ေစတနာရႀင္ မဴဖႃဴဖႃသင္း ဴပန္လၾတ္လာ႓ပီ

2007-07-03
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

phyu_phyu_thin_200px.jpg
ဴပန္လည္ လၾတ္ေဴမာက္လာ႓ပီး ေနာက္တေနႛဴဖစ္ေသာ ဇူလိုင္ ၃ရက္ေနႛက အမဵိႂးသား ဒီမိုကေရစီ အဖၾဲႚခဵႂပ္၏ ရန္ကုန္႓မိႂႚရႀိ ဌာနခဵႂပ္႟ံုးတၾင္ မဴဖႃဴဖႃသင္းကို ေတၾႚရပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ ပံု႒ကီးဳကည့္လိုလ႖င္။

ဴမန္မာ့ဒီမိုကေရစီေခၝင္းေဆာင္ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ လၾတ္ေဴမာက္ေရး အတၾက္ ဝတ္ဴပႂဆုေတာင္းပၾဲေတၾ ဴပႂလုပ္ခဲ့တဲ့အတၾက္ ဴမန္မာစစ္အစိုးရရဲ့ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္း ခံခဲ့ရတဲ့ မဴဖႃဴဖႃသင္းဟာ ဇူလိုင္ ၂ရက္ မေနႛညက ဴပန္လည္ လၾတ္ေဴမာက္လာခဲ့ပၝတယ္။

ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ လၾတ္ေဴမာက္ေရးအတၾက္ ဝတ္ဴပႂဆုေတာင္းဳကလိုႛ အဖမ္းဆီးခံ ရသူ ၅၂ ေယာက္ထဲမႀာ မဴဖႃဴဖႃသင္းဟာ ေနာက္ဆံုး လၾတ္ေဴမာက္လာသူ ဴဖစ္ပၝတယ္။ HIV/AIDS ေဝဒနာရႀင္ေတၾအတၾက္ ကူညီေဆာင္႟ၾက္ေပးေနသူ မဴဖႃဴဖႃသင္းဟာ ေမလ ၂၁ ရက္ေနႛကတည္းက ဖမ္းဆီးခံခဲ့ရတာပၝ။ ေမလ ၂၁ ရက္ေနႛမႀာ အဖမ္းခံရ႓ပီးတဲ့ေနာက္ ဇၾန္လ ၁၉ ရက္ေနႛကစ႓ပီး တရားစၾဲရင္စၾဲ၊ လၿတ္ရင္လၿတ္ ဆိုတဲ့ ေတာင္းဆိုခဵက္နဲႛအတူ အစာငတ္ခံဆႎၬဴပခဲ့႓ပီး အာဏာပိုင္ေတၾဆီက ဴပန္လၿတ္ပၝ့မယ္ဆိုတဲ့ ကတိရမႀ အစာဴပန္စားတယ္လိုႛ မဴဖႃဴဖႃသင္းက ေဴပာပၝတယ္။

ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ လၾတ္ေဴမာက္ေရး ဝတ္ဴပႂဆုေတာင္းပၾဲေတၾကို တက္ေရာက္ခဲ့႓ပီးတဲ့ေနာက္ သူႛကိုေနအိမ္ကေန ဖမ္းဆီးသၾား႓ပီး ရန္ကုန္႓မိႂႚထဲက ထိန္းသိမ္းေရးစခန္း တခုမႀာ ထိန္းသိမ္းထားတာပၝ။ ရာဇဝတ္ေဳကာင္းနဲႛ တရားဝင္ တရားစၾဲတာမဵိႂးလည္း မလုပ္ဘူးလိုႛ ေဴပာပၝတယ္။ အစာငတ္ခံ ဆႎၬဴပခဲ့တံုးက အေဴခအေနကို မဴဖႃဴဖႃသင္းက အခုလို ရႀင္းဴပခဲ့ပၝတယ္။

ဇၾန္လ ၁၉ရက္ကေန ၂၅ရက္အထိကေတာ့ အရမ္းေမာတာ၊ မလႁပ္ႎိုင္တာေတၾ ဴဖစ္႓ပီး အေဴခအေနဆိုးခဲ့ေပမဲ့ ထၾက္လာခၝနီး သံုးေလးရက္မႀာေတာ့ အစားဴပန္စားႎိုင္တယ္လိုႛ မဴဖႃဴဖႃသင္းက ေဴပာပၝတယ္။

မဴဖႃဴဖႃသင္းဟာ ၂၀၀၂ ခုႎႀစ္ကတည္းက HIV/AIDS ေဝဒနာရႀင္ေတၾကို ကူညီ ေစာင့္ေရႀာက္ခဲ့တာပၝ။ ေဝဒနာရႀင္ေတၾကို ေဆၾးေႎၾးအ႒ကံေပးတာ၊ ပညာေပးတာ၊ ေဆးခန္းေတၾ ပိုႛေပးတာ၊ ရပ္ေဝးက ေဝဒနာရႀင္ေတၾအတၾက္ ေနရာထိုင္ခင္းစီစဥ္ေပးတာ ေတၾ ေဆာင္႟ၾက္ခဲ့ပၝတယ္။

အခုလို ဴပန္လၾတ္ေဴမာက္လာ႓ပီးတဲ့ေနာက္ ဴမန္မာႎုိင္ငံက အကဵဥ္းသားေတၾ လၾတ္ေဴမာက္ေရးနဲႛ HIV/ AIDS ေဝဒနာသည္ေတၾအတၾက္ ဆက္လက္ လႁပ္ရႀား ေဆာင္႟ၾက္သၾားမႀာကိုလည္း အခုလိုဆက္ေဴပာဴပပၝတယ္။

ႎိုင္ငံေရးအကဵဥ္းသား ေတာ္ေတာ္မဵားမဵားက အဴပင္က ရႀိေနတဲ့လူေတၾ ႒ကိႂးစားမႀပဲ လၾတ္ေဴမာက္မႀာ ဴဖစ္တယ္လိုႛ သူက ေဴပာပၝတယ္။ သူႛအေနနဲႛ ႎိုင္ငံေရးအကဵဥ္းသားေတၾ ဴပန္လည္ လၾတ္ေဴမာက္ဖိုႛေရာ ကဵန္းမာေရးမေကာင္းတဲ့ HIV/ AIDS လူနာေတၾအတၾက္ေရာ ဒီထက္ပို႓ပီး ႒ကိႂးစား လုပ္ေဆာင္သၾားမယ္လိုႛ မဴဖႃဴဖႃသင္းက RFAကို ေဴပာဴပသၾားပၝတယ္။

႓ပီးခဲ့တဲ့အပတ္က အေမရိကန္ႎိုင္ငံဴခားေရးဌာနကလည္း ဴမန္မာစစ္အစိုးရအေနနဲႛ မဴဖႃဴဖႃသင္းအတၾက္ သင့္ေတာ္တဲ့ ကဵန္းမာေရးေစာင့္ေရႀာက္မႁေပးဖိုႛ အေမရိကန္ဴပည္ေထာင္စုက ေမ႖ာ္လင့္ေဳကာင္းနဲႛ သူႛကိုခ႗င္းခဵက္မရႀိ အဴမန္ဆံုး ဴပန္လၿတ္ေပးဖိုႛ ေတာင္းဆိုေဳကာင္း ေဴပာဳကားခဲ့ပၝတယ္။

ဇူလိုင္ ၂ရက္ေနႛကမႀ ဴပန္လၾတ္ေဴမာက္လာတဲ့ မဴဖႃဴဖႃသင္းကို RFA မႀ ေဒၞေမဴပံႂးေအာင္က ဆက္သၾယ္ ေမးဴမန္းထားပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔