စစ္အစုိးရအေပၞ ဥေရာပသမဂၢ အေရးယူမႁ သက္တမ္းတုိးဖုိႛဴပင္ဆင္

ဴမန္မာ စစ္အစုိးရအေပၞ ပိတ္ဆုိႛ အေရးယူထားတာကုိ ေနာက္ထပ္ သက္တမ္း တႎႀစ္တုိးမယ္ကိစၤကုိ လာမဲ့ ရက္သတၨပတ္ အီးယူ ႎုိင္ငံဴခားေရး ဝန္႒ကီးေတၾ အစည္းအေဝးကဵရင္ ဆုံးဴဖတ္မယ္လုိႛ ဥေရာပသမဂၢေရးရာ ဆလုိဗီးနီးယား ႎုိင္ငံဴခားေရးဝန္႒ကီးက ေဴပာပၝတယ္။
2008-04-24
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
ဴမန္မာစစ္အစိုးရအေပၞ အေနာက္ႎိုင္ငံမဵား၏ ပိတ္ဆိုႛဴပစ္ဒဏ္မဵား ခဵမႀတ္အေရးယူရန္ တိုက္တၾန္းမႁကို ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ အေနဴဖင့္ စၾန္ႛလၿတ္မႀသာ ေတၾႚဆံုေဆၾးေႎၾးမည္ဟု နအဖေခၝင္းေဆာင္ ဗိုလ္ခဵႂပ္မႀႃး႒ကီး သန္းေ႟ၿက ၂၀၀၇ခုႎႀစ္ ေအာက္တိုဘာ ၂၁ရက္ေနႛက ေဳကညာ႓ပီးေနာက္ ဴပင္သစ္ႎိုင္ငံ စထရာ့စ္ေဘာ့ဂ္ရႀိ ဥေရာပ ပၝလီမန္ အေဆာက္အအံုတၾင္ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္၏ ဧရာမပိုစတာ႒ကီး ခဵိတ္ဆၾဲထားသည္ကို ဤကဲ့သိုႛ ေတၾႚဴမင္ရသည္။ (Photo: AFP)
ဴမန္မာစစ္အစိုးရအေပၞ အေနာက္ႎိုင္ငံမဵား၏ ပိတ္ဆိုႛဴပစ္ဒဏ္မဵား ခဵမႀတ္အေရးယူရန္ တိုက္တၾန္းမႁကို ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ အေနဴဖင့္ စၾန္ႛလၿတ္မႀသာ ေတၾႚဆံုေဆၾးေႎၾးမည္ဟု နအဖေခၝင္းေဆာင္ ဗိုလ္ခဵႂပ္မႀႃး႒ကီး သန္းေ႟ၿက ၂၀၀၇ခုႎႀစ္ ေအာက္တိုဘာ ၂၁ရက္ေနႛက ေဳကညာ႓ပီးေနာက္ ဴပင္သစ္ႎိုင္ငံ စထရာ့စ္ေဘာ့ဂ္ရႀိ ဥေရာပ ပၝလီမန္ အေဆာက္အအံုတၾင္ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္၏ ဧရာမပိုစတာ႒ကီး ခဵိတ္ဆၾဲထားသည္ကို ဤကဲ့သိုႛ ေတၾႚဴမင္ရသည္။ (Photo: AFP)
AFP

အီးယူ ႎုိင္ငံဴခားေရးဝန္႒ကီး အစည္းအေဝးကုိ ဧ႓ပီ ၂၈ရက္ လာမဲ့ တနလႆာေနႛ ေရာက္ရင္ လူဇင္ဘတ္ႎုိင္ငံ၊ လူဇင္ဘတ္႓မိႂႚေတာ္မႀာ ကဵင္းပမႀာ ဴဖစ္ပၝတယ္။

ဴမန္မာႎုိင္ငံမႀာ အရပ္သားအစုိးရ ေပၞေပၝက္လာေရးနဲႛ ႎုိင္ငံေရးအကဵဥ္းသားေတၾကုိ ဴပန္လၿတ္ေပးဖုိႛ ေနာက္ထပ္တ႒ကိမ္ တုိက္တၾန္းသၾားဦးမႀာ ဴဖစ္တယ္လုိႛ  ဥေရာပသမဂၢ ရဲ့ အလႀည္ကဵ ဥကၠႉ ဴဖစ္ေနတဲ့ ဆလုိဗီးနီးယား ႎုိင္ငံ ကုိယ္စားလႀယ္ မစၤတာ Janez Lenaricic ကေဴပာပၝတယ္။

ဥေရာပသမဂၢက အခုလုိ စစ္အစုိးရေပၞ ပိတ္ဆုိႛအေရးယူ သက္တမ္းတုိးလုိက္ေပးမဲ့ ေနာက္ထပ္တုိးခဵဲႚ အေရးယူတာေတၾ မရႀိတဲ့အတၾက္ သိပ္႓ပီးမထူးဴခားလႀဘူးလုိႛ ဴမန္မာ့အေရး စည္း႟ုံးလႁံႛေဆာ္ဖုိႛ စပိန္ႎုိင္ငံမႀာ ေရာက္ရႀိေနတဲ့ Burma Campaign UK အဖဲၾႚက Mark Famaner ကေဴပာဆုိပၝတယ္။ ဒီထက္ထိေရာက္တဲ့ အေရးယူမႁေတၾ လုပ္သင့္တယ္လုိႛလဲ သူကဆုိပၝတယ္။  Burma Campaign UK အဖဲၾႚအေနနဲႛ လည္း လတ္တေလာ ဥေရာပႎိုင္ငံေတၾကို လႀည့္လည္႓ပီး ဴမန္မာစစ္အစိုးရကို ထိေရာက္တဲ့  ပိတ္ဆုိႛအေရးယူမႁေတၾ တုိးခဵဲဖုိႛ တုိက္တၾန္းတာေတၾ လုပ္ေနတယ္လဲ သိရပၝတယ္။

ဥေရာပသမဂၢရဲ့ ပိတ္ဆုိႛအေရးယူမႁနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး Mark Famaner ကုိ  RFAမႀ ဦးေဇာ္မုိးေကဵာ္က ဆက္သၾယ္ေမးဴမန္းထားပၝတယ္။ 

ဆက္သၾယ္ေမးဴမန္းခဵက္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔