ေရကာတာကိစၥ ကိုယ္စားလွယ္ေတြနဲ႔ တာလံုေဒသခံေတြ ေတ႔ြဆံု

နမၼတူျမစ္ေပၚမွာ ေရကာတာေတြေဆာက္ေနတဲ့ကိစၥနဲ႔ တာလံုေက်းရြာေဒသခံေတြ ရင္ဆုိင္ေနရတဲ့ အခက္အခဲေတြကို လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၄ဝ နဲ႔ ေဒသခံေတြ ဒီေန႔ ေတ႔ြဆံုေဆြးေႏြးၾကမယ္ လို႔ ေဒသခံေတြက ေျပာပါတယ္။

မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ျပင္ဦးလြင္ခရိုင္အတြင္းက ရဲရြာေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းကို ေတြ႔ရစဥ္

နမၼတူျမစ္ေပၚမွာ ေရကာတာေတြေဆာက္ေနတဲ့ကိစၥနဲ႔ တာလံုေက်းရြာေဒသခံေတြ ရင္ဆုိင္ေနရတဲ့ အခက္အခဲေတြ ကို လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၄ဝ နဲ႔ ေဒသခံေတြ ဒီေန႔ ေတ႔ြဆံုေဆြးေႏြးၾကမယ္လို႔ ေဒသခံေတြက ေျပာပါတယ္။

ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း သီေပါၿမိဳ႕နယ္ နားမေခၚ ေက်းရြာအုပ္စု တာလံုေက်းရြာမွာ ဒီေန႔ ေန႔လယ္ ၁ နာရီမွာ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမွာျဖစ္ပါတယ္။

နမၼတူျမစ္ျဖတ္သန္းတဲ့ မႏၱေလးတုိင္းေဒသႀကီး ေက်ာက္ဆည္ၿမိဳ႕မွာ ရဲရြာေရကာတာကို ၂ဝ၁ဝ ျပည့္ႏွစ္က တည္ေဆာက္ၿပီးစီးခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီျမစ္ေပၚမွာပဲ ေနာက္ထပ္ ေရကာတာ ၄ ခု ေဆာက္ဖုိ႔ စီစဥ္ေနတာပါ။ မႏၱေလး တုိင္းေဒသႀကီးမွာ ေရကာတာ တစ္ခုျဖစ္ၿပီး ရွမ္းျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္းမွာ ၃ ခုေဆာက္လုပ္မွာျဖစ္ပါတယ္။

အဲဒီစီမံကိန္းေတြဟာ ေဒသခံေတြကို ထိခုိက္ေနၿပီး သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ အရင္းအျမစ္ေတြကိုပါ ၿခိမ္းေျခာက္ေန တာေၾကာင့္ ေရကာတာေတြ တည္ေဆာက္တာကို ရပ္တန္႔ေပးဖို႔ သီေပါၿမိဳ႕နယ္ အရပ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းေတြကလည္း ကန္႔ကြက္ေနၾကတာျဖစ္ပါတယ္။