ယခုသတင္းအတြက္ မွတ္ခ်က္အားလံုးကို ဖတ္႐ႈန္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ၇ဝ နီးပါးကုိ အရည္အခ်င္းပ်က္ယြင္းသူ အျဖစ္ ေၾကညာမည္

မွတ္ခ်က္မ်ားကုိ ေအာက္ပါ ပုံစံတြင္ ေရးသားႏုိင္ပါသည္။ RFA ၏ အသုံးျပဳျခင္းဆုိင္ရာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ အညီ လုိအပ္လွ်င္ တည္းျဖတ္ျပီး ေဖာ္ျပပါမည္။ မွတ္ခ်က္မ်ားကုိ ေရးျပီးျပီးခ်င္း ခ်က္ျခင္း ျမင္ရမွာ မဟုတ္ပါ။ တင္ျပထားေသာ မွတ္ခ်က္ပါ အေၾကာင္းအရာမ်ား အတြက္ RFA မွာ တာ၀န္မရွိပါ။ ေက်းဇူးျပဳ၍ တျခား မွတ္ခ်က္ေရးသူမ်ား၏ အျမင္ကုိ ေလးစားျပီး အေၾကာင္းအရာကုိသာ အဓိကထား ေရးသားေစလုိပါသည္။ပ ်ဥ္ဖိုး နားလည္ေလာက္ပါၿပီ :

ရံုးစရိတ္လည္း သက္သာ ၊အခ ်ိန္ကုန္ လူပန္းလည္း သက္သာရေအာင္ ေနာက္ေရြးေကာက္ပြဲက ်ရင္ အသံုးစရိတ္တင္သြင္းမယ္ဆိုမွ မဲ၀င္ေရြးခြင့္ ေပးသင္႔ ပါတယ္။

Feb 12, 2016 08:22 PM

    Reply to this comment

မူလသတင္းသိုႛ ဴပန္သၾားရန္

ဆိုက္တခုလံုးသို႔