦးေအာင္ေကဵာ္ေဇာက ေဴပာသၾားပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔