ႎိုင္ငံေရးအကဵဥ္းသား လၾတ္ေဴမာက္ေရး ဂဵပန္လူမဵႂိးေတၾဆီက လက္မႀတ္ေကာက္ခံ

အမဵႂိးသားဒီမိုကေရစီအဖၾဲႛခဵႂပ္ရဲႛ လႁံႛေဆာ္ခဵက္အရ ႎိုင္ငံေရးအကဵဥ္းသားမဵား လၾတ္ေဴမာက္ေရး လက္မႀတ္ေကာက္ခံတဲ့ လႁပ္ရႀားမႁကို ဴပည္တၾင္းမႀာေရာ ဴပည္ပမႀာပၝ လုပ္ေဆာင္ေနရာမႀာ ဂဵပန္ႎိုင္ငံေရာက္ ဴမန္မာ့ဒီမိုကေရစီ အင္အားစုေတၾက လူစည္ကားတဲ့ တုိကဵႂိ႓မိႂႛ ရႀင္းဂဵႂကုဘူတာမႀာ ဂဵပန္လူမဵႂိးေတၾဆီက လက္မႀတ္ေကာက္ခံတဲ့ လႁပ္ရႀားမႁကို ဒီကေန့ေန့လည္ပိုင္းက ဴပႂလုပ္ခဲ့ပၝတယ္။
2009-03-21
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
ရွယ္ပါ
ပံုႏွိပ္ပါ

အခုလို ဴမန္မာ့ႎိုင္ငံေရးအကဵဥ္းသားေတၾ လၾတ္ေဴမာက္ေရး လက္မႀတ္ေကာက္ခံတဲ့ လႁပ္ရႀားမႁမႀာ ဦးေဆာင္ပၝဝင္သူ ဴဖစ္တဲ့ NLD (လၾတ္ေဴမာက္နယ္ေဴမ ဂဵပန္ဌာနခၾဲ) ဒု- ဥကၠဌဴဖစ္သူ ဦးလင္းေအာင္က လက္မႀတ္ေကာက္ခံရတဲ့ အေဴခေနေတၾနဲႛ ပတ္သက္ဴပီး RFA ကို အခုလို ရႀင္းဴပပၝတယ္။

“ဒီေနႛ ဗမာဴပည္တၾင္းမႀာ စစ္မႀန္တဲ့ ေတၾႛဆံုေဆၾးေႎၾးေရးကို တကယ္ပဲ ဴပႂလုပ္ေတာ့မယ္ဆုိရင္ လက္ရႀိစစ္အစိုးရအေနနဲႛ ႎုိင္ငံေရးအကဵဥ္းသားေတၾကို ခ႗င္းခဵက္မရႀိ လၿတ္ေပးရမယ္ဆုိတာ အဓိကအခဵက္ ဴဖစ္ပၝတယ္။ ဒၝ့အဴပင္ လူထုေခၝင္းေဆာင္ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ကို  မစၤတာဘန္ကီမၾန္းအေနနဲႛ ဘယ္အခဵိန္မႀာ ဴမန္မာဴပည္ကို လာရင္ အသင့္ေတာ္ဆံုးလဲလုိႛ ေမးတဲ့အခၝမႀာ ဘာဴပန္ေဴပာခဲ့သလဲဆုိေတာ့ ဴမန္မာႎုိင္ငံအကဵဥ္းေထာင္ေတၾထဲက ယံုဳကည္ခဵက္ေဳကာင့္ အကဵဥ္းကဵခံေနရတဲ့ ႎုိင္ငံေရးအကဵဥ္းသားေတၾ အားလံုး ဴပန္လၾတ္ေဴမာက္လာတဲ့အခဵိန္မႀ မစၤတာဘန္ကီမၾန္း ဴမန္မာဴပည္ကို လာခဲ့ရင္ အသင့္ေတာ္ဆံုးအခဵိန္ပၝပဲလုိႛ ေဴပာခဲ့ဖူးပၝတယ္။ အဲဒၝအဴပင္ တႎုိင္ငံလံုးမႀာ ရႀိတဲ့ အမဵႂိးသားဒီမုိကေရစီအဖၾဲႛခဵႂပ္ အဖၾဲႛဝင္ေတၾကလည္း ႎိုင္ငံေရးအကဵဥ္းသားလၾတ္ေဴမာက္ေရးအတၾက္ လက္မႀတ္စုေဆာင္းတဲ့ လႁပ္ရႀားမႁေတၾ လုပ္ေနတာေဳကာင့္ ကဵေနာ္တုိႛ အမဵႂိးသားဒီမုိကေရစီအဖၾဲႛခဵႂပ္ လၾတ္ေဴမာက္နယ္ေဴမ ဂဵပန္ဌာနခၾဲအေနနဲႛ ဂဵပန္ႎုိင္ငံရဲႛ လူစည္ကားတဲ့ ရႀင္ဂဵႂကုရဲႛ အေနာက္ဖက္ထၾက္ေပၝက္မႀာ ဂဵပန္လူထုဆီကေန လက္မႀတ္ေတၾ စ႓ပီး ေကာက္ခံေနပၝတယ္”

ဂဵပန္ႎိုင္ငံေရာက္ ဴမန္မာ့ဒီမိုကေရစီလႁပ္ရႀားသူေတၾစုေပၝင္း႓ပီး ႓ပီးခဲ့တဲ့ ေဖေဖာ္ဝၝရီ ၂၃ ရက္ကစလိုႛ တိုကဵႂိ ဴမန္မာသံရုံးေရႀႛမႀာ လက္မႀတ္ေတၾ စတင္ေကာက္ခံခဲ့တာ ဴဖစ္ပၝတယ္။ ဒီကေနႛ ဂဵပန္လူမဵိႂးေတၾဆီက ေကာက္ခံရရႀိတဲ့ လက္မႀတ္အေရအတၾက္ ဘယ္ေလာက္ရႀိတယ္ ဆိုတာနဲႛ  ဒီလက္မႀတ္ေတၾကို ဘာဆက္လုပ္သၾားမယ္ဆိုတဲ့ အေဳကာင္းကို ဦးလင္းေအာင္က RFA ကို ဆက္ေဴပာဴပပၝတယ္။

“ေဖေဖာ္ဝၝရီ ၂၃ ရက္ေနႛကစ႓ပီး ေကာက္ခံတာ ဒီေနႛတေနႛတည္းမႀာ လက္မႀတ္ သံုးရာေကဵာ္ရ႓ပီး အားလံုးေပၝင္း လက္မႀတ္ ငၝးေထာင္ေကဵာ္ ရေနပၝ႓ပီ။ ဂဵပန္မႀာရႀႀိတဲ့ ဒီမုိကေရစီလႁပ္ရႀားသူေတၾဆီက ေကာက္ခံတာေရာ၊ ဂဵပန္ဴပည္သူလူထုဆီက ေကာက္ခံရရႀိတဲ့ လက္မႀတ္အားလံုးကုိ ထုိင္းမႀာ အေဴခစိုက္တဲ့ AAPP အဖဲၾႛကို ပိုႛမယ္။ ႓ပီးေတာ့ ဂဵပန္ႎိုင္ငံဴခားေရးဝန္႒ကီးဌာနကို ပိုႛမယ္။ ကုလသမဂၢကို ပိုႛမယ္။ ဂဵပန္႓မိႂႛ႒ကီးေတၾမႀာ ရႀိတဲ့ ဘူတာရံု႒ကီးေတၾမႀာလည္း အစိုးရဆီက တရားဝင္ ခၾင့္ဴပႂခဵက္ေတာင္း႓ပီး လက္မႀတ္ေတၾ ေကာက္ခံသၾားဖုိႛ ရည္ရၾယ္ခဵက္ရႀိပၝတယ္”

ဴမန္မာႎိုင္ငံက အကဵဥ္းေထာင္ေတၾအတၾင္းမႀာေတာ့ႎိုင္ငံေရးအကဵဥ္းသား စုစုေပၝင္း ၂၁ဝဝ ေလာက္ ရႀိေသးတယ္လိုႛ AAPP ေခၞ ႎိုင္ငံေရးအကဵဥ္းသားမဵား ကူညီေစာင့္ေရႀာက္ေရးအသင္းရဲႛ စာရင္းေတၾအရသိရပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
  • ပံုႏွိပ္ပါ
  • ရွယ္ပါ
  • အီးေမးလ္
ဆိုက္တခုလံုးသို႔