အားလံုးပါတဲ့ ႏုိင္ငံေရးအေျဖရွာမႈကသာ ရိုဟင္ဂ်ာျပႆနာ ေျဖရွင္းႏုိင္မယ္လို႔ ICRC ေျပာ

လူသားခ်င္းစာနာမႈ အကူအညီေပးေရး တခုတည္းနဲ႔ ရိုဟင္ဂ်ာမြတ္ဆလင္ ဒုကၡသည္ျပႆနာ ေျဖရွင္းႏုိင္မွာ မဟုတ္ဘဲ၊ အားလံုးပါဝင္တဲ့ ႏုိင္ငံေရး အေျဖရွာမႈေတြကသာ ေျဖရွင္းႏုိင္မွာျဖစ္ေၾကာင္း ICRC အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ၾကက္ေျခနီအဖြဲ႔ ဥကၠ႒ Peter Maurer က ေျပာလိုက္ပါတယ္။

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ရွိတ္ဟာစီနာႏွင့္ ICRC အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ၾကက္ေျခနီအဖြဲ႔ ဥကၠ႒ ပီတာေမာ္ရာ ၂ဝ၁၈ ဇူလုိင္လ ၂ ရက္ေန႔က ေတြ႔ဆံုစဥ္။

လူသားခ်င္းစာနာမႈ အကူအညီေပးေရး တခုတည္းနဲ႔ ရိုဟင္ဂ်ာမြတ္ဆလင္ ဒုကၡသည္ျပႆနာ ေျဖရွင္းႏုိင္မွာ မဟုတ္ဘဲ၊ အားလံုးပါဝင္တဲ့ ႏုိင္ငံေရး အေျဖရွာမႈေတြကသာ ေျဖရွင္းႏုိင္မွာျဖစ္ေၾကာင္း ICRC အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ၾကက္ေျခနီအဖြဲ႔ ဥကၠ႒ Peter Maurer က ေျပာလိုက္ပါတယ္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ ရခိုင္ျပည္နယ္နဲ႔ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံ ေကာ့စ္ဘဇားခရိုင္ေတြက ဒုကၡသည္စခန္းေတြကို သြားေရာက္ခဲ့ၿပီးေနာက္ အခုလို ေျပာၾကားလိုက္တာျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီႏွစ္ေနရာစလံုးက လူေတြဟာ ဒုကၡေရာက္ေနၾကတယ္လုိ႔ ICRC ဥကၠ႒က ေျပာပါတယ္။

ထြက္ေျပးသြားတဲ့သူေတြနဲ႔ေရာ က်န္ခဲ့တဲ့သူေတြနဲ႔ပါ ေတြ႔ခဲ့ရၿပီး ႏွစ္ဖက္စလံုး ဒုကၡခံစားေနရတယ္ဆိုတာ ထင္ရွားတယ္လုိ႔ သူက ေျပာပါတယ္။ သူတုိ႔ဟာ လံုျခံဳတဲ့ အုိးအိမ္၊ လွ်ပ္စစ္မီး၊ အိမ္သာ၊ ေဆးဝါး၊ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈေတြ မရွိၾကေၾကာင္း၊ အကူအညီေတြမရွိဘဲ ရပ္တည္ဖုိ႔အတြက္ လုပ္ကိုင္စားေသာက္ဖုိ႔ အခြင့္အလမ္းေတြလည္း နည္းပါးတယ္လုိ႔ မစၥတာေမာ္ရာက ေျပာပါတယ္။

ျမန္မာႏုိင္ငံခရီးစဥ္အတြင္း မြတ္စလင္၊ ဗုဒၶဘာသာ၊ ဟိႏၵဴဘာသာဝင္ေတြနဲ႔ ေတြ႔ခဲ့ရာမွာ လူေနမႈအေဆာက္အအံုနဲ႔ ေဒသႏၱရစီးပြားေရး ဖ်က္ဆီးခံရၿပီး အျပင္ကေပးတဲ့ အကူအညီနဲ႔သာ ရပ္တည္ေနၾကရပံုေတြကို ေျပာျပၾကတယ္လုိ႔လည္း မစၥတာေမာ္ရာက ေျပာပါတယ္။

ဒီလူေတြရဲ႕ အနာဂတ္ ပိုေကာင္းလာဖို႔ဆိုရင္ အားလံုးပါဝင္တဲ့ ႏုိင္ငံေရးအေျဖရွာမႈေတြ၊ ပတ္ဝန္းက်င္နဲ႔ သဟဇာတက်တဲ့ အရွည္တည္တံ့မယ့္ စီးပြားေရးရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြ၊ ႏိုင္ငံတကာ လူသားခ်င္းစာနာမႈ ဥပေဒနဲ႔  လူ႔အခြင့္အေရးအေပၚ ေလးစားလိုက္နာမႈေတြ ရွိဖို႔လိုအပ္တယ္လုိ႔ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ခရီးစဥ္အၿပီး ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္ရာမွာ မစၥတာေမာ္ရာက ေျပာၾကားထားပါတယ္။

ICRC အႀကီးအကဲ  မစၥတာေမာ္ရာဟာ မေန႔က ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ရွိတ္ဟာစီနာနဲ႔ ေတြ႔ဆံုခဲ့ပါတယ္။