ကုလအတၾင္းေရးမႀႃးခဵႂပ္ပၝဝင္ေသာ အထူးကိုယ္စားလႀယ္အဖၾဲႚ ေစလၿတ္ေရး တိုက္တၾန္းမည္

ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ အဴမန္ဴပန္လည္ လၾတ္ေဴမာက္ေရးကိစၤအတၾက္ ဴမန္မာႎိုင္ငံကို ၃ဦးပၝ အထူး ကိုယ္စားလႀယ္အဖၾဲႚတဖၾဲႚ ေစလၿတ္ႎိုင္ဖိုႛ ႎိုင္ငံတကာေရာက္ ဴမန္မာ့ဒီမိုကေရစီေရး ေခၝင္းေဆာင္ေတၾက ႒ကိႂးစားေနရာမႀာ ဥေရာပသမဂၢ အဖၾဲႚဝင္ႎိုင္ငံ ဴဖစ္တဲ့ အီတလီႎိုင္ငံရဲ့ ေထာက္ခံအားေပးမႁကလည္း အေရး႒ကီးတာေဳကာင့္ ဴမန္မာႎိုင္ငံ အလုပ္သမားသမဂၢမဵား အဖၾဲႚခဵႂပ္ (FTUB) ဟာ ေမလ၂၆ရက္ ဒီကေနႛ အီတလီစံေတာ္ခဵိန္ ေနႛလည္၂နာရီေလာက္မႀာ အီတလီ ႎိုင္ငံဴခားေရးဝန္႒ကီး Mr. Sratt Ini နဲႛ ေတၾႚဆုံေဆၾးေႎၾးမယ္လိုႛ သိရပၝတယ္။
2009-05-26
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
ကုလသမဂၢ အတၾင္းေရးမႀႃးခဵႂပ္ ဘန္ကီမၾန္း။ (Photo: AFP)
ကုလသမဂၢ အတၾင္းေရးမႀႃးခဵႂပ္ ဘန္ကီမၾန္း။ (Photo: AFP)
(Photo: AFP)

အီတလီႎိုင္ငံကို ေရာက္ေနတဲ့ FTUB အဖၾဲႚရဲ့ အတၾင္းေရးမႀႃး ဦးေမာင္ေမာင္က သူတိုႛFTUB အေနနဲႛ အီတလီအထက္လၿတ္ေတာ္ ႎို္င္ငံဴခားေရးရာေကာ္မတီနဲႛ ဒီကေနႛမႀာ ေတၾႚဆုံဖိုႛရႀိသလို အဲဒီေနာက္မႀာ အီတလီႎိုင္ငံဴခားေရးဝန္႒ကီးနဲႛ သၾားေရာက္ေဆၾးေႎၾးမယ္လိုႛ ေဴပာပၝတယ္ ။

အီတလီႎိုင္ငံဴခားေရးဝန္႒ကီးနဲႛေဆၾးေႎၾးပၾဲမႀာ အီတလီ အလုပ္သမားအဖၾဲႚခဵႂပ္ ေခၝင္းေဆာင္ေတၾလည္း ပၝဝင္မႀာဴဖစ္႓ပီး သူတိုႛအလုပ္သမားအဖၾဲႚခဵႂပ္က ဘယ္လိုတိုက္တၾန္း ေတာင္းဆိုမယ္ဆိုတာကို အီတလီအလုပ္သမားအဖၾဲႚခဵႂပ္ရဲ့ ေခၝင္းေဆာင္ Ms. Cecil Bruddie က RFAကို ေဴပာဴပပၝတယ္။

ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ ဴပန္လၾတ္လာဖိုႛနဲႛ  ဴမန္မာႎိုင္ငံမႀာ အမဵႂိးသား ဴပန္လည္သင့္ဴမတ္ေရးအတၾက္ ေတၾႚဆုံေဆၾးေႎၾးေရးေတၾ ဴဖစ္ေပၞလာေအာင္ ကုလသမဂၢ အတၾင္းေရးမႀႃးခဵႂပ္ မစၤတာ ဘန္ကီမၾန္း အပၝအဝင္၊ EU ဥေရာပသမဂၢအဖၾဲႚ ကိုယ္စားလႀယ္ မစၤတာ ပီရယ္႟ို ဖက္စီးႎိုးနဲႛ ASEAN အတၾင္းေရးမႀႃး ဆူရင္းပစ္ဆူဝမ္တိုႛ ပၝဝင္တဲ့ အထူးကုိယ္စားလႀယ္အဖၾဲႚ ဴမန္မာႎိုင္ငံကို အဴမန္ဆုံး ေစလၿတ္ႎိုင္ငံေအာင္ ႒ကိႂးပမ္းဖိုႛ အီတလီအစိုးရကို ကဵမတိုႛ တုိက္တၾန္းသၾားပၝမယ္လိုႛ Ms. Cecil Bruddie က RFAကို ေဴပာပၝတယ္။

FTUB အဖၾဲႚရဲ့ အတၾင္းေရးမႀႃး ဦးေမာင္ေမာင္ကေတာ့ အီတလီႎိုင္ငံမႀာ ဒီကေနႛ ေဆၾးေႎၾးတဲ့အေဴခအေနကို ခုလိုေဴပာပၝတယ္ ။

ဦးေမာင္ေမာင္။          ။ “ဒီေနႛကေတာ့ က႗န္ေတာ္တိုႛ ဒီ အီတလီႎိုင္ငံ အထက္လၿတ္ေတာ္ေပၝ့၊ ႎိုင္ငံေရးေကာ္မတီဝင္ေတၾနဲႛ က႗န္ေတာ္တိုႛ ေတၾႚမယ္။ သူတိုႛကေတာ့ ဒီ ႎိုင္ငံဴခားေရး ေပၞလစီကို ဆက္ ထိန္းေပးဖိုႛ ဆိုတာ က႗န္ေတာ္တိုႛ အကူအညီ ေတာင္းမႀာေပၝ့ေနာ္။ ေနာက္ က႗န္ေတာ္တိုႛ တင္ဴပမႀာ အီတလီႎိုင္ငံက သၾင္းကုန္ထုတ္ကုန္ ရႀိေနေသးတယ္။ ရႀိေနေသးေတာ့ ဥေရာပကေန႓ပီးေတာ့ ခဵမႀတ္ထားတဲ့ သူတုိႛရဲ့ သေဘာတူညီမႁနဲႛ ဆိုလိုႛရႀိရင္ နည္းနည္း အခက္အခဲရႀိေနတယ္။ ဴပႍနာရႀိေနတယ္။ အဲဒၝကို က႗န္ေတာ္တိုႛ တင္ဴပမယ္။ ေနာက္တခၝေတာ့ က႗န္ေတာ္တိုႛ အခု ဒီ ေနႛလည္မႀာလုပ္မဲ့ ႎိုင္ငံဴခားေရးဝန္႒ကီး လာေဴပာမဲ့ အစည္းအေဝးမႀာလည္း အဲဒီဟာကို က႗န္ေတာ္တိုႛ တင္ဴပဖိုႛ ႒ကိႂးစားမႀာေပၝ့ေနာ္။ ႎိုင္ငံဴခားေရး ဝန္႒ကီးနဲႛ အီတလီႎိုင္ငံ အလုပ္သမား သမဂၢ အေထၾေထၾ အတၾင္းေရးမႀႃးနဲႛ ပူးတၾဲ႓ပီးေတာ့ ဗမာဴပည္ကိစၤ သက္သက္ပဲ ေဆၾးေႎၾးမဲ့ ကိစၤ ဴဖစ္တယ္ေလ။ ဆိုေတာ့ အဲဒီမႀာလည္း က႗န္ေတာ္တိုႛ ဒီသၾင္းကုန္ထုတ္ကုန္ လုပ္ငန္းေတၾ ကိစၤနဲႛ ပတ္သက္႓ပီးေတာ့ ခဵိႂးေဖာက္မႁ သေဘာမဵိႂးဴဖစ္ေနတယ္၊ ဒၝကို ဳကည့္ေပးပၝဆိုတဲ့ သေဘာမဵိႂး ေဴပာရမႀာေပၝ့။”

အီတလီ အလုပ္သမားသမဂၢ အဖၾဲႚခဵႂပ္ဟာ အဖၾဲႚဝင္ေပၝင္း ၆သန္း ရႀိ႓ပီး ဴမန္မာ့အေရးကို စိတ္ဝင္တစား ေဆာင္႟ၾက္ေနတဲ့ အဖၾဲႚဴဖစ္ေဳကာင္း သိရပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔