မေကၾး႓မိႂႚသစ္မႀ ေတာင္သူမဵားကို ဖမ္းဆီး

မေကၾးတုိင္း မေကၾး႓မိႂႚနယ္ ႓မိႂႚသစ္႓မိႂႚမႀာ ရႀိတဲ့ ေကဵး႟ၾာေတာင္သူေတၾကို မယကဥကၠႉအမိန္ႛနဲႛ ႎႀစ္လၾန္ေနတဲ့ ဓာတ္ေဴမဳသဇာေတၾကို မတန္တဆေစဵးနဲႛ အတင္းအဓမၳ ဝယ္ယူခုိင္းခဲ့႓ပီး၊ အဲဒီ ကဵသင့္ေငၾအတၾက္ ေငၾဴပန္မသၾင္းဳကတဲ့ ေတာင္သူေတၾကို အာဏာပိုင္ေတၾက လုိက္လံ ဖမ္းဆီးေနတယ္လိုႛ ေဒသခံေတၾက ေဴပာပၝတယ္။
2010-07-30
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
လယ္ကၾင္းထဲတၾင္ ေကာက္လိႁင္းမဵား သယ္ေဆာင္ အလုပ္လုပ္ေနေသာ ေတာင္သူလယ္သမားမဵား ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)
လယ္ကၾင္းထဲတၾင္ ေကာက္လိႁင္းမဵား သယ္ေဆာင္ အလုပ္လုပ္ေနေသာ ေတာင္သူလယ္သမားမဵား ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)
(Photo: AFP)

႓ပီးခဲ့တဲ့ ၂၀၀၉ ခုႎႀစ္ စက္တင္ဘာလတုန္းက ႎႀစ္လၾန္ေနတဲ့ ဓာတ္ေဴမဳသဇာေတၾကို  ႓မိႂႚသစ္႓မိႂႚ မယကဥကၠႉ ဦးတင္ႎုိင္စိုး အမိန္ႛနဲႛ ေဒသခံေတာင္သူေတၾကို မိမိတိုႛဆႎၬမပၝပဲ ဝယ္ယူခုိင္းခဲ့တာလိုႛ မေကၾး႓မိႂႚသစ္ ေတာင္သူတဦးက RFA ကို ေဴပာဴပပၝတယ္။

“႓မိႂႚသစ္႓မိႂႚနယ္ မယကကေန႓ပီးေတာ့ ေတာင္သူေတၾအတၾက္ကို စေလဓာတ္ေဴမဳသဇာ မယူမေနရဆို႓ပီးေတာ့ ဓာတ္ေဴမဳသဇာရဲ့ ကာလတန္ဖိုးက ၁၂,၀၀၀ ပဲ ရႀိတယ္။ သူတိုႛက ေတာင္သူေတၾကို ေပးတဲ့အခၝမႀာ ၂၀,၀၀၀ ႎႁန္းနဲႛ ထားေပးတယ္။ ႎႀစ္ခဵိႂႚ ဓာတ္ေဴမဳသဇာေတၾ အခဲ႒ကီးေတၾ ဴဖစ္ေနေတာ့ကဵေတာ့ ေတာင္သူေတၾက မယူဘူး။ ေတာင္သူေတၾ မယူတဲ့့အခၝကဵေတာ့ အေဴခခံ ရယကေတၾကို ခင္ဗဵားတိုႛ တာဝန္ယူ႓ပီးေတာ့ ေတာင္သူေတၾကို ေပးရမယ္၊ အတင္းအဓမၳ တဝက္ေလာက္ ေပးရမယ္။ အတင္းအဓမၳ တဝက္ေလာက္ေပး႓ပီးေတာ့ တဝက္ေလာက္ကို ရယကေတၾက သူတိုႛ သံုးထားတာ။ ဴပန္ဆပ္ခိုင္းတဲ့အခၝကဵေတာ့ ေတာင္သူေတၾကလည္း စားဝတ္ေနေရးကလည္း မေဴပလည္ဘူး၊ ေနာက္ ရယကေတၾကလည္း သူတိုႛက ၁၂,၀၀၀ တန္ဖိုးရႀိတဲ့ဟာကို သူတိုႛက ၂၀,၀၀၀ ဆပ္ခိုင္းတဲ့အခၝကဵေတာ့ အခုအခဵိန္မႀာ ဴပန္သၾင္းဖုိႛက မေဴပလည္ဘူးဗဵာ။ အဲဒီအထဲမႀာ ပိုဆိုးတာက ေဴမဆီတလံုးခဵင္းရဲ့ အေပၞမႀာ ေဒသဆိုင္ရာ မယက ဥကၠႉ တင့္ႎိုင္စိုးက သူႛအတၾက္ဆို႓ပီးေတာ့ ၂,၀၀၀ ကဵပ္ သီးသန္ႛ ေကာက္ခံတယ္ဗဵာ။ ဒၝေတၾကိုလည္း မတရားေတာ့ မေပးခဵင္ဘူးဗဵာ။”

ဓာတ္ေဴမဳသဇာဖိုးအတၾက္ အဲဒီလို အဓမၳ ေငၾဴပန္သၾင္းခိုင္းတာကို ဴပန္မသၾင္းဳကလိုႛ ေတာင္သူေတၾကို ေဴမဳသဇာဴဖန္ႛဖိုႛ တာဝန္ယူ ထားတဲ့ ေကဵး႟ၾာရယက အမဵားစုနဲႛ ေတာင္သူ ၂ ဦး၊ စုစုေပၝင္း ၈ ဦးကို ႓မိႂႚနယ္ရဲေတၾက ဇူလိုင္ ၂၀ ရက္ေနႛမႀာ လာ႓ပီး ႓ခိမး္ေဴခာက္ ဖမ္းဆီးသၾားပၝတယ္။

ကဵန္တဲ့ တာဝန္ရႀိ ရယကေတၾကိုလည္း လိုက္လံ ဖမ္းဆီးမယ္ဆိုတဲ့ သတင္းေဳကာင့္ တိမ္းေရႀာင္ေနဳကေဳကာင္း စုံစမ္းသိရပၝတယ္။

အဖမ္းဆီးခံလုိက္ရတဲ့ ေကဵး႟ၾာရယကေတၾကေတာ့ မေကၾး႓မိႂႚသစ္က ေကဵး႟ၾာေတၾဴဖစ္တဲ့ ထန္းတပင္၊ လဲလူ ၊ မန္ကဵဥ္းတူး၊ ေထာက္ရႀာတန္း၊ ကံစၾယ္၊ ဆင္ဴဖႃကဵဥ္၊ တပ္ကုန္း စတဲ့ ေကဵး႟ၾာေတၾက ဴဖစ္တယ္လိုႛ သိရပၝတယ္။

ပုဒ္မ (၄၀၆) အလၾဲသုံးစားမႁနဲႛ ရဲစခန္းမႀာ ဖမ္းဆီး ခဵႂပ္ေႎႀာင္ထားေဳကာင္း သိရပၝတယ္။ RFA က ႓မိႂႚသစ္႓မိႂႚ မယကဥကၠႉ ဦးတင့္ႎုိင္စိုးကို ဆက္သၾယ္ေမးဴမန္းဖိုႛ ႒ကိႂးစားခဲ့ေပမဲ့ ဥကၠႉ မရႀိဘူးလိုႛသာ ေဴဖဳကားခဲ့ပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔