ျမန္မာ့ေရြးေကာက္ပြဲ ႏိုင္ငံျခား သတင္းေထာက္ ၂၉ဝ ေက်ာ္ လာမည္

ႏို၀င္ဘာ ၈ ရက္ေရြးေကာက္ပြဲမွာ လာေရာက္ သတင္းယူၾကမယ့္ ႏိုင္ငံျခား သတင္းေထာက္ ၂၉၁ ေယာက္ရွိၿပီး၊ ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ ၾကမယ့္ ႏိုင္ငံျခားသားေလ့လာသူေပါင္း တစ္ေထာင္ေက်ာ္ ရွိတယ္လို႔ ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က ေၾကညာခဲ့ပါတယ္။

ေနျပည္ေတာ္ ပ်ဥ္းမနားၿမိဳ႕ ရန္ေအာင္၂ရပ္ကြက္ ေကာ္မရွင္ရံုးနဲ႔ ေနျပည္ေတာ္ ဇမၺဴသီရိၿမိဳ႕ ေဇယ်သိဒၶိရပ္ကြက္ ေကာ္မရွင္ရံုးတို႔ မွာ ေအာက္တိုဘာလ ၃ဝ ရက္ေန႔က ႀကိဳတင္မဲလာေရာက္ေပးေနေသာ အစိုးရဝန္ထမ္းတခ်ိဳ႕ကို ေတြ႔ရစဥ္

ႏိုဝင္ဘာ ၈ ရက္ေရြးေကာက္ပြဲမွာ လာေရာက္ သတင္းယူၾကမယ့္ ႏိုင္ငံျခားသတင္းေထာက္ ၂၉၁ ေယာက္ရွိ ၿပီး၊ ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ၾကမယ့္ ႏိုင္ငံျခားသားေလ့လာသူေပါင္း တစ္ေထာင္ေက်ာ္ရွိတယ္လို႔ ျပည္ေထာင္ စု ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က ေၾကညာခဲ့ပါတယ္။

ႏိုင္ငံျခား သတင္းေထာက္ေတြနဲ႔ ေလ့လာသူေတြအတြက္ မွတ္ပံုတင္ကဒ္ျပားေတြ ထုတ္ေ၀ေပးခဲ့ၿပီးျဖစ္တယ္ လို႔လည္းေျပာပါတယ္။

ေရြးေကာက္ပြဲေလ့လာဖို႔ ျပည္တြင္း ျပည္ပ သတင္းမီဒီယာေတြ၊ ႏိုင္ငံတကာ သံရံုးေတြက ေလ့လာသူေတြ၊ အာဆီယံ အဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံေတြက ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ ကိုယ္စားလွယ္ေတြ၊ ႏိုင္ငံတကာ ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕အစည္းေတြကို ဖိတ္ေခၚထားတယ္လို႔လည္း ဆိုပါတယ္။

ဒါ့ျပင္ ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ရဲ႕ ဗဟို ျပန္ၾကားေရးဌာနတစ္ခုကိုလည္း ေနျပည္ေတာ္မွာ ဖြင့္လွစ္မွာျဖစ္ၿပီး၊ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္ေတြကို ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာနနဲ႔အတူ ပူးတြဲ ေၾကညာမယ္ လို႔ ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ ဥကၠဌ ဦးတင္ေအးက ေျပာပါတယ္။