a&$aps; usyfwodef;ausmf ckefwufoGm;ojzifh a&$ukefonfrsm; ac:,lowday;cH&


2006-04-21
Share
&Shtm &S. &SmazG &ef

&efukefjrdK @v,frSm AkH;awGqufwkdufuGJjyD; aemufae@rSm &efukef a & $aps;uGufeJ@ rEWav; a & $aps;uGuf aps;tzGifhrSm rlva & $aps; aygufaps;xuf usyf 1odef;ausmf aps;ckefwufoGm;wJhtwGuf &efukefa & $ukefonfawGukd ppftpkd; &tm %mykdifawGu ac:,l today;cJhw,fvkd@ a & $ukefonf tokdif;t0kdif;u RFA ukd ajymygw,f?

'ghtjyif/ tpkd; &u EkdifiH0efxrf;awGukd apwemeJ@ vpmwkd;ay;wmukd a & $ukefonfawGu rk'dwm ryGm;wJhtjyif tcGifhaumif;,ljyD; a & $aps;ukd tqrwef jrSifhwifa &mif aew,fvkd@ {jyDv 21 &uf / aom=umae@xkwf ppftpkd; & owif;pmawGrSm owif;tjzpfa & ;om; azmfjyvmygw,f? &efukef / rEWav; a & $aps;uGufwkd@rSm a & $aps;jrifhwufoGm;wJhta=umif;awGeJ@ ywfoufjyD; RFA owif;axmuf ukda*s owif;ay;ykd@xm;wmukd em;axmifEdkifygw,f?

မှတ်ချက်ပေးပို့ရန်

မှတ်ချက်များကို အောက်ပါ ပုံစံတွင် ရေးသားနိုင်ပါသည်။ RFA ၏ အသုံးပြုခြင်းဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့် အညီ လိုအပ်လျှင် တည်းဖြတ်ပြီး ဖော်ပြပါမည်။ မှတ်ချက်များကို ရေးပြီးပြီးချင်း ချက်ခြင်း မြင်ရမှာ မဟုတ်ပါ။ တင်ပြထားသော မှတ်ချက်ပါ အကြောင်းအရာများ အတွက် RFA မှာ တာဝန်မရှိပါ။ ကျေးဇူးပြု၍ တခြား မှတ်ချက်ရေးသူများ၏ အမြင်ကို လေးစားပြီး အကြောင်းအရာကိုသာ အဓိကထား ရေးသားစေလိုပါသည်။

ဆိုက်တခုလုံးသို့