ဗံုးခၾဲဖိုႛ ဳကံစည္သူေတၾလိုႚ စၾပ္စၾဲခံရတဲ့ အဖၾဲႚမဵား ဴပန္လည္ဴငင္းဆို

၂၀၁၀ ေ႟ၾးေကာက္ပၾဲကုိ ေႎႀာင့္ယႀက္ဖဵက္ဆီးဖုိႛ ရည္႟ၾယ္ခဵက္နဲႛ ဗံုးခၾဲဖုိႛ ႒ကံစည္ ႒ကိႂးပမ္းခဲ့သူေတၾက ဴမန္မာႎုိင္ငံ ေရႀႚေနမဵားေကာင္စီ၊ ေကအန္ယူ စတဲ့အဖၾဲႚေတၾနဲႛ ပတ္သက္ေဆာင္႟ၾက္ခဲ့ေဳကာင္း စစ္အစိုးရရဲ့ ေဖာ္ဴပခဵက္ဟာ အေဴခအဴမစ္မရႀိတဲ့ လုပ္႒ကံသတင္းသာ ဴဖစ္တယ္လုိႛ စၾပ္စၾဲခံရတဲ့ အဖၾဲႚအစည္းေတၾက ဇန္နဝၝရီ ၂၈ ရက္ ဒီကေနႛ တံုႛဴပန္လုိက္ဳကပၝတယ္။
2010-01-28
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

ေကဵာ္ေဇလင္း ေခၞ ကုိဆုိင္း ဦးေဆာင္တဲ့ ၁၁ ဦးကုိ ေဖာက္ခၾဲေရးပစၤည္းေတၾနဲႛအတူ မဂႆလာဒုံ႓မိႂႚနယ္အတၾင္း လၾန္ခဲ့တဲ့ သီတင္းပတ္က ဖမ္းဆီးရမိတယ္လုိႛ စစ္အစုိးရ ဴပည္ထဲေရးဝန္႒ကီးဌာနက ဒီကေနႛထုတ္ ဴမန္မာ့အလင္း သတင္းစာကေန ေဖာ္ဴပခဲ့ပၝတယ္။

ဒီေဖာ္ဴပခဵက္အရ ေကဵာ္ေဇလင္း ေခၞ ကုိဆုိင္းဟာ ထုိင္းႎုိင္ငံ အေဴခစုိက္ ဴမန္မာႎုိင္ငံေရႀႚေနမဵားေကာင္စီမႀာ ဝန္ထမ္းအဴဖစ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့႓ပီး၊ ဴမန္မာႎုိင္ငံ ေရႀႚေနမဵားေကာင္စီရဲ့ ဴပန္ဳကားေရးတာဝန္ခံ ကုိဝင္းကုိရဲ့ ဆက္သၾယ္ေပးမႁနဲႛ အဳကမ္းဖက္ ေဖာက္ခၾဲေရး သင္တန္းေတၾ တက္ေရာက္ခဲ့တယ္လုိႛ ဆုိပၝတယ္။ ဴမန္မာႎုိင္ငံေရႀႚေနမဵားေကာင္စီ ဥကၠႉ ဦးသိန္းဦးက အဲဒီ ကုိေကဵာ္ေဇလင္းဆုိသူနဲႛ တခၝမႀ အဆက္အသၾယ္ မရႀိခဲ့ဘူးသလုိ၊ အဲဒီသတင္းေဖာ္ဴပခဵက္ဟာလည္း အေဴခအဴမစ္ မရႀိဘူးလုိႛ ေဴပာပၝတယ္။

ဦးသိန္းဦး။       ။ “ကိုဝင္းကိုဆိုတဲ့ နာမယ္နဲႛေတာင္မႀ က႗န္ေတာ္တိုႛဆီမႀာ တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ဖူးတဲ့လူ တခၝမႀ မရႀိဘူး၊ တေယာက္မႀလည္း မရႀိခဲ့ဖူးပၝဘူး။ ႓ပီးေတာ့ ဴပန္ဳကားေရးတာဝန္ခံ ဆို႓ပီးေတာ့လည္း အဲလို က႗န္ေတာ္တိုႛက ဴပန္ဳကားေရးတာဝန္ခံအေနနဲႛ က႗န္ေတာ္တိုႛ႟ံုးက ေပးတဲ့ ထံုးစံလည္း မရႀိဘူး။”

ဖမ္းဆီးခံထားရတဲ့ ေဖာက္ခၾဲေရးသမားေတၾဟာ ေကအန္ယူ ကရင္အမဵိႂးသားအစည္းအ႟ံုးရဲ့ ဝဲ႒ကီးစခန္းမႀာ လက္နက္ပစ္ခတ္မႁ သင္တန္းေတၾ တက္ေရာက္ခဲ့တယ္လုိႛ စစ္အစုိးရရဲ့ ဴမန္မာ့အလင္းသတင္းစာမႀာ ေဖာ္ဴပထားပၝတယ္။ ေကအန္ယူ ေဴပာခၾင့္ရပုဂၢိႂလ္ ဗုိလ္မႀႃး ေစာလႀေငၾကေတာ့ ေကအန္ယူ ဝဲ႒ကီးစခန္းမႀာ လက္နက္သင္တန္း ဖၾင့္လႀစ္ထားတာ မရႀိဘူးလုိႛ ေဴပာပၝတယ္။

ဗုိလ္မႀႃး ေစာလႀေငၾ။     ။ “KNU ရဲ့ ဝဲ႒ကီးစခန္းမႀာ ဆိုတာကေတာ့  KNU ရဲ့ ဝဲ႒ကီးစခန္းမႀာ လက္နက္ပစ္ခတ္မႁ သင္တန္းဆိုတာ ဘာတခုမႀ က႗န္ေတာ္တိုႛ မရႀိပၝဘူး၊ ဘာမႀ မလုပ္ဖူး၊ အဲဒီမႀာ။ ေနာက္ လက္နက္ပစ္ခတ္မႁ သင္တန္း ဘာသင္တန္းမႀလည္း က႗န္ေတာ္တိုႛလည္း မေပးပၝလား။ KNU ဝဲ႒ကီးစခန္းမႀာလည္းပဲ အဲဒီလိုမဵိႂး သင္တန္းေကဵာင္းလည္း မရႀိဘူး၊ သင္တန္းေပးတာေတၾလည္း ဘာမႀ မရႀိခဲ့ပၝဘူး။ ဒီ ၁၁ ေယာက္ကလည္း က႗န္ေတာ္တိုႛဆီမႀာ သင္တန္းတက္ခဲ့ဴခင္းလည္း မရႀိဘူး။”

စစ္ေခၝင္းေဆာင္ေတၾ ကဵႃးလၾန္တဲ့ ရာဇဝတ္မႁေတၾ အပၝအဝင္ ဴမန္မာႎုိင္ငံတၾင္းက ဥပေဒ ခဵိႂးေဖာက္မႁေတၾကုိ ႎုိင္ငံတကာ တရားဥပေဒအရ အေရးယူႎုိင္ေအာင္ ႒ကိႂးပမ္းေနတဲ့ အဖၾဲႚအစည္းေတၾ အပၝအဝင္ ၂၀၁၀ ေ႟ၾးေကာက္ပၾဲကုိ ဆန္ႛကဵင္တဲ့ အဖၾဲႚအစည္းေတၾကုိ စစ္အစုိးရက ပစ္မႀတ္ထား႓ပီး အခုလုိ အမဵား ထင္ေယာင္ထင္မႀားဴဖစ္ေအာင္ လုပ္႒ကံဖန္တီးတဲ့ သတင္းေတၾ ထုတ္ဴပန္ေနတာ ဴဖစ္တယ္လုိႛ ဴမန္မာႎုိင္ငံေရႀႚေနမဵား ေကာင္စီ တာဝန္ရႀိ ပုဂၢိႂလ္ေတၾက ေဴပာပၝတယ္။

ဴမန္မာႎုိင္ငံေရႀႚေနမဵားေကာင္စီ ဥကၠႉ ဦးသိန္းဦးကုိ အဖၾဲႚသား ကုိေကဵာ္ေကဵာ္ေအာင္ ဆက္သၾယ္ေမးဴမန္းထားပၝတယ္။

ဆက္သၾယ္ေမးဴမန္းခဵက္။
အသံဖိုင္ယူရန္
ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔