ကခဵင္ ေတာ္လႀန္ေရးေနႛအခမ္းအနားကို ေကအိုင္အို ကဵင္းပ

၄၉ ႎႀစ္ေဴမာက္ ေကအိုင္အို ေတာ္လႀန္ေရးေနႛ အခမ္းအနားကို အရင္က ဌာနခဵႂပ္တည္ရႀိရာ တ႟ုတ္ဴမန္မာနယ္စပ္က လိုင္ဇာ႓မိႂႚမႀာ စည္စည္ကားကား ကဵင္းပခဲ့ေပမဲ့ ဒီႎႀစ္ေတာ့ ေကအိုင္အိုရဲ့ တပ္မဟာ ၁ တည္ရႀိတဲ့ ဆၾမ္ပရာဘၾမ္႓မိႂႚနယ္ အတၾင္းမႀာ သာမန္ေလာက္ပဲ အကဵဥ္း႟ံုး ကဵင္းပေနတယ္လိုႛ သိရပၝတယ္။
2010-02-05
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
KIO ကခ်င္လြတ္လပ္ေရးအဖြဲ႕ ဌာနခ်ဳပ္တည္ရွိရာ လိုင္ဇာၿမိဳ႕မွာ ၂၀ဝ၉ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၅ရက္ေန႕က က်င္းပေသာ ကခ်င္ေတာ္လွန္ေရးေန႔ အခမ္းအနားတြင္ KIO တပ္ဖြဲ႕ဝင္ ၁၅၀ဝခန္႔က လက္နက္အျပည့္အစံုျဖင့္ ဥကၠ႒ ဦးေဇာင္းဟရားကို ခ်ီတက္အေလးျပဳျခင္းသည္ ထူးျခားမႈအျဖစ္ ယူဆၾကပါသည္။ (Photo: RFA)
KIO ကခ်င္လြတ္လပ္ေရးအဖြဲ႕ ဌာနခ်ဳပ္တည္ရွိရာ လိုင္ဇာၿမိဳ႕မွာ ၂၀ဝ၉ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၅ရက္ေန႕က က်င္းပေသာ ကခ်င္ေတာ္လွန္ေရးေန႔ အခမ္းအနားတြင္ KIO တပ္ဖြဲ႕ဝင္ ၁၅၀ဝခန္႔က လက္နက္အျပည့္အစံုျဖင့္ ဥကၠ႒ ဦးေဇာင္းဟရားကို ခ်ီတက္အေလးျပဳျခင္းသည္ ထူးျခားမႈအျဖစ္ ယူဆၾကပါသည္။ (Photo: RFA)
(Photo: RFA)

ေကအိုင္အိုအေနနဲႛ သူတိုႛရဲ့ ေတာ္လႀန္ေရးေနႛပၾဲေတၾကို သက္ဆိုင္ရာေဒသေတၾအလိုက္ ႎႀစ္စဥ္ ကဵင္းပေလ့ ရႀိပၝတယ္။ ဒီႎႀစ္ ကဵင္းပေနတဲ့ပၾဲနဲႛ ပတ္သက္လိုႛ ကခဵင္လူမႁႛဖၾံႚ႓ဖိႂးေရး ကၾန္ရက္အဖၾဲႚဥကၠႉ ဦးေအာင္ဝၝက ေဴပာပၝတယ္။

လၾန္ခဲ့တဲ့ သံုးေလးႎႀစ္ပံုစံမဵိႂး ႒ကီး႒ကီးကဵယ္ကဵယ္ ဒီမႀာမလုပ္ဘူး။ ဒီႎႀစ္လုပ္မဲ့ေနရာကေတာ့ တပ္မဟာ ၁ အင္ဂၾမ္းလ ဧရိယာမႀာ ဴဖစ္တယ္၊ ဒီဟာက ဆၾမ္ပရာဘၾမ္႓မိႂႚနယ္အတၾင္းမႀာ ဴဖစ္တယ္။ ကခဵင္ဴပည္နယ္ရဲ့ ေဴမာက္ဖက္မႀာ သၾားဖိုႛလာဖိုႛကဵေတာ့ ဧရာဝတီဴမစ္ အဓိကေတာ့ မလိခ ဴမစ္ကို အဓိကထား႓ပီးေတာ့မႀ စက္ေလႀနဲႛသၾားလိုႛရတယ္၊ ကားနဲႛ သၾားလိုႛရတယ္။

ေတာ္လႀန္ေရးေနႛပၾဲနဲႛအတူ ထံုးစံအတိုင္း မေနာပၾဲပၝ ကဵင္းပမႀာဴဖစ္႓ပီး ေဖေဖာ္ဝၝရီလ ၃ ရက္ကေန ၅ ရက္ေနႛအထိ ဴဖစ္ပၝတယ္။ အခုေတာ္လႀန္ေရးပၾဲ ကဵင္းပတဲ့ေနရာဟာ လိုင္ဇာ႓မိႂႚေလာက္ လမ္းပန္းဆက္သၾယ္ေရး မေကာင္းေပမဲ့ ေကအိုင္အိုအေနနဲႛေတာ့ အေကာင္းဆံုးဴဖစ္ေအာင္ စီစဥ္ထားပၝတယ္လိုႛလည္း သူကဆက္ေဴပာပၝတယ္။

သၾားလိုႛလာလိုႛေတာ့ အခၝတိုင္းႎႀစ္ကလို မရႀိဘူး အဲဒီေနရာမႀာေတၾက လူကလည္း ႓မိႂႚဖက္ကေန႓ပီးေတာ့ ဒီေလာက္႒ကီးေတာ့ မရႀိဘူး။ ဒၝေပမဲ့ ဒီမႀာ ေ႟ၿလုပ္ငန္း လုပ္ေနတဲ့လူေတၾ ၊ ေဒသခံလူေတၾ ဒၝ႓ပီးမႀ ေစဵးေရာင္းသၾားတဲ့လူေတၾ ရႀိတယ္၊ သူတိုႛစစ္တပ္က လူေတၾရႀိပၝတယ္။ သူတိုႛအေနနဲႛ အတတ္ႎိုင္ဆံုးေတာ့ ႒ကီး႒ကီးကဵယ္ကဵယ္လုပ္ဖိုႛေတာ့ အစီအစဥ္ရႀိတယ္။

လၾန္ခဲ့တဲ့ႎႀစ္ေတၾက ေကအိုင္အိုေတာ္လႀန္ေရးေနႛပၾဲေတၾမႀာ ဴပည္နယ္အတၾင္းမႀာရႀိတဲ့ လူမဵိႂးေပၝင္းစံု၊ ဘာသာေပၝင္းစံု ယဥ္ေကဵးမႁအဖၾဲႚေပၝင္းစံုကို ဖိတ္ေခၞ႓ပီး ကဵင္းပေလ့ရႀိပၝတယ္။ KIO အဖၾဲႚကို ၁၉၆၁ခုႎႀစ္ ဝန္႒ကီးခဵႂပ္ ဦးႎုအစိုးရ လက္ထက္မႀာ ကခဵင္အမဵိႂးသား ေဇာ္တူး၊ ေဇာ္ဆိုင္တို� ဦးေဆာင္႓ပီး ရႀမ္းဴပည္နယ္အတၾင္းမႀာ ေတာ္လႀန္ေရး အဖၾဲ�အစည္းတခု အဴဖစ္ဖၾဲႚစည္းခဲ့ပၝတယ္။

ေကအိုင္အိုအဖၾဲႚဟာ လက္ရႀိ ဴမန္မာစစ္အစိုးရနဲႛ ၁၉၉၄ ခုႎႀစ္မႀာ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူ လက္မႀတ္ေရးထိုးခဲ့ပၝတယ္။ အခုအခၝမႀာေတာ့ ဴမန္မာစစ္အစိုးရက ေကအိုင္အိုအဖၾဲႚအပၝဝင္ အပစ္ရပ္ယူထားတဲ့ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖၾဲႚေတၾကို နယ္ဴခားေစာင့္တပ္ေတၾအဴဖစ္ အသၾင္ေဴပာင္းဖၾဲႚစည္းဖိုႛ တိုက္တၾန္း ဖိအားေပးေနေပမဲ့ ေကအိုင္အိုက အဲဒီကိစၤကို ခုခဵိန္ထိ လက္ခံဴခင္းမရႀိပၝဘူး။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔