ေ႟ၾးေကာက္ပၾဲအႎိုင္ရ ႎႀစ္ပတ္လည္ အခမ္းအနား NLD ဌာနခဵႂပ္မႀာ ကဵင္းပ

ဒီကေနႛ ေမလ ၂၇ ရက္ေနႛဟာဆုိရင္ အမဵိႂးသား ဒီမုိကေရစီအဖဲၾႚခဵႂပ္က တုိင္းဴပည္နဲႛအဝန္း အႎုိင္ရရႀိခဲ့တဲ့ ၁၉၉၀ ဴပည့္ႎႀစ္ေမလ ေ႟ၾးေကာက္ပဲၾ ၁၉ ႎႀစ္ေဴမာက္ ႎႀစ္ပတ္လည္ေနႛ ဴဖစ္ပၝတယ္။
2009-05-27
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
၁၉၉၀ခုႎႀစ္၊ ေမလ ၂၇ရက္ေနႛတၾင္ ကဵင္းပေသာ ပၝတီစံု အေထၾေထၾ ေ႟ၾးေကာက္ပၾဲတၾင္ ထိုစဥ္က စစ္အစိုးရ အ႒ကီးအကဲ ဗိုလ္ခဵႂပ္မႀႃး႒ကီး ေစာေမာင္ (ဝဲစၾန္) ကုိယ္တိုင္ ဆႎၬမဲေပးခဲ့ေသာ္လည္း အႎိုင္ရ အမဵိႂးသား ဒီမိုကေရစီအဖၾဲႚခဵႂပ္ကို ယေနႛထက္ထိ အာဏာလၿဲမေပးပဲ လဵစ္လဵႃ႟ႁခဲ့ပၝသည္။ (Photo: AFP)
၁၉၉၀ခုႎႀစ္၊ ေမလ ၂၇ရက္ေနႛတၾင္ ကဵင္းပေသာ ပၝတီစံု အေထၾေထၾ ေ႟ၾးေကာက္ပၾဲတၾင္ ထိုစဥ္က စစ္အစိုးရ အ႒ကီးအကဲ ဗိုလ္ခဵႂပ္မႀႃး႒ကီး ေစာေမာင္ (ဝဲစၾန္) ကုိယ္တိုင္ ဆႎၬမဲေပးခဲ့ေသာ္လည္း အႎိုင္ရ အမဵိႂးသား ဒီမိုကေရစီအဖၾဲႚခဵႂပ္ကို ယေနႛထက္ထိ အာဏာလၿဲမေပးပဲ လဵစ္လဵႃ႟ႁခဲ့ပၝသည္။ (Photo: AFP)
(Photo: AFP)

ဒီကေနႛ မနက္ အမဵိႂးသားဒီမုိကေရစီအဖဲၾႚခဵႂပ္ ပၝတီ႟ုံးခဵႂပ္မႀာဴပႂလုပ္တဲ့အခမ္းအနား နဲႛ ပတ္သက္႓ပီး ဴပန္ဳကားေရးတာဝန္ရႀိသူ ေဒၝက္တာ ဝင္းႎုိင္က အခုလုိ ေဴပာဴပခဲ့ပၝတယ္

ေဒၝက္တာ ဝင္းႎုိင္။        ။ “၁၉ႎႀစ္ေဴမာက္ ေ႟ၾးေကာက္ပၾဲ ႎႀစ္ပတ္လည္ေနႛ အခမ္းအနားေပၝ့။  အခမ္းအနားကို မစခင္မႀာ သူတိုႛ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္၊ ဦးတင္ဦးနဲႛ ႎိုင္ငံေရး အကဵဥ္းသားမဵား လၾတ္ေဴမာက္ပၝေစေဳကာင္းေပၝ့ က႗န္ေတာ္တိုႛ ဆုေတာင္း႓ပီးေတာ့ ခဵိႂးေတၾ၊ ခိုေတၾ၊ စာကေလးေတၾ လၿတ္တယ္ေပၝ့။ ေနာက္႓ပီးေတာ့ က႗န္ေတာ္တိုႛ ဖေယာင္းတုိင္ေတၾ ထၾန္း႓ပီးေတာ့ ၂မိနစ္ ႓ငိမ္သက္႓ပီးေတာ့ ဆုေတာင္းတယ္ေပၝ့။ အကဵဥ္းသားေတၾအတၾက္။ အဲဒၝ ႓ပီးလိုႛရႀိရင္ ၁၂နာရီခၾဲမႀာ က႗န္ေတာ္တိုႛ အခမ္းအနား စတယ္။”

ဒၝ့အဴပင္ ဒီကေနႛ ေ႟ၾးေကာက္ပဲၾ ႎႀစ္ပတ္လည္းေနႛမႀာ အမဵိႂးသား ဒီမုိကေရစီအဖဲၾႚခဵႂပ္ ဥကၠဌရဲ့ သဘာပတိ မိန္ႛခၾန္းနဲႛ အထူးထုတ္ဴပန္ခဵက္ေတၾကုိလည္း ထုတ္ဴပန္ခဲ့႓ပီး အခမ္းအနားမႀာ ဒီမိန္ႛခၾန္းကုိ ဗဟုိအလုပ္မႁေဆာင္အဖဲၾႚဝင္ ဦးစုိးဴမင့္က ဖတ္ဳကားပၝတယ္။ ေ႟ၾးေကာက္ပဲၾ ႎႀစ္ပတ္လည္ ေဳကညာစာတမ္းကုိေတာ့ ဦးအုံး႒ကိႂင္က ဖတ္ဳကားခဲ့ပၝတယ္။ ဒီ ထုတ္ဴပန္ခဵက္ေတၾထဲမႀာ အဓိက ေဖာ္ဴပထားတာကေတာ့ ၁၉၉၀ ေ႟ၾးေကာက္ပဲၾဟာ စစ္အစိုးရကုိယ္တုိင္ ဴပဌာန္းထားတဲ့ ဥပေဒေတၾနဲႛ ကဵင္းပေပးခဲ့တာ ဴဖစ္တဲ့အတၾက္၊ တရားဝင္ဆဲ ဴဖစ္ေဳကာင္းနဲႛ ဒီေ႟ၾးေကာက္ပဲၾ ရလဒ္ကုိ ပစ္ပယ္႓ပီး ေနာက္ထပ္ ေ႟ၾးေကာက္ပဲၾတရပ္ကုိ ကဵင္းပမယ္ဆုိရင္လည္း၊ အလားတူ စစ္အစုိးရကုိယ္တုိင္ ဴပဌာန္းထားတဲ့ ဥပေဒေတၾနဲႛ ကတိေတၾကုိ ေနာက္ထပ္တ႒ကိမ္ထပ္မံ ခဵိႂးေဖာက္ႎုိင္တယ္ဆုိတဲ့ သံသယေတၾ ဴဖစ္ေပၞေစႎုိင္ေဳကာင္း ေဖာ္ဴပထားပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔