ကေလး႓မိႂႚ ေလယာဥ္ကၾင္းတိုးခဵဲႛဖိုႛ လယ္ယာေဴမေတၾ အတင္းသိမ္း

စစ္ကိုင္းတိုင္း ကေလး႓မိႂႚက ေလယာဥ္ကၾင္းတိုးခဵဲႛဖိုႛအတၾက္ အနီးတဝိုက္မႀာရႀိတဲ့ ေနအိမ္ေတၾနဲႛ လယ္ယာေဴမ ပိုင္ရႀင္ေတၾကို ဖယ္ရႀားခိုင္းထားရာကေန ဧ႓ပီလ ၂၄ ရက္ေနႛ စေနေနႛကစ႓ပီး ေဴမစာရင္းဦးစီးဌာနက လာေရာက္ တိုင္းထၾာမႁေတၾ စလုပ္ေန႓ပီလိုႛ သိရပၝတယ္။
2010-04-26
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
လယ္ယာလုပ္ငန္းခြင္တစ္ခုမွာ အလုပ္လုပ္ေနေသာ လယ္သူမေလးမ်ားကို ေတြ႕ရစဥ္
လယ္ယာလုပ္ငန္းခြင္တစ္ခုမွာ အလုပ္လုပ္ေနေသာ လယ္သူမေလးမ်ားကို ေတြ႕ရစဥ္
Photo: AFP

ဖယ္ေပးရမဲ့ အိမ္ေထာင္စု ၁၆၀ ေလာက္ရႀိ႓ပီး သိမ္းခံရမဲ့လယ္ေဴမစုစုေပၝင္းက ၃၅ ဧကရႀိပၝတယ္။ ေနစရာ ေဴမတကၾက္နဲႛ ေလဵာ္ေဳကးေပးမယ္ဆိုေပမဲ့ ေပးမဲ့ေငၾပမာဏက အိမ္ဴပန္ေဆာက္ေနဖိုႛ မဴဖစ္ႎိုင္တဲ့အတၾက္ ဖယ္ေပးရမဲ့ ဴပည္သူေတၾမႀာ စိတ္မခဵမ္းမသာ ဴဖစ္ေနဳကတယ္လိုႛ ဆိုပၝတယ္။

“ကေလး႓မိႂႚ ခယက ဥကၠႉ ဦးဳကည္ဝင္း ၇ ရက္ေနႛက ႟ံုးမႀာ ေခၞေဴပာတယ္၊ တန္ရာတန္ေဳကးေတာ့ မဟုတ္ေပမဲ့ သူတိုႛရဲ့ ေလးသိန္းခၾဲေဴပာတဲ့ သူတိုႛရဲ့ အလိုအတိုင္းကို ကဵမတိုႛကို ဆံုးဴဖတ္ဖိုႛ အဲဒၝနဲႛ ေကဵနပ္ဖိုႛဆို႓ပီးမႀ ေဴပာတယ္ေလ၊ ကဵမတိုႛကလည္း ဒၝ ေလးသိန္းခၾဲနဲႛဆို တဴခားမႀာ ဝယ္စရာမႀ မရႀိတာ။”

ကေလး႓မိႂႚ တအန္းရပ္ကၾက္အစၾန္က ေတာင္ေဴခအနီးမႀာ ေဴမေနရာအစားေပး ေဴပာင္းေ႟ၿႛခိုင္းထား႓ပီး ေလဵာ္ေဳကးေငၾဟာ ေနအိမ္ဴပန္ေဆာက္ဖိုႛ ဴပန္လည္လုပ္ကိုင္စားေသာက္ဖိုႛ အခက္အခဲရႀိတဲ့အေဳကာင္း ေဴပာင္းေပးရမဲ့သူေတၾက တင္ဴပခဲ့ဳကေပမဲ့ အာဏာပိုင္ေတၾဖက္က ဒၝဟာ ႎိုင္ငံေတာ္ပိုင္ေဴမ ဴဖစ္တဲ့အေဳကာင္းကိုသာ ေဴပာဆိုခဲ့တယ္လိုႛ ေဴမပိုင္ရႀင္ ေနာက္တဦးက RFA ကို အခုလို ေဴပာပၝတယ္။

“တဧကမႀာ နစ္နာေဳကး ၄ သိန္းခၾဲေပးမယ္ေပၝ့။ ေငၾသား၊ အိမ္ဝင္းတဝင္္းေပးမယ္လိုႛ သူတိုႛကေတာ့ ကဵမတိုႛကို ေဴပာတယ္ေလ၊ အဲဒၝနဲႛ ကဵမတိုႛက မလိုခဵင္ဘူးလိုႛ၊ အဲ့ဒၝ ကဵမတိုႛ လယ္က ၄ သိန္းခၾဲနဲႛပဲ ေနာက္ထပ္ အထၾက္တိုး လယ္ယာေဴမေတၾကို ဝယ္ယူလိုႛ မရဘူးလိုႛ၊ ကဵမတိုႛက အဲလိုပဲ ဴငင္းဆိုထားတာေပၝ့၊ သူတိုႛကေတာ့ ဒၝ ႎိုင္ငံေတာ္ ေဴမပိုင္ဴဖစ္တယ္ေပၝ့၊ ေဴမစာရင္းမႀႃး ဦးခဵစ္ထၾန္းေမာင္က ေဴပာတယ္၊ ေဴပာင္းေ႟ၿႚမဲ့လူေတၾလည္း ဒုကၡေရာက္တာေပၝ့ေနာ္၊ အိမ္ေဴပာင္းတယ္ဆိုတာ မလၾယ္ဘူး၊ ကုန္ကဵစရိတ္ကေတာ့ သိန္းရာခဵီေတာ့ ကုန္မႀာေနာ္ သိန္းငၝးဆယ္၊ တခဵိႂႚ သိန္းတရာနဲႛေတာင္ ေဆာက္လုိႛ ရေတာ့မႀာ မဟုတ္ဘူး။”

အခုအသိမ္းခံရေတာ့မဲ့ လယ္ယာေဴမေနရာေတၾဟာ စပၝး၊ ေဴမပဲ၊ ေန႒ကာ၊ ႒ကက္သၾန္ စတဲ့ စိုက္ပဵိႂးသီးႎႀံေတၾ ဴဖစ္ထၾန္းတဲ့ စံဴပဘိုးဘၾားပိုင္ လယ္ေဴမေတၾ ဴဖစ္တာေ႒ကာင့္ လယ္သမားေတၾမႀာ ေ႟ၿႛေဴပာင္းေပး႓ပီးေနာက္ပိုင္း အလုပ္အကိုင္မဲ့့ ဴဖစ္သၾားမႀာကိုလည္း စိုးရိမ္ေန႒ကတယ္လိုႛ ေဴပာဆိုဳကပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔