ေလေဘးအလႀႃရႀင္မဵား၊ ကားမဵားကို အာဏာပိုင္မဵားဖမ္းဆီး

ေလေဘးဒုကၡသည္ေတၾကို သၾားေရာက္ကူညီ႓ပီး ဴပန္လာတဲ့ တသီးပုဂၢလ အလႀႃရႀင္ေတၾကို ရန္ကုန္တိုင္း လႁိင္သာယာ႓မိႂႚနယ္ ပန္းလႁိင္တံတားထိ္ပ္မႀာ အာဏာပိုင္ေတၾက ဖမ္းဆီးခဲ့ပၝတယ္။
2008-05-27
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
ဧရာဝတီ ဴမစ္ဝက႗န္းေပၞ ဘိုကေလး႓မိႂႚတၾင္ ဴဖတ္သန္းသၾားေသာ ကားမဵားမႀ အစားအစာ ေတာင္းခံေနဳကေသာ ေလေဘးဒုကၡသည္ ကေလးသူငယ္မဵားကို ေမလ ၈ရက္ေနႛက ေတၾႚရပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)
ဧရာဝတီ ဴမစ္ဝက႗န္းေပၞ ဘိုကေလး႓မိႂႚတၾင္ ဴဖတ္သန္းသၾားေသာ ကားမဵားမႀ အစားအစာ ေတာင္းခံေနဳကေသာ ေလေဘးဒုကၡသည္ ကေလးသူငယ္မဵားကို ေမလ ၈ရက္ေနႛက ေတၾႚရပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)
(Photo: AFP)

႓ပီးခဲ့တဲ့ ေမလ ၂၅ ရက္ေနႛက ကၾမ္း႓ခံကုန္း႓မိႂႚက ေလေဘးဒုကၡသည္ေတၾကို သၾားေရာက္ လႀႃဒၝန္း႓ပီး ရန္ကုန္႓မိႂႚကို ဴပန္လာတဲ့ တသီးပုဂၢလ အလႀႃရႀင္ေတၾနဲႛ ကားေတၾကို လိႁင္သာယာ႓မိႂႚနယ္က ပန္းလႁိင္တံတားထိပ္မႀာ အာဏာပိုင္ေတၾက ေစာင့္ဖမ္းခဲ့တာဴဖစ္တယ္လိုႛ အလႀႃရႀင္တဦးက အခုလို ေဴပာပၝတယ္။

အလႀႃရႀင္တဦး။                   ။ “ကၾမ္း႓ခံကုန္း သၾားလႀႃ႓ပီးေတာ့ ဴပန္လာတာ၊ ဴပန္တဲ့ကားကို သူတိုႛ နံပတ္အစင္း ငၝးဆယ္ပၝတယ္။ သူတိုႛ ဟိုကေန စက္နဲႛ လႀမ္းပိုႛထားတာေပၝ့၊ ငၝးဆယ္မႀာ သူတိုႛ ေလးဆယ့္ႎႀစ္စီး ဖမ္းလိုႛရတယ္၊ ရႀစ္စီးက လၾတ္တယ္၊ ကဵေနာ္တိုႛေတၾက လမ္းေဘး လႀႃတယ္ဆို႓ပီးေတာ့ သူတိုႛေတၾက ေဴပာ႓ပီးေတာ့ သူတိုႛက လာေဴပာတာေပၝ့ေလ၊ ကိုယ္က ဗုဒၭဘာသာဆိုေတာ့ေလ ေဘးနားရပ္႓ပီးေတာ့ သက္႒ကီး ဝၝ႒ကီးေတၾကို လႀႃတာေပၝ့ေလ။ ရပ္႓ပီး ေစာင္ရယ္၊ ဴခင္ေထာင္ရယ္၊ လႀႃသၾား႓ပီး သူတိုႛဒီဟိုဟာ သူတိုႛမဖမ္းဘူးေလ၊ ထူး ကဵေတာ့၊ ထူးက ေဴခာက္စီးပၝတယ္ေလ၊ ဒီလိုပဲ လမ္းေဘး လႀႃေနတာပဲ၊ ဝၝးတရာ သစ္အေဴခခံက ၊ သူတိုႛမႀာ ေဴခာက္စီးပၝတယ္။ သူတိုႛကိုကဵေတာ့ မဖမ္းဘူးေပၝ့၊ ကဵန္တဲ့လူကဵေတာ့ ဖမ္းတာေပၝ့ ေလးဆယ့္ႎႀစ္စီး။ ”

ဖမ္းဆီးထားတဲ့ ကားနဲႛ ကားသမားကိုေတာ့ ကဵိႂကၠဆံ စစ္ေဳကာေရးစခန္းထဲမႀာ ထိန္းသိမ္းခဲ့႓ပီး အတူပၝလာဳကတဲ့အလႀႃရႀင္ေတၾနဲႛ ခရီးသည္ေတၾဟာ ဖမ္းဆီးတာ မခံရပဲ အဖမ္းခံထားရတဲ့ ကားသမားနဲႛ ကားေတၾ ဴပန္မရမခဵင္း မဴပန္ဘူးလိုႛ ေဴပာဆိုေနတာေဳကာင့္ ဴပႍနာဴဖစ္မႀာ စိုးရိမ္႓ပီး ည တနာရီအခဵိန္မႀာ အာဏာပိုင္ေတၾက ကားေမာင္းသမားေတၾကို ဴပန္လၿတ္ေပးလိုက္တယ္လိုႛ ေဴပာပၝတယ္။

အခုလိုမဵိႂးေပၝ့ ပစၤည္းေတၾ သၾား႓ပီးေတာ့ လႀႃဒၝန္းတာကေပၝ့ေနာ္၊ အလႀႃခံဌာနေတၾ ဖၾင့္ထားရဲ့သားနဲႛ သူတိုႛကို ေကဵာ္႓ပီးေတာ့ လုပ္လိုႛ မရဘူးေပၝ့ေနာ္၊ အဲ့ေတာ့ ဒီဟာက ဘာဴဖစ္လည္းဆိုေတာ့တဲ့၊ ဓမၳအစဥ္အလာေပၝ့ေနာ္ ကဵေနာ္တိုႛ ဴမန္မာႎိုင္ငံအေနနဲႛေပၝ့ ကဵက္သေရညိၟႂးႎၾမ္းေစတဲ့ အဴပႂအမူဴဖစ္တယ္ေပၝ့ေနာ္၊ အဲ့ဒၝေဳကာင့္မိုလိုႛ သူတိုႛအေနနဲႛ ေနာက္တ႒ကိမ္ေပၝ့ ဒီလိုကဵႃးလၾန္ ခဲ့မယ္ဆိုလိုႛရင္ေတာ့ တရားစၾဲဆိုတာကို ခံရမယ္ေပၝ့ေနာ္၊

ေနာက္တေနႛမနက္မႀာေတာ့ ကားေတၾကို ဴပန္ထုတ္ေပးလိုက္ေပမဲ့ လိုင္စင္နဲႛ အခၾန္ေဆာင္ထားတဲ့ သက္ေသခံေတၾကို သိမ္းထား႓ပီး ဒဏ္႟ိုက္အေရးယူဖိုႛ ႒ကိႂးစားေနတယ္လိုႛ အခုလို ဆက္ေဴပာပၝတယ္။

အလႀႃရႀင္တဦး။                   ။ “မေနႛကေတာ့ ကားထုတ္ေပးတယ္၊ ကားေတၾ အကုန္လံုး ဴပန္ထုတ္ေပးလိုက္႓ပီးေတာ့ အခု သူတိုႛဟိုမႀာ ခဵလမ္သၾင္း႓ပီးေတာ့ ေဆာင္ခိုင္းမႀာေပၝ့ ဒဏ္႟ိုက္မယ္ ဆိုတဲ့အခၝကဵေတာ့ တရား႟ံုးကလည္း ဒဏ္မ႟ိုက္ရဲဘူး။ ဥပေဒ ပုဒ္မ တပ္လိုႛမရေတာ့၊ တရား႟ံုးကလည္း ဒဏ္မ႟ိုက္ရဲဘူး ဒီအတိုင္းပဲ ဴပန္လၿတ္ ထုတ္လိုက္တယ္။ အခု ဒီမနက္ ခဵိန္းတယ္၊ သၾားတယ္၊ ဒၝေပမဲ့ ဒီမနက္လည္း သူတိုႛ ဝီးတက္စ္ သူတိုႛ မထုတ္ေပးဘူး ၊ အဲ့ဒၝကိုလည္း ဴပန္မေပးေသးဘူးတဲ့ အခု ရဲခဵႃပ္ထိ တင္မယ္တဲ့၊ ရဲခဵႃပ္ထိ တင္မယ္ဆို သဘက္ခၝ၊ သဘက္ခၝ သူတိုႛ ဴပန္ခဵိန္းထားတယ္၊ အခု ဝီးတက္စ္နဲႛ လိုင္စင္ကို သိမ္းထားတယ္ အခု ။ ”

ေလေဘးဒုကၡသည္ေတၾကို ကူညီ႓ပီးဴပန္လာတဲ့ ကားေတၾကို ေမလ ၂၆ ရက္ေနႛ မေနႛက မနက္ပိုင္းမႀာ ဴပန္ထုတ္ေပးလိုက္ခဵိန္မႀာလည္း ေနာက္တ႒ကိမ္ အခုလို သၾားေရာက္လႀႃဒၝန္းရင္ တရားစၾဲဆိုမယ္လိုႛ ႓ခိမ္းေဴခာက္ ေဴပာဆိုတယ္လိုႛ အလႀႃရႀင္ ေနာက္တဦးက အခုလိုေဴပာပၝတယ္။

အလႀႃရႀင္ ေနာက္တဦး။          ။ “တနလႆာေနႛ မေနႛကကဵေတာ့ ဘယ္လို ေအာ္ဒၝထၾက္လဲဆိုေတာ့ သူတိုက ဒီကားေတၾကို ဘာေဴပာလဲဆိုေတာ့ အခုလိုမဵိႂးေပၝ့ ပစၤည္းေတၾ သၾား႓ပီးေတာ့ လႀႃဒၝန္းတာကေပၝ့ေနာ္၊ အလႀႃခံဌာနေတၾ ဖၾင့္ထားရဲ့သားနဲႛ သူတိုႛကို ေကဵာ္႓ပီးေတာ့ လုပ္လိုႛ မရဘူးေပၝ့ေနာ္၊ အဲ့ေတာ့ ဒီဟာက ဘာဴဖစ္လည္းဆိုေတာ့တဲ့၊ ဓမၳအစဥ္အလာေပၝ့ေနာ္ ကဵေနာ္တိုႛ ဴမန္မာႎိုင္ငံအေနနဲႛေပၝ့ ကဵက္သေရညိၟႂးႎၾမ္းေစတဲ့ အဴပႂအမူဴဖစ္တယ္ေပၝ့ေနာ္၊ အဲ့ဒၝေဳကာင့္မိုလိုႛ သူတိုႛအေနနဲႛ ေနာက္တ႒ကိမ္ေပၝ့ ဒီလိုကဵႃးလၾန္ ခဲ့မယ္ဆိုလိုႛရင္ေတာ့ တရားစၾဲဆိုတာကို ခံရမယ္ေပၝ့ေနာ္၊ အဲ့လိုမဵိႂး ေဴခာက္လႀန္ႛ႓ပီး လၿတ္တယ္ခင္ဗဵ။ ”

ဧရာဝတီတိုင္းတၾင္းက မုန္တိုင္းေဘးဒုကၡသည္ေတၾကို သၾားေရာက္လႀႃဒၝန္းေနတဲႛ အလႀႃရႀင္ေတၾကို အာဏာပိုင္ေတၾကလမ္းမႀာ ဖမ္းဆီးအေရးယူခဲႛတဲႛအဴပင္ သက္ဆိုင္ရာ႓မိႂႚနယ္ေတၾမႀာ အလႀႃရႀင္ေတၾအေနနဲႛ အလႀႃသၾားမေပးဖိုႛ ပိတ္ပင္တားဴမစ္တဲႛ အသိေပးပန္႒ကားလၿာ ေ႒ကဴငာခဵက္ေတၾကို ရပ္ကၾက္အာဏာပို္င္ေတၾက လိုက္လံဴဖန္ႛေဝေနပၝတယ္။

မုန္တုိင္းေဘးဒုကၡသည္ေတၾကို အလႀႃသၾားေပးလိုႛ အဖမ္းခံခဲႛရတဲႛအလႀႃရႀင္ေတၾဆီကို ရပ္ကၾက္လူ႒ကီးေတၾက သတိေပးတားဴမစ္တဲႛေဳကညာခဵက္စာေစာင္လာေဝတာနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး အလႀႃႀရႀင္ေတၾကို မလႀႃရဲေအာင္ထပ္႓ပီး ႓ခိမ္းေဴခာက္ေနတာလိုႛ ကုိယ္တိုင္အဖမ္းခံခဲႛရတဲႛလႀည္းကူး႓မိႂႚခံ ဆန္ကုန္သည္တဦးက အခုလိုေဴပာပၝတယ္။

ဆန္ကုန္သည္။          ။ “သူတိုႛေဴပာတာက ေလေဘးဒုကၡသည္ေတၾကို အေရးေပၞ ကယ္ဆယ္ေနတာေတၾ ႓ပီးသၾား႓ပီ ဴပန္လည္တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ေနတယ္၊ လမ္းမႀာရႀိတဲႛသူေတၾကို မလႀႃဖိုႛ၊  လႀႃခဵင္ရင္လဲ သူတိုႛေကာ္မတီေတၾကတဆင္ႛလႀႃဖိုႛ၊  ဴမန္မာလူမဵိႂးေတၾရဲ့ သိကၡာကို ႎုိင္ငံဴခားသားေတၾ အထင္မေသးေစဖိုႛ အမဵိႂးသားေရးစိတ္ဓာတ္နဲႛ ဝိုင္းဝန္းကူညီေပး႒ကပၝလိုႛ ေရးထားတယ္ ႓မိႂႚနယ္ေအးခဵမ္းသာယာေရးနဲႛ ဖၾံႚ႓ဖိႂးေရးေကာင္စီလိုႛ ေရးထားတယ္ ရက္စၾဲေတာႛမပၝဘူး။ ”

ဧရာဝတီတိုင္းတၾင္းက မုန္တိုင္းေဘးဒုကၡသည္ေတၾကို သၾားေရာက္ လႀႃဒၝန္းေနတဲႛအလႀႃရႀင္ေတၾကို လူေတၾေရာ ကားေတၾပၝ အာဏာပိုင္ေတၾက တားဴမစ္ပိတ္ပင္ ဖမ္းဆီးစစ္ေဆးေနေပမယ္ႛ အလႀႃလုပ္ငန္းေတၾကို ဆက္လက္လုပ္ကိုင္သၾားမႀာ ဴဖစ္တယ္လိုႛ လႀည္းကူး႓မိႂႚနယ္က အလႀႃရႀင္ ဆန္ကုန္သည္တဦးကလည္း ေဴပာပၝတယ္။  

ဧရာဝတီတိုင္းဘက္ကို ဆန္၊  ဆီစတဲႛအလႀႃေတၾကို သၾားေပးတဲႛကားမႀန္သမဵ အကုန္စစ္ေဆး႓ပီး လမ္းမေတၾေပၞ ပစၤည္းေတၾ ပစ္မခဵဖိုႛ သတိေပး႓ပီး အလႀႃရႀင္ေတၾသၾားတဲႛ လမ္းတေလ႖ာက္ အာဏာပိုင္ေတၾဘက္က လိုက္လံေစာင္ႛ႒ကည့္ေနခဲႛတာ ဴဖစ္ပၝတယ္၊ အလႀႃရႀင္ေတၾကို ဖမ္းဆီးမႁေတၾ ဴပႂလုပ္သလို ေဳကညာခဵက္ေတၾ ထုတ္႓ပီး ပိတ္ပင္တားဆီးေပမယ္ႛ အလႀႃရႀင္ေတၾအေနနဲႛ ဆက္လက္ လႀႃဒၝန္းသၾား႒ကမႀာ ဴဖစ္တယ္လိုႛ အလႀႃရႀင္ေတၾက ေဴပာပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔