မၾန္ဴပည္သစ္ပၝတီ ဗဟိုေကာ္မတီ အေရးေပၞအစည္းအေဝးကဵင္းပ

စစ္အစိုးရရဲ့ နယ္ဴခားေစာင့္တပ္အဴဖစ္ အသၾင္ေဴပာင္း ဖၾဲႚစည္းေရး အစီအစဥ္ကို ဴငင္းပယ္လိုက္႓ပီးတဲ့ေနာက္ ကိုယ္ပိုင္ ဴပည္သူႛစစ္တပ္ဖၾဲႚဆို႓ပီး ဖၾဲႚဖိုႛ ထပ္မံ ကမ္းလႀမ္းလာတဲ့ ကိစၤအေပၞ မၾန္ဴပည္သစ္ပၝတီ ဗဟိုေကာ္မတီဝင္ေတၾ အေရးေပၞ အစည္းအေဝး ေခၞ႓ပီး ေဆၾးေႎၾးဳကပၝတယ္။
2009-07-29
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
ျမန္မာႏိုင္ငံေအာက္ပိုင္း တိုင္းႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ား တည္ေနျပ ေျမပံု။ (RFA Image)
ျမန္မာႏိုင္ငံေအာက္ပိုင္း တိုင္းႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ား တည္ေနျပ ေျမပံု။ (RFA Image)
(RFA Image)

ေရး႓မိႂႚ ေခဵာင္းဖဵား အထက္ဖက္မႀာရႀိတဲ့ ဗဟိုဌာနခဵႃပ္႟ံုးမႀာ ကဵင္းပေနတဲ့ အဲဒီအစည္းအေဝးနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး မၾန္ဴပည္သစ္ပၝတီ ဆက္ဆံေရး႟ံုးက တာဝန္ရႀိသူ ကိုႎိုင္ခဵမ္းမၾန္က “ဒီ နယ္ဴခားေစာင့္တပ္ ကိစၤနဲႛ ဴပည္သူႛစစ္ကိစၤေတၾပဲ၊ အေဴဖကေတာ့ ဘာထၾက္မလဲေတာ့ မသိဘူးေပၝ့ အဲ့ဒီ ကိစၤႎႀစ္ခုနဲႛေတာ့ ေဆၾးေႎၾးဴဖစ္ဳကမႀာပၝ၊ ဘယ္ရက္႓ပီးမယ္လိုႛေတာ့ မရႀိဘူး၊ သူတိုႛကေတာ့ လုပ္ေနတုန္းပဲ”  လိုႛ ေဴပာပၝတယ္။

မၾန္ဴပည္သစ္ပၝတီအေနနဲႛ အဲဒီနည္းလမ္းေတၾကို လက္မခံဘူးဆိုရင္ ဥပေဒေဘာင္အတၾင္းမႀာ ဘယ္လို ပံုစံမဵိႂးနဲႛ ဆက္႓ပီး ရပ္တည္သၾားမလဲ ဆိုတာကို သေဘာထားေပးဖိုႛပၝ စစ္အစိုးရက ေတာင္းဆိုထားပၝတယ္။ အဲဒၝကိစၤ အေဳကာင္းဴပန္ႎိုင္ဖိုႛအတၾက္ အခုလို ဗဟိုေကာ္မတီဝင္ေတၾ ဇူလိုင္လ ၂၅ရက္ စေနေနႛကစ႓ပီး ေဆၾးေႎၾး အေဴဖရႀာေနဳကတာလိုႛ သိရပၝတယ္။

မၾန္ဴပည္သစ္ပၝတီအေနနဲႛ ႎိုင္ငံေရးဴပသနာေတၾကို ႎိုင္ငံေရးနည္းအရပဲ ေဴဖရႀင္းသၾားခဵင္တဲ့ ဆႎၬရႀိ႓ပီး၊ ေလာေလာဆယ္ အေဴပာင္းအလဲ တစံုတရာ မလုပ္ခဵင္ေသးပဲ ေ႟ၾးေကာက္ပၾဲ႓ပီးလိုႛ တက္လာမဲ့ အစိုးရအသစ္ကို ေစာင့္ဳကည့္ခဵင္ေသးတဲ့အေဳကာင္း ပၝတီ အေထၾေထၾအတၾင္းေရးမႀႃး ႎိုင္ဟံသာက RFAနဲႛ ေတၾႚဆံုေမးဴမန္းရာမႀာ ေဴပာခဲ့ဖူးပၝတယ္။

မၾန္ဴပည္သစ္ပၝတီဟာ ဴမန္မာစစ္အစိုးရနဲႛ ၁၉၉၅ ခုႎႀစ္မႀာ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး လုပ္ခဲ့႓ပီး စစ္အစိုးရကကဵင္းပတဲ့ အမဵိႂးသားညီလာခံမႀာ ကိုယ္စားလႀယ္အဴဖစ္နဲႛ တက္ေရာက္ခဲ့ပၝတယ္။ ညီလာခံမႀာ မၾန္တိုင္းရင္းသားအေရးနဲႛ ရပိုင္ခၾင့္ေတၾကို ေဆၾးေႎၾးတင္ဴပလိုႛ မရတဲ့အတၾက္ ညီလာခံ ကိုယ္စားလႀယ္ အဆင့္ကေန ေလ့လာသူအဴဖစ္ အဆင့္ေလ႖ာ့ တက္ေရာက္ေစခဲ့႓ပီးတဲ့ ေနာက္ပိုင္း စစ္အစိုးရနဲႛ မၾန္ဴပည္သစ္ပၝတီ ဆက္ဆံေရးဟာ ခပ္တန္းတန္း ဴဖစ္ေနခဲ့ပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔