ဴမစ္႒ကီးနား ကခဵင္ေကဵာင္းသားမဵား ပိုစတာလႁပ္ရႀားမႁ ဴပႂလုပ္

စက္တင္ဘာလ ၁၈ ရက္ ဴမန္မာစစ္အစိုးရ အာဏာသိမ္းတဲ့ အႎႀစ္ ၂၀ ဴပည့္ ေနႛမႀာ ကခဵင္ေကဵာင္းသားမဵား သမဂၢ အဖၾဲႚကေန႓ပီးေတာ့ ပိုစတာကပ္ လႁပ္ရႀားမႁကို ဴမစ္႒ကီးနား႓မိႂႚမႀာ ဴပႂလုပ္ခဲ့ပၝတယ္။
2008-09-18
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

ဴမစ္႒ကီးနား႓မိႂႚ ေနရာအႎႀံႛမႀာ ကခဵင္ဴပည္နယ္လံုးဆိုင္ရာ ေကဵာင္းသားသမဂၢအဖၾဲႚဝင္ေတၾက ေအဖိုးဆိုက္ဇ္ အ႟ၾယ္ရႀိတဲ့ စာ႟ၾက္မႀာ အခဵက္ေလးခဵက္ကို ကၾန္ပဵႃတာစာလံုးေတၾနဲႛ ႟ိုက္ႎႀိပ္႓ပီးေတာ့ ေနရာအႎႀံံႛမႀာ ကပ္ထားတာဴဖစ္ပၝတယ္။ စာ႟ၾက္မႀာ ပၝဝင္တဲ့ အခဵက္အလက္ေတၾနဲႛ ပတ္သက္လိုႛ လႁပ္ရႀားမႁမႀာ ပၝဝင္တဲ့ ကခဵင္ေကဵာင္းသား တေယာက္က RFAကို အခုလို ေဴပာဴပပၝတယ္။

ကခဵင္ေကဵာင္းသား။     ။ “ အခဵက္ေတၾက ဖမ္းဆီးထားေသာ ႎိုင္ငံေရးအကဵဥ္းသားမဵား ခဵက္ဴခင္းလၿတ္ေပးရန္ ၊ ႎႀစ္က တိုင္းဴပည္၏ ႎိုင္ငံေရးဴပႍနာ အား သံုးပၾင့္ဆိုင္ အဴမန္ဆံုး ေတၾႚဆံု ေဴဖရႀင္းရန္၊ သံုးက နအဖ စစ္အာဏာရႀင္စနစ္ကဵဆံုးပၝေစ၊ ေလးက ဒီမိုကေရစီ အေရးေတာ္ပံုေအာင္ရမည္၊ ကခဵင္ဴပည္လံုးဆိုင္ရာ ေကဵာင္းသားသမဂၢ၊ အဲဒီအခဵက္ေတၾကို က႗န္ေတာ္တိုႛက လမ္းမ႒ကီးေတၾမႀာေရာ လမ္းမ႒ကီးေတၾမႀေရာ လမ္း႒ကိႂလမ္းဳကားေတၾမႀာေရာ ရပ္ကၾက္အလိုက္ ကပ္တယ္၊ အခုဒီတပတ္က ရပ္ကၾက္တိုင္း ရပ္ကၾက္တိုင္းမႀာရႀိတဲ့ က႗န္ေတာ္တိုႛရဲ့ ေကဵာင္းသားအဖၾဲႚဝင္ေတၾကို ဴဖန္ႛထား႓ပီးေတာ့မႀ အားလံုးအေစာင္ ၄၀၀ တဴပိႂင္တည္း ကပ္ခဲ့တယ္။ ”

အဲဒီစာ႟ၾက္ေတၾ ကပ္ခဲ့တဲ့ရပ္ကၾက္ေတၾကေတာ့ ရန္႒ကီးေအာင္ ၊ ဒူကေထာင္၊ ႓မိႂႚသစ္ရပ္ကၾက္ေတၾ အပၝအဝင္ ရပ္ကၾက္ ၁၈ ရပ္ကၾက္နဲႛ အစိုးရ႟ံုးေတၾ ဴဖစ္တဲ့ ေဆာက္လုပ္ေရး၊ ဆည္ေဴမာင္း၊ ေကဵာင္းေတၾနဲႛ မယက ႟ံုးေတၾမႀာ ဴဖစ္ပၝတယ္။ ကပ္တဲ့ေနရာ ေတၾကေတာ့ ဓာတ္တိုင္၊ အုတ္နံရံနဲႛ၊ ဝင္းတံခၝးေပၝက္ေတၾကို လုိက္လံကပ္ထားတာ ဴဖစ္ပၝတယ္။

မနက္ ၉ နာရီေကဵာ္ေကဵာ္္ေလာက္မႀာ ကပ္ထားတဲ့ စာ႟ၾက္ေတၾကို အာဏာပိုင္ေတၾက လိုက္လံ ခၾာယူတယ္လိုႛ သိရပၝတယ္။ အ႒ကီးစား စာလံုးေတၾနဲႛ ႟ိုက္ႎႀိပ္ထားတာေဳကာင့္ အေဝးက လႀမ္းဴမင္ႎိုင္႓ပီး လူအမဵားအဴပား စိတ္ဝင္တစား ဖတ္႟ႁဳကတယ္လိုႛလည္း သိရပၝတယ္။

ဴမစ္႒ကီးနား႓မိႂႚမႀာ မဳကာခဏ လႁပ္ရႀားေနတဲ့ ကခဵင္ေကဵာင္းသားအဖၾဲႚမႀာ ပၝဝင္တဲ့သူေတၾကို အာဏာပိုင္ေတၾက ဖမ္းဆီးဖိုႛ လိုက္လံရႀာေဖၾခဲ့ေပမဲ့ အခုထက္ထိ ရႀာမေတၾႚေသးပၝဘူး။

ကခဵင္ဴပည္နယ္လံုးဆိုင္ရာ ေကဵာင္းသားသမဂၢအေနနဲႛ ၂၀၀ရ ခုႎႀစ္ အခုလိုအခဵိန္ စက္တင္ဘာလကတည္းက ဴမန္မာစစ္အစိုးရ ဆန္ႛကဵင္ေရး လႁပ္ရႀားမႁေတၾကို စတင္ လုပ္ေဆာင္လာတာ ဴဖစ္ပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔