ဟုိင္း႒ကီးက႗န္း ေလေဘးသင့္ဴပည္သူေတၾ ေဆးဝၝးေထာက္ပံ့မႁ လုိအပ္ေန

နာဂစ္ေလမုန္တိုင္းဒဏ္ ခံခဲ့ရတဲ့ ဧရာ၀တီတိုင္း ဟိုင္း႒ကီးက႗န္းမႀာရႀိတဲ့ ေလေဘးသင့္ဴပည္သူေတၾဟာ ေဆးဝၝးေထာက္ပံ့မႁေတၾ အ႒ကီးအကဵယ္ လိုအပ္ေနတယ္လိုႛ သိရပၝတယ္။ နာဂစ္ေလမုန္တိုင္း စတင္တိုက္ခိုက္ခံရခဵိန္ကတည္းက ဆရာဝန္တခဵိႂႛဟာ သီတဂူဆရာေတာ္ အရႀင္ ဦးဥာဏိႍရရဲ့ ကူညီေရးလုပ္ငန္းေတၾမႀာ ေစတနာ့ဝန္ထမ္း ပၝဝင္လုပ္ကိုင္ေနဳကပၝတယ္။ အဲဒီကူညီေရးလုပ္ငန္းေတၾ လုပ္ကိုင္ေနတဲ့ သီတဂူ ဆရာဝန္အဖၾဲႛ ဝင္ ၅ ဦးဟာ ႓ပီးခဲ့တဲ့ မတ္လ ၂၃ ရက္ကေန႓ပီး ဟိုင္း႒ကီး၊ ေကဵာက္ေခဵာင္း၊ ဴပင္ခရိုင္ စတဲ့ရၾာေတၾကို သၾားေရာက္ခဲ့႓ပီး ရၾာအနီးပတ္ဝန္းကဵင္က ေဒသခံဴပည္သူေတၾကို ေဆးကုသေပးခဲ့ဳကပၝတယ္။
2009-03-29
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
ေကဵာက္တန္း႓မိႂႚရႀိ အစိုးရ ႟ံုးတခုေရႀႚတၾင္ အကူအညီ ေစာင့္ဆိုင္းေနေသာ ေလေဘး ဒုကၡသည္ အမဵိႂးသမီးတဦးႎႀင့္ ကေလးမဵား ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)
ေကဵာက္တန္း႓မိႂႚရႀိ အစိုးရ ႟ံုးတခုေရႀႚတၾင္ အကူအညီ ေစာင့္ဆိုင္းေနေသာ ေလေဘး ဒုကၡသည္ အမဵိႂးသမီးတဦးႎႀင့္ ကေလးမဵား ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)
(Photo: AFP)

ဒီလို ေဆးကုသေပးခဲ့ရာမႀာ ေဒသတၾင္း ေနထိုင္ေနဳကတဲ့ ေလေဘးသင့္ဴပည္သူေတၾဟာ နာဂစ္ေလမုန္တိုင္း ဒဏ္ေဳကာင့္ စိတ္ဖိစီးမႁေတၾ ခံစားေနဳကရသလို စားဝတ္ေနေရးမေဴပလည္မႁေတၾေဳကာင့္ ကဵန္းမာေရးလည္း ထိခိုက္ေနဳကတယ္လိုႛ မတ္လ ၂၈ ရက္ေနႛမႀာ ပုသိမ္႓မိႂႛကို ဴပန္လည္ေရာက္ရႀိလာတဲ့ ဆရာဝန္တစ္ဦးက အာအက္ဖ္ေအ ကိုု ေဴပာဴပပၝတယ္။

ဆရာဝန္တဦး။    ။“အဲဒီေဒသမႀာ ေတၾႛရသလဲဆုိရင္ ေသၾးတုိးသမားေတၾ အစာအိမ္ေရာဂၝသမားေတၾအေတာ္မဵားတယ္။ စိတ္ဖိစီးမႁေဳကာင့္ ဴဖစ္တာေပၝ့ေနာ္။ ေနာက္႓ပီး အာဟာရ ခဵႂိႛတဲ့တာေတၾ ရႀိတယ္။ ေနာက္ မဵက္ေစ့နဲႛပတ္သက္လိုႛ ေစာင့္ေရႀာက္ေပးမႁ မရႀိသေလာက္ဴဖစ္ေနတယ္။ မဵက္ေစ့နဲႛပတ္သက္တဲ့ေရာဂၝေတၾ ေတာ္ေတာ္မဵားတယ္။ တခဵႂိႛဟာေလးေတၾဆုိ ဘာမႀ သိပ္လုပ္ေပးစရာမလုိပဲနဲႛ ေပဵာက္သၾားႎုိင္တဲ့ဟာေတၾ။ လူနာေတၾကေတာ့ အေတာ္မဵားတယ္။ ေငၾေဳကးအဆင္ေဴပပံုလည္း မရဘူး။ အဲဒၝေတၾလည္းပၝတယ္။ ကဵေနာ္တုိႛဆီကို လူနာေတၾ အမဵား႒ကီးလာတယ္”

ေလေဘးသင့္ဴပည္သူေတၾဟာ စီးပၾားေရး မေဴပလည္မႀႂေတၾေဳကာင့္ ေဆးဝၝးကုသဖိုႛ အခက္အခဲေတၾ ရႀိေနသလို ေဒသတၾင္း တိုက္နယ္ေဆးရံုေတၾနဲႛ ဆရာဝန္ေတၾ ရႀိေနေပမယ့္လည္း အေရးေပၞ ေဆးဝၝးေထာက္ပံ့မႁေတၾ လိုအပ္ေနတယ္လိုႛ ဆရာဝန္ ေနာက္တစ္ဦးက ေဴပာပၝတယ္။

ဆရာဝန္တဦး။    ။“အေရးေပၞလုိအပ္တာကေတာ့ ေဆးဝၝးေပၝ့။ သူတုိႛအေနနဲႛ ေဆးရံုတက္႓ပီး ကုႎုိင္တဲ့အေဴခအေနမရႀိဳကဘူး။ ေဆးရံုေတၾ ရႀိေပမယ့္ သူတုိႛမတက္ႎုိင္ဘူး။ ေဆးရံုမႀာကလည္း အလကားမႀ မရတာ၊ ေဆးေတၾက ကိုယ့္ဘာသာကို္ယ္ ဝယ္ရတာကိုး။ ဆရာဝန္က အလကားကုေပးမယ္ဆုိရင္ေတာင္ သူတုိႛမတက္ႎုိင္ဘူး။ အဓိကေတာ့ ေငၾေရးေဳကးေရးဴပႍနာပဲ။ ေနာက္တခုကေတာ့ ကဵန္းမာေရးအသိေပၝ့။ ေဆးဝၝးနဲႛပတ္သက္လုိႛ ေထာက္ပံ့မႁေတၾလည္း အမဵား႒ကီးလုိတယ္။ ဆရာဝန္ရႀိတယ္၊ ေဆးရံုရႀိတယ္ ဆုိေပမယ့္ ေဆးဝၝးမရႀိဘူး။ ေဆးဝၝးက ကုိယ့္ဘာသာကိုယ္ ဝယ္ရတာ။ ဆရာဝန္ကေတာ့ ေဆးစာ ေရးေပးလုိက္တာပဲ။ ဒၝေပမယ့္ မဝယ္ႎိုင္ေတာ့ ဒီအတုိင္းပဲ ဳကည့္ေနရတာပဲ။ ဆရာဝန္ေတၾကလည္း အကုန္လံုးစုိက္မေပးႎုိင္ဘူး။ လာသမ႖လူနာေတၾ သူလည္း အလကား ဘယ္ကုေပးႎိုင္မလဲ”

ဒၝ့အဴပင္ ေလေဘးသင့္ဴပည္သူေတၾအတၾက္ ကဵန္းမာေရး အသိပညာေပး လုပ္ငန္းေတၾကို တိုက္နယ္ေဆးရံုေတၾမႀာ လာေရာက္အေဴခခဵ႓ပီး စနစ္တကဵ အေကာင္အထည္ေဖာ္ လုပ္ကိုင္ေပးဖိုႛ လိုအပ္ေနေသးတယ္လိုႛလည္း ဆက္ေဴပာပၝတယ္။

ဆရာဝန္တဦး။    ။“ကဵန္းမာေရးနဲႛပတ္သက္လုိႛ ပညာေပးလုပ္ငန္းေတၾ အမဵား႒ကီးလုိတယ္။ တကယ္တမ္း မရႀိတဲ့သူေတၾကို ဴဖစ္ႎုိင္ရင္ လူတုိင္းမဟုတ္ရင္ေတာင္ ေသၾးတုိးေရာဂၝနဲႛပတ္သက္ရင္ စီမံခဵက္နဲႛကို ေဆးဝၝးအခမဲ့ေပး႓ပီး ကုသင့္တယ္။ မဵက္ေစ့ဆရာဝန္ေတၾလည္း တုိက္နယ္ေဆးရံုေတၾမႀာ အေဴခခဵ႓ပီးေတာ့ တလတခၝေလာက္ပံုမႀန္ ကုေပးသင့္တယ္။ ကဵေနာ္သိသေလာက္ ဘာမႀမဟုတ္ပဲနဲႛ မဵက္ေစ့ကၾယ္သၾားတဲ့သူေတၾ ရႀိတယ္။ တိမ္က မခၾဲႎုိင္ရင္ ဳကာရင္ကၾယ္သၾားတာပဲ။ ရင့္မႀခဲၾရင္ေတာ့ မဵက္ေစ့က ဴမင္မႀာမဟုတ္ေတာ့ဘူး။ မဵက္ေစ့ဆရာဝန္ေတာ့ ဒီဘက္လာတာမဳကားမိဘူးခင္ဗဵ”

အခုလို ေလေဘးသင့္ဴပည္သူေတၾကို သၾားေရာက္ေဆးကုသေပးခဲ့တဲ့ သီတဂူဆရာဝန္အဖၾဲႛဟာ ဴမင္းဴခံ႓မိႂႛနယ္အတၾင္းက ဴပည္သူေတၾ လႀႃဒၝန္းလိုက္တဲ့ ကဵပ္ေငၾ ၂၉ သိန္းကို လိုအပ္တဲ့ေဆးပစၤည္းေတၾ ဝယ္ယူခဲ့႓ပီး အခမဲ့ သၾားေရာက္ကုသေပးခဲ့တာ ဴဖစ္ပၝတယ္။

ဒီအဖၾဲႛဟာ နာဂစ္မုန္တိုင္း တိုက္ခိုက္ခဲ့အ႓ပီးမႀာ ဘိုကေလး႓မိႂႛနယ္က ေလေဘးသင့္ဴပည္သူေတၾကိုလည္း အခုလို တ႒ကိမ္ သၾားေရာက္ ကုသေပးခဲ့ပၝေသးတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔