ဇာဂနာကို ေခၞယူစစ္ေဆးေန

ေလေဘးသင့္ဴပည္သူေတၾကို အကူအညီေပးေရး လုပ္ငန္း ေတၾလုပ္ေနတဲ့ ဟာသ သ႟ုပ္ေဆာင္ ဇာဂနာေခၞ ဒၝ႟ိုက္တာကိုသူရကို၊ ေနအိမ္ကေန ဇၾန္လ ၄ ရက္ေနႛညပိုင္းက အာဏာပုိင္ေတၾက စစ္ေဆးဖိုႛ ေခၞေဆာင္သၾားတယ္လိုႛ သိရပၝတယ္။
2008-06-05
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
ဧရာဝတီ ဴမစ္ဝက႗န္းေပၞ ငပုေတာ႓မိႂႚတၾင္ ပုဂၢလိက အလႀႃရႀင္မဵားထံမႀ အစားအေသာက္ႎႀင့္ ပစၤည္းမဵား လက္ခံရယူရန္ ဇၾန္လ ၅ရက္ေနႛက စုေဝးေနဳကေသာ ေလေဘး ဒုကၡသည္မဵား ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)
ဧရာဝတီ ဴမစ္ဝက႗န္းေပၞ ငပုေတာ႓မိႂႚတၾင္ ပုဂၢလိက အလႀႃရႀင္မဵားထံမႀ အစားအေသာက္ႎႀင့္ ပစၤည္းမဵား လက္ခံရယူရန္ ဇၾန္လ ၅ရက္ေနႛက စုေဝးေနဳကေသာ ေလေဘး ဒုကၡသည္မဵား ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)
(Photo: AFP)

ကိုဇာဂနာအိမ္ကို အထူး စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးနဲႛ၊ ႓မိႂႚနယ္ရပ္ကၾက္ အာဏာပိုင္ေတၾအပၝအဝင္ လူ ၉ ေယာက္က ည၈နာရီခၾဲခန္ႛက ေရာက္ရႀိ္လာ႓ပီး စစ္ေဆးေမးဴမန္းစရာရႀိတဲႛအတၾက္ ေခၞေဆာင္သၾားတယ္လိုႛ မိသားစုဝင္ေတၾက ေဴပာဴပေဳကာင္း ကိုဇာဂနာရဲ့ မိတ္ေဆၾတေယာက္က RFAကိုေဴပာပၝတယ္။

အာဏာပိုင္ေတၾက ကိုဇာဂနာအိမ္ကို ရႀာေဖၾရာမႀာ ကၾန္ပဵႃတာအဴပင္ မုန္တိုင္းဒုကၡသည္ေတၾအတၾက္ ရရႀိတဲ့ အလႀႃေငၾစာရင္းစာအုပ္ကိုလည္း သိမ္းဆည္းသၾားတာ ဴဖစ္တယ္လိုႛ သိရပၝတယ္။

ကိုဇာဂနာ ေခၞ ကိုသူရဟာ ႎိုင္ငံေရးအကဵဥ္းသားေဟာင္းတဦး ဴဖစ္သလို၊ စစ္အစိုးရက သူႛရဲ့ အႎုပညာလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္ခၾင္ႛေတၾကိုလည္း ပိတ္ထားတာ ခံေနရ ပၝတယ္။

႓ပီးခဲ့တဲ့ စက္တင္ဘာလ ေ႟ၿဝၝေရာင္ သံဃာႛအေရးအခင္းမႀာလည္း ေမတၨာပိုႛ ႔ကခဵီလာဳကတဲ့ သံဃာေတာ္မဵားကို တဴခားတဴခား ေသာ အႎုပညာရႀင္ေတၾနဲႛ အတူ ဆၾမ္းကပ္ခဲ့တာေဳကာင့္ တလဳကာ အဖမ္းခံခဲႛရဘူးပၝတယ္။

အခုလက္ရႀိအေနနဲႛ ကိုသူရဟာ နာဂစ္ မုန္တိုင္းခံဒုကၡသည္ ေတၾအတၾက္ အလႀႃရႀင္ေတၾ လႀႃဒၝန္းတဲ့ ကယ္ဆယ္ေရးနဲႛ ရိကၡာပစၤည္းေတၾကို အႎုပညာရႀင္မဵားအဖၾဲႚ နာေရးကူညီမႁအသင္း ရန္ကုန္တိုႛနဲႛ ပူးေပၝင္း႓ပီး ကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းေတၾမႀာ

အင္တိုက္အားတုိက္နဲႛ ဦးေဆာင္လႁပ္ရႀားေနသူ ဴဖစ္ပၝတယ္။

ကိုဇာဂနာ ဦးေဆာင္တဲႛ ေစတနာႛဝန္ထမ္း ကယ္ဆယ္ ေထာက္ပံ့ေရးလုပ္ငန္းေတၾကို အာဏာပိုင္ေတၾက ေနာက္ကၾယ္ကေန နည္းမဵိႂးစံုနဲႛ အေႎႀာင္ႛအယႀက္ေပး ေနတယ္လိုႛ မိတ္ေဆၾေတၾက ေဴပာဳကပၝတယ္။

ကိုဇာဂနာရဲ့ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ အႎုပညာရႀင္္ေတၾ ဴဖစ္ဳကတဲႛ အ႟ိုင္းနဲႛ ငႀက္ေပဵာေဳကာ္ တိုႛကိုလည္း ႓ပီးခဲႛတဲႛ အပတ္ေတၾအတၾင္းက ေခၞယူ စစ္ေဆးခံရေသးတယ္လိုႛ သိရပၝတယ္။

ကိုဇာဂနာဟာ ေလေဘးသင္ႛသူေတၾကို ကူညီေထာက္ပံႛေရး လုပ္ငန္းေတၾမႀာ သူ ဳကံႂေတၾႚခဲႛရ တဲႛ အေတၾႚအဳကံႂေတၾ နဲႛ ခံစားခဵက္ေတၾကို ဴပည္သူေတၾသိေအာင္ လၾတ္လၾတ္လပ္လပ္နဲႛ ပၾင္ႛပၾင္ႛလင္းလင္း ေဝဖန္ေဴပာဆိုတာေတၾ ဴပႂလုပ္ခဲႛပၝတယ္။

ကိုဇာဂနာကို ေခၞေဆာင္သၾားစဥ္ အိမ္သားေတၾကို သတင္းဌာနေတၾကို အေဳကာင္းမဳကားဖိုႛနဲႛ ေဆၾးေႎၾးတာေတၾ ႓ပီးသၾားရင္ အဴမန္ဆံုးအိမ္ဴပန္ပိုႛေပးမႀာ ဴဖစ္တယ္လိုႛ ေဴပာသၾားေဳကာင္း သိရပၝတယ္။

အခုလို ကိုဇာဂနာကို ဖမ္းဆီးေခၞေဆာင္သၾားတာနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး ဟာသသ႟ုပ္ေဆာင္ ေဂၞဇီလာကို RFAမႀ ဦးတင္အာင္ခိုင္က ဆက္သၾယ္ေမးဴမန္းထားပၝတယ္။

ဆက္သၾယ္ေမးဴမန္းခဵက္
အသံဖိုင္ယူရန္


ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔