ယခုသတင္းအတြက္ မွတ္ခ်က္အားလံုးကို ဖတ္႐ႈန္ လႊတ္ေတာ္မွာလည္း အတုိက္အခံ အျဖစ္ ရပ္တည္ဆဲလုိ႔ ေဒၚေအာင္ ဆန္းစုၾကည္ေျပာ

မွတ္ခ်က္မ်ားကုိ ေအာက္ပါ ပုံစံတြင္ ေရးသားႏုိင္ပါသည္။ RFA ၏ အသုံးျပဳျခင္းဆုိင္ရာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ အညီ လုိအပ္လွ်င္ တည္းျဖတ္ျပီး ေဖာ္ျပပါမည္။ မွတ္ခ်က္မ်ားကုိ ေရးျပီးျပီးခ်င္း ခ်က္ျခင္း ျမင္ရမွာ မဟုတ္ပါ။ တင္ျပထားေသာ မွတ္ခ်က္ပါ အေၾကာင္းအရာမ်ား အတြက္ RFA မွာ တာ၀န္မရွိပါ။ ေက်းဇူးျပဳ၍ တျခား မွတ္ခ်က္ေရးသူမ်ား၏ အျမင္ကုိ ေလးစားျပီး အေၾကာင္းအရာကုိသာ အဓိကထား ေရးသားေစလုိပါသည္။Phoe Kwar :

Dear Mom,
I strongly support you. And I am very much worried about your safety. If we lose you, it will be a very big blow for us. After the death of U Win Tin, you are our last fort. At the moment, the quasi-civilian government will dance according to the tune of puppet master Than Shwe. And he will consider you the biggest obstacle in his way. I would like to suggest you to appoint someone to take the President place. And you can suggest him or her behind like Sonia Gandhi.

May 30, 2014 10:13 PM

    Reply to this comment

မူလသတင္းသိုႛ ဴပန္သၾားရန္

ဆိုက္တခုလံုးသို႔