ကပၯလီ ပင္လယ္ ေရတပ္ ေလ့ကဵင့္မႁ ဴမန္မာ စစ္သေဘႆာ ပၝဝင္

ဴမန္မာအပၝအဝင္ ေဒသတၾင္းႎိုင္ငံစုံက စစ္သေဘႆာေတၾပၝဝင္တဲႛ မီလန္ ၂၀၁၀ အမည္ရႀိ ေရတပ္ ပူးေပၝင္းစစ္ေရးေလ့ကဵင့္မႁတခုကို ကပၯလီပင္လယ္အတၾင္းက အိႎိၬယပိုင္ အန္ဒမန္က႗န္းအနီး ေရဴပင္မႀာ ဴပႂလုပ္ေတာ့မႀာ ဴဖစ္ပၝတယ္။
2010-02-02
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
ဘဂႆလားေဒ့ရႀ္ ေရတပ္သေဘႆာမဵားလည္း  ပၝဝင္လႁပ္ရႀားခဲ့သည့္ ၂၀၀၇ခုႎႀစ္ မတ္လက ပၝကစၤတန္ႎိုင္ငံတၾင္ ဴပႂလုပ္ခဲ့ေသာ ကိုးႎိုင္ငံ ပူးတၾဲ စစ္ေရးေလ့ကဵင့္မႁတၾင္ စစ္သေဘႆာမဵား အုပ္ဖၾဲႚ ခုတ္ေမာင္းေနပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)
ဘဂႆလားေဒ့ရႀ္ ေရတပ္သေဘႆာမဵားလည္း ပၝဝင္လႁပ္ရႀားခဲ့သည့္ ၂၀၀၇ခုႎႀစ္ မတ္လက ပၝကစၤတန္ႎိုင္ငံတၾင္ ဴပႂလုပ္ခဲ့ေသာ ကိုးႎိုင္ငံ ပူးတၾဲ စစ္ေရးေလ့ကဵင့္မႁတၾင္ စစ္သေဘႆာမဵား အုပ္ဖၾဲႚ ခုတ္ေမာင္းေနပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)
(Photo: AFP)

ေဖေဖာ္ဝၝရီ ၃ ရက္ေနႛကေန ၈ ရက္ေနႛအထိ ကဵင္းပမဲႛ အဲဒီ ေရတပ္ပူးေပၝင္း စစ္ေရး ေလ့ကဵင့္မႁကို အိႎိၬယေရတပ္က ဖိတ္ေခၞခဲႛတာ ဴဖစ္႓ပီး အဓိက ရည္႟ၾယ္ခဵက္ကေတာ့ ေဒသတၾင္း ႎုိင္ငံေတၾက ေရတပ္ေတၾ ခဵစ္ဳကည္နားလည္မႁရႀိ႓ပီး ပူးေပၝင္း ေဆာင္႟ၾက္ဳကဖိုႛအတၾက္ ဴဖစ္တယ္လိုႛ သတင္းထုတ္ဴပန္ထားပၝတယ္ ။

ဴမန္မာေရတပ္က စစ္သေဘႆာတစင္းလည္း အန္ဒမန္က႗န္းက အိႎိၬယေရတပ္စခန္းမႀာ ေရာက္ရႀိေန႓ပီလိုႛ အိႎိၬယေရတပ္ ေဴပာခၾင့္ရ ဒုတိယဗိုလ္မႀႃး႒ကီး ဗီေနဂၝတ္က RFA ကို ေဴပာပၝတယ္။

အေနာ္ရထာဆိုတဲႛ ဴမန္မာေရတပ္သေဘႆာတစင္း ေရာက္ေနပၝ႓ပီ ။ အရာရႀိနဲႛ ေရတပ္ သေဘႆာသား ဘယ္ေလာက္ပၝတယ္ဆိုတာ အေသးစိတ္ မသိဘူး လိုႛ ေဴပာပၝတယ္။

အခုႎိုင္ငံစုံေရတပ္ ပူးတၾဲ စစ္ေရးေလ့ကဵင့္မႁမႀာ ၂၀၀၈ ခုႎႀစ္ကုန္ပုိင္း ေလာက္က ပင္လယ္ဴပင္ပုိင္ဆိုင္မႁနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး ဴမန္မာေရတပ္သေဘႆာနဲႛ ဴပႍနာတက္ခဲ့တဲ့ ဘဂႆလားေဒ့ရႀ္ေရတပ္က ကက္ပက္တက္ခၝ (Kapatakkha) အမည္ရႀိတဲႛ စစ္သေဘႆာတစင္းလည္း ပၝဝင္ပၝတယ္။

အင္ဒိုနီးရႀား၊ မေလးရႀား၊ ထိုင္း အပၝအဝင္ အိႎိၬယသမုဒၬရာ ဝန္းကဵင္ႎိုင္ငံေတၾက စစ္သေဘႆာေတၾနဲႛ ဳသစေဳတးလဵႎိုင္ငံက စစ္သေဘႆာေတၾလည္း ေရာက္ရႀိေနပၝ႓ပီ။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔