နာေရးကူညီမႁ အသုဘယာဥ္မဵားကို ႓မိႂႚဴပင္ေ႟ၿႚခိုင္း၍ ကူညီေရးခက္ခဲ

႟ုပ္ရႀင္မင္းသား အကယ္ဒမီ ကိုေကဵာ္သူတိုႛ ဦးစီးေဆာင္႟ၾက္ေနတဲ့ နာေရးကူညီမႁအသင္းက စဵာပန ပိုႛေဆာင္တဲ့ကားေတၾကို အာဏာပိုင္ေတၾရဲ့ ႌၿန္ဳကားခဵက္ေဳကာင့္ ေရေဝးသုႍန္ကို ေဴပာင္းေ႟ၿႛေနရရာမႀာ အခက္အခဲေတၾ ပိုရႀိလာ႓ပီး အရင္ကေလာက္ မကူညီႎိုင္ေတာ့ဘူးလိုႛ သိရပၝတယ္။
2009-06-19
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
႟ုပ္ရႀင္မင္းသား ေကဵာ္သူဦးစီးေသာ နာေရးကူညီမႁအသင္း ႟ံုးေရႀႚတၾင္ အသုဘယာဥ္တစီး ရပ္ထားပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ ယခုအခၝ အာဏာပိုင္မဵားက အသုဘယာဥ္မဵားကို ရန္ကုန္႓မိႂႚတၾင္းမႀာ ထားခၾင့္မေပးေတာ့ပဲ ႓မိႂႚဴပင္ရႀိ ေရေဝးသုႍာန္သိုႛ ေဴပာင္းေ႟ၿႚေစပၝသည္။ (Photo: Free Funeral Services Society -F.F.S.S)
႟ုပ္ရႀင္မင္းသား ေကဵာ္သူဦးစီးေသာ နာေရးကူညီမႁအသင္း ႟ံုးေရႀႚတၾင္ အသုဘယာဥ္တစီး ရပ္ထားပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ ယခုအခၝ အာဏာပိုင္မဵားက အသုဘယာဥ္မဵားကို ရန္ကုန္႓မိႂႚတၾင္းမႀာ ထားခၾင့္မေပးေတာ့ပဲ ႓မိႂႚဴပင္ရႀိ ေရေဝးသုႍာန္သိုႛ ေဴပာင္းေ႟ၿႚေစပၝသည္။ (Photo: Free Funeral Services Society -F.F.S.S)
(Photo: Free Funeral Services Society -F.F.S.S)

အသုဘယာဥ္ေတၾကို ႓မိႂႚထဲထားတာဟာ ႓မိႂႚေတာ္အဂႆၝရပ္နဲႛ မညီဘူးလိုႛ အေဳကာင္းဴပ႓ပီး နာေရးကူညီမႁ ကားေတၾကို လာမဲ့ ဇူလိုင္လ ၃၁ ရက္ေနႛ ေနာက္ဆံုးထား ေ႟ၿႛရမယ္လိုႛ အာဏာပိုင္ေတၾက ႌၿန္ဳကားထားတာပၝ။ ေရေဝးသုႍန္မႀာ အသုဘယာဥ္ေတၾ ထားတဲ့ အတၾက္လည္း စည္ပင္သာယာ ဌာနကို တလကို ကဵပ္ေငၾ တေသာင္းေပးရတယ္လိုႛ ဆိုပၝတယ္။

အခုလို ေရေဝးကို ေဴပာင္းလိုက္ရတဲ့တၾက္ ဴပည္သူလူထု ရႀိရာအရပ္ေတၾနဲႛ ေဝးသၾား႓ပီး အသုဘကိစၤ အေဳကာင္းဳကားလာရင္ အရင္ဆံုး ေရေဝးသုႍန္ကို အဆင့္ဆင့္သၾား႓ပီး ကားယူရတဲ့အတၾက္ အခဵိန္ဳကန္ႛဳကာတဲ့အဴပင္၊ လမ္းပန္းဆက္သၾယ္ေရး ေဝးလံတဲ့အတၾက္ အသင္းရဲ့ လူမႁဝန္ထမ္းေတၾရဲ့ အိမ္ဴပန္ခဵိန္ကိုလည္း ေစာ႓ပီး စီစဥ္ရတယ္လိုႛ ကိုေကဵာ္သူက ေဴပာပၝတယ္။

ကိုေကဵာ္သူ။    ။ “ဘက္စံုပဲ အကူအညီေတာင္းတာပဲ။ စစ္တပ္ အသိုင္းအဝိုင္း ဆိုလည္း က႗န္ေတာ္တိုႛ အကူအညီေတာင္းတာပဲ။ အခု လူသတ္မႁ police case ေတၾေပၝ့၊ အဲဒၝေတၾ ဆၾဲ႒ကိႂးခဵတာတိုႛ၊ ရထားတိုက္တာတိုႛ၊ ေရနစ္ေသတာတိုႛ အဲဒၝေတၾလည္း က႗န္ေတာ္တိုႛပဲ လုပ္ေပးရတာ။ အမႀန္မႀာ ဒၝ စည္ပင္က လုပ္ရမဲ့ ကိစၤ၊ ဒၝေပမဲ့ က႗န္ေတာ္တိုႛပဲ အကူလာေတာင္းေတာ့ က႗န္ေတာ္တိုႛပဲ လုပ္ေပးေနရတယ္။ က႗န္ေတာ္တိုႛကေတာ့ အားလံုး ဆင္းရဲခဵမ္းသာမေ႟ၾး၊ မိတ္ေဆၾ ရန္သူမေ႟ၾး အားလံုး လုပ္ေပးေနရတာေပၝ့ေလ။ ဒၝေပမဲ့ အခု က႗န္ေတာ္တိုႛ ကူညီေပးတဲ့အပိုင္းက နည္းနည္းေတာ့ နည္းသၾားတယ္။ အစတုန္းက တေနႛကို အေလာင္း ၅၀ကို သ႓ဂႇႂဟ္ေပးရတယ္။ အခုဆိုရင္ အေလာင္း ၃၅ ေလာက္ပဲ က႗န္ေတာ္တိုႛက လုပ္ေပးႎိုင္ေတာ့တယ္။ အခဵိန္က က႗န္ေတာ္တိုႛက မရေတာ့ဘူး။ မရဘူးဆိုတာ ဒီေရေဝးမႀာ ကားသၾားယူရတာ ဝန္ထမ္းေတၾက။ ေဝးသၾားတယ္။ ေဝး႓ပီးေတာ့ ဘတ္စ္ကားဂိတ္က ဒီ က႗န္ေတာ္တိုႛ ႟ံုးရႀိတဲ့ သုႍာန္ ေနရာအထိကို ဆိုက္ကားခ ၃၀၀နဲႛ ေပးစီးရတယ္။ အဲဒီေတာ့ သူတိုႛ လာတဲ့အခဵိန္ ေနာက္ကဵသလို က႗န္ေတာ္တိုႛ ကူညီမႁ အပိုင္းကလည္း အခဵိန္ေနာက္ကဵသၾားတာေပၝ့ေလ။ ႓ပီးေတာ့ သိမ္းတဲ့အခဵိန္ကဵေတာ့လည္း က႗န္ေတာ္တိုႛက နည္းနည္း ေစာသိမ္းရတဲ့ သေဘာဴဖစ္သၾားတယ္။”

ကိုေကဵာ္သူတိုႛရဲ့ နာေရးကူညီမႁအသင္းက လူတန္းစားမေ႟ၾး စဵာပနကူညီေပးေနတဲ့အဴပင္၊ ေဆးခန္းတခု ဖၾင့္လႀစ္ထားပၝတယ္။ အခုေတာ့ အဲဒီေဆးခန္းလည္း ေဴမာက္ဒဂံုဘက္ကို ေဴပာင္းေ႟ၿႛေပး ရေဳကာင္း၊ တရက္ကို လူနာမဵိႂးစံု တရာ့ငၝးဆယ္ေလာက္ ကုသေပးေနေဳကာင္း ကိုေကဵာ္သူက ေဴပာပၝတယ္။

ကိုေကဵာ္သူ။    ။ “ေဆးခန္းလည္း ေဴမာက္ဒဂံုမႀာ သူတိုႛ ေပးထားတဲ့ေနရာေပၝ့ေလ။ အမိႁက္ပံု႒ကီးမႀာ။ လူနာဆိုလည္း အခုဆိုရင္ တေနႛတေနႛကို အေယာက္ ၁၅၀ေလာက္ တိုးတက္လာတယ္ေပၝ့ေလ။ အေထၾေထၾ ေရာဂၝလည္းရႀိတယ္၊ ႓ပီးေတာ့ မဵက္စိခၾဲတဲ့ ဆရာဝန္ရႀိတယ္။ အ႟ိုးအေဳကာလည္း ရႀိတယ္။ အေရဴပားအထူးကု ရႀိတယ္။ ေနာက္ ခေလးအထူးကုရႀိတယ္။ ႓ပီးေတာ့ မီးယပ္နဲႛ သားဖၾားေပၝ့၊ OG အထူးကုေတၾ ရႀိတယ္။ လူနာကေတာ့ အစံုပၝပဲ၊ လာတာကေတာ့။”

နာေရးကူညီမႁအသင္းဟာ ဴပည္တၾင္းဴပည္ပ အလႀႃရႀင္ေတၾရဲ့ လႀႃဒၝန္းမႁနဲႛလုပ္ကိုင္လည္ပတ္ ေနရတာပၝ။ အလႀႃရႀင္ေတၾလည္း အေတာ္ရရႀိတယ္လိုႛ ကိုေကဵာ္သူက ေဴပာပၝတယ္။ တကယ္လိုႛ ဴပည္ပေရာက္ ဴမန္မာေတၾက လႀႃဒၝန္းခဵင္တယ္ဆိုရင္လည္း အသင္းရဲ့ အင္တာနက္စာမဵက္မႀာ ေလ့လာႎိုင္သလို အသင္း႟ံုးကိုလည္း ဆက္သၾယ္ႎိုင္တယ္လိုႛ သိရပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔