အင္တာနက္ႎႀင့္ လက္ကိုင္ဖုန္း ဆင္ဆာ အာဆီယံေဒသမႀာ ဴမန္မာအဆိုးဆံုး

အင္တာနက္နဲႛ လက္ကိုင္ဖုန္း သံုးစၾဲသူေတၾရဲ့ အခၾင့္အေရးကို ဖိႎႀိပ္တဲ့အစိုးရေတၾက ေစာင့္ဳကည့္ တင္းကဵပ္ေနတယ္လိုႛ အေမရိကန္အေဴခစိုက္ Freedom House ဆိုတဲ့ သတင္းလၾတ္လပ္ခၾင့္ အဖၾဲႚ႒ကီးက ေလ့လာခဵက္သစ္တရပ္ ထုတ္ဴပန္လိုက္ပၝတယ္။
2009-04-01
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
ရန္ကုန္႓မိႂႚရႀိ အင္တာနက္ကေဖး တခုတၾင္ ကၾန္ပဵႃတာ အသံုးဴပႂေနဳကေသာ လူငယ္မဵား ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)
ရန္ကုန္႓မိႂႚရႀိ အင္တာနက္ကေဖး တခုတၾင္ ကၾန္ပဵႃတာ အသံုးဴပႂေနဳကေသာ လူငယ္မဵား ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)
(Photo: AFP)
အင္တာနက္နဲႛ လက္ကိုင္ဖုန္းသံုးစၾဲသူေတၾကို ဆင္ဆာလုပ္ေနတဲ့ ၁၅ႎိုင္ငံစာရင္းကို ထုတ္ဴပန္ပၝတယ္၊ အင္တာနက္အသံုးဴပႂသူေတၾကို ကဵႂးဘားႎိုင္ငံက ကမႝာမႀာ အဖိႎႀိပ္အတင္းကဵပ္ဆံုးလိုႛ ေဴပာပၝတယ္။

တ႟ုတ္၊ အီရန္၊ တူနီးရႀားႎိုင္ငံေတၾဟာလည္း အင္တာနက္လၾတ္လၾတ္လပ္လပ္ သံုးစၾဲခၾင့္မရတဲ့ ႎိုင္ငံေတၾဴဖစ္႓ပီး အီဂဵစ္၊ ေဂဵာ္ဂဵီယာ၊ အိႎၬိယ၊ ကင္ညာ၊ မေလးရႀား၊ ႟ုရႀားနဲႛ တူရကီႎိုင္ငံေတၾဟာ တပိုင္းတစ လၾတ္လပ္ခၾင့္ရတယ္လိုႛ ဆိုပၝတယ္။

ကမႝာမႀာ တဴခားႎိုင္ငံေတၾနဲႛ ယႀဥ္ရင္ အင္တာနက္ သံုးသူဦးေရ ရာခိုင္ႎႁန္းနည္းပၝးတဲ့ ဴမန္မာႎိုင္ငံဟာ ေဒသတၾင္းမႀာ အင္တာနက္ သံုးရာမႀာ လၾတ္လပ္ခၾင့္ မရႀိဆံုး ႎိုင္ငံဴဖစ္တယ္လိုႛ ဴမန္မာ့သတင္းသမဂၢ ဒု-ဥကၠႉ ဦးဇင္လင္းက ေဴပာပၝတယ္။

ဦးဇင္လင္း     ။“အင္တာနက္ သံုးစၾဲမႁ အေဴခအေနမႀာ အာဆီယံေဒသအတၾင္းမႀာကိုပဲ ႎိႁင္းယႀဥ္ခဵက္အရ ေဴပာရမယ္ဆိုရင္ က႗န္ေတာ္တိုႛႎိုင္ငံက အပိတ္အဆိုႛ အဟန္ႛအတားေတၾ အမဵားဆံုးဴဖစ္ေနတယ္။ အဲဒၝအဴပင္ ေဈးႎႁန္းခဵင္း ယႀဥ္ရင္လည္းပဲ က႗န္ေတာ္တိုႛ ဴမန္မာႎိုင္ငံက ေဈးႎႁန္း ကိုယ္ႎိႁက္က အဟန္ႛအတား႒ကီး ဴဖစ္ေနတယ္။ အင္တာနက္ speedေတၾကလည္း တအားေႎႀးတယ္၊ လၾန္ခဲ့တဲ့ ႎႀစ္လ သံုးလေလာက္က ဆိုရင္ အတၾင္းနဲႛ အဴပင္နဲႛ အသံနဲႛ ေဴပာလိုႛရတယ္။ အသံဖိုင္ ပိုႛလိုႛရတယ္၊ စာဖိုင္တခဵိႂႚလည္း အေတာ္အသင့္ေတၾ ပိုႛလိုႛရတယ္ေပၝ့ေလ။ ဒၝေပမယ္လိုႛ အခု ဒီတလေလာက္အေတာအတၾင္းမႀာ အဲဒီလို က႗န္ေတာ္တိုႛ အသံဖိုင္ေတၾ၊ စာဖိုင္ေတၾ အစရႀိတဲ့ ဓာတ္ပံု စသည္ဴဖင့္ေပၝ့ေလ၊ ဒီလိုဟာမဵိႂးေတၾ ပိုႛလိုႛမရတဲ့ အထစ္အေငၝ့၊ အခက္အခဲ အမဵား႒ကီး ဴဖစ္တယ္။”

အင္တာနက္ဆိုင္အားလံုး မဟုတ္ေတာင္ ဆိုင္တိုင္းလိုလိုမႀာ spyware software တပ္ဆင္ထားတာမဵိႂး၊ အီးေမးလ္ေတၾ ခိုးအေဖာက္ခံရတာမဵိႂး ရႀိသလို အင္တာနက္သံုးသူေတၾကို မႀတ္တမ္းယူရတယ္လိုႛ တခဵိႂႚ အင္တာနက္ ကေဖးေတၾက ပၾင့္ပၾင့္လင္းလင္း ေဴပာတဲ့အတၾက္ အင္တာနက္သံုးစၾဲရတာ လံုဴခံႂစိတ္ခဵရမႁ မရႀိဘူးလိုႛ ဦးဇင္လင္းက ေဴပာပၝတယ္။

ဒၝဟာလည္း ၂၀၀၇ခု ေ႟ၿဝၝေရာင္ ေတာ္လႀန္ေရးမႀာ ဴပည္တၾင္းမႀာ ဴဖစ္ပဵက္သမ႖ အင္တာနက္ကေန သတင္းေတၾ၊ ဓာတ္ပံုေတၾ၊ အသံဖိုင္ေတၾ အခဵိန္မဆိုင္းပဲ ကမႝာကို ဴဖန္ႛႎိုင္တဲ့အတၾက္ ေနာက္ပိုင္း ပိုမိုတင္းကဵပ္လာတာလိုႛ ဆိုပၝတယ္၊

ဦးဇင္လင္းေဴပာသလို အင္တာနက္ဴမန္ႎႁန္း ေႎႀးေကၾးကဵဆင္းရတာ မတ္လ ၂၁ရက္ကစတင္႓ပီး ဘဂႆလားပင္လယ္ေအာ္ ေရေအာက္ cable ႒ကိႂးဴပႂဴပင္ေနတာလိုႛ ဴမန္မာစစ္အစိုးရက အေဳကာင္းဴပပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔