ႎႀစ္ခဵိႂႛေဴမဳသဇာ မယူမေနရ ေရာင္းခဵေန

ေရနံေခဵာင္း႓မိႂႛနယ္ မယက က မကဵီးကန္ အုပ္စုမႀာရႀိတဲ့ ေကဵးရၾာ ၇ ရၾာကို ဴပည္တၾင္းဴဖစ္ ႎႀစ္ခဵိႂႛ ပုလဲဓာတ္ေဴမဳသဇာေတၾ မဝယ္မေနရ ေရာင္းခဵေနတာေဳကာင့္ ေတာင္သူေတၾ အခက္ဳကံႂေနရတယ္လုိႛ သိရပၝတယ္။
2009-12-28
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
လယ္သမားတစ္ဦး လယ္ထြန္ပံု
လယ္သမားတစ္ဦး လယ္ထြန္ပံု
(Photo: AFP)

မယက ဥကၠႉရဲႛ အမိန္ႛနဲႛ ေကဵးရၾာရယက ဥကၠႉေတၾက ႓ခိမ္းေဴခာက္႓ပီး အတင္း ေရာင္းခဵေနတဲ့အေဳကာင္း ေတာင္သူတဦးက အာအက္ဖ္ေအကို ေဴပာပၝတယ္။

ေတာင္သူတဦး။    ။“ယာေဴမဧက အကဵယ္အဝန္း လုိက္႓ပီးေတာ့ ၁၈၀၀ ကေန ၂၀၀၀ ကဵပ္ေပၝ့ေနာ္။ ငႀက္ေပဵာကန္ ေကဵးရၾာမႀာဆိုရင္ ယာေတာင္သူတဦးကို ၂၅၀၀ကဵပ္၊ ဆန္းတိုင္ကန္ေကဵးရၾာမႀာ ဆိုလိုႛရိႀရင္ ေတာင္သူတဦးကို ၂၅၀၀ ကဵပ္၊ အလယ္ကုန္းေကဵးရၾာမႀာဆိုရင္ ေတာင္သူတဦးကို ၁၈၀၀၊ ၂၀၀၀၊ ၂၅၀၀ ေကာက္႓ပီးေတာ့မႀ ရယကေတၾက ဒီေဴမဳသဇာေတၾကို မယူမေနရေပၝ့ေနာ္။ ေဴမဳသဇာေတၾ မဝယ္လိုႛရႀိရင္ ခင္ဗဵားတိုႛ ယာေတၾ ဴပႍနာဴဖစ္မယ္ေပၝ့ေနာ္။ ယာေတၾကို ခင္ဗဵားတိုႛ မပိုင္ဘူးဆိုတာ သိပၝတယ္ ဆို႓ပီးေတာ့မႀ ႓ခိမ္းေဴခာက္တယ္ေပၝ့”

စီးပၾားေရး အဆင္မေဴပ ဴဖစ္ေနရတဲ့အထဲ ဇၾတ္ေရာင္းတဲ့ ေဴမဳသဇာ ၃၆ အိပ္ကို ရၾာ ၇ ရၾာက ေတာင္သူေတၾမႀာ ေဝပံုကဵ ခၾဲ႓ပီး ဝယ္ေနရတဲ့အဴပင္ ကဵသင့္ေငၾထက္လည္း ပိုေပးရတဲ့အေဳကာင္း ေဒသခံေတာင္သူက ဆက္ေဴပာပၝတယ္။

ေဒသခံေတာင္သူ။    ။“ဘယ္လို အခက္အခဲဴဖစ္လဲဆိုရင္ နံပတ္ ၁- ေဴမဳသဇာက အရည္အေသၾး မမႀီဘူးဗဵာ။ နံပတ္ ၂ - စိုက္ပဵိႂးခဵိန္က ႓ပီးသၾား႓ပီဗဵာ။ ေနာက္ မိုးဦးဝင္မႀ ၆ လပိုင္း ၇ လပိုင္းမႀဆိုေတာ့ ဒီေဴမဳသဇာေတၾကို ၆ လေလာက္ ထိန္းသိမ္းထားရင္ ပဵက္စီးသၾားႎိုင္တယ္ေပၝ့။ အဲဒီ အခက္အခဲေတၾ ရႀိတယ္။ ေနာက္တခၝ မိုးဦးမႀာဆိုရင္ ႎႀမ္းေတၾက လံုးလံုးပဵက္တယ္။ ေဴမပဲေတၾဆိုရင္ ထၾက္ႎႁန္းေတၾက တဝက္မက ကဵဆင္းသၾားတယ္။ အဲဒီအခၝမႀာ ေတာင္သူေတၾက စီးပၾားေရးေတၾက ငၝးရာတေထာင္က မဆ အခက္အခဲ ဴဖစ္ေနတာေပၝ့။ ေနာက္တခၝ စာရင္းဇယားအရ တၾက္ခဵက္ဳကည့္မယ္ဆိုရင္ တအုပ္စုလံုးဆိုရင္ ယာပိုင္တဲ့ေတာင္သူ ၇၀၀ ေလာက္ ရႀိတယ္ေပၝ့။ ဒီ၇၀၀ ကို ၁၈၀၀၊ ၂၀၀၀ ေကာက္ထားတယ္ဆုိေတာ့ ေကာက္တဲ့ေငၾက ၁၄ သိန္းေကဵာ္မႀာ ရႀိမယ္။ တကယ္ေဴမဳသဇာ ၃၆ တန္ဖိုးက တအိပ္ကို ၂ ေသာင္းနဲႛပဲ ထားတၾက္ရင္ ၇ သိန္း ၂ေသာင္းပဲ ကဵတယ္။ အဲဒၝေဳကာင့္ ၂ ဆေလာက္ပဲ ဴဖစ္ေနတယ္ ရယကေတၾ ေကာက္တာက”

သူႛထက္ပိုေကာင္းတဲ့ တရုတ္ႎုိင္ငံထုတ္ ပန္းဖူးတံဆိပ္ ေဴမဳသဇာတအိပ္ရဲႛ လက္ရႀိေပၝက္ေစဵး တေသာင္း ကိုးေထာင္ငၝးရာပဲ ရႀိခဵိန္မႀာ ဴပည္တၾင္းဴဖစ္ ႎႀစ္ခဵိႂႛေဴမဆီ အခဲေတၾကို ေစဵးပိုေပး႓ပီး မဝယ္ခဵင္ဘဲ ဝယ္ေနရတာေဳကာင့္ ေဒသခံေတာင္သူေတၾ မေကဵမနပ္ ဴဖစ္ေနဳကတယ္လိုႛ သိရပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔