စစ္အစိုးရသံ႟ံုးမဵားကို ပိတ္ဆိုႛေရး အလုပ္သမား သမဂၢမဵား စဥ္းစားေန

ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ကို ေထာင္ခဵခဲ့ေသာ္ တကမႝာလံုးမႀာ ရႀိတဲ့ စစ္အစိုးရသံ႟ံုးမဵားကို အကဵဥ္းကဵတဲ့ ပံုစံမဵိႂးေရာက္ေအာင္ ေဆာင္႟ၾက္ ပိတ္ဆိုႛဖိုႛ အလုပ္သမား သမဂၢမဵား အေနနဲႛ ေဆၾးေႎၾးလဵက္ ရႀိတယ္လိုႛ စံုစမ္းသိရႀိရပၝတယ္။ အီတလီႎိုင္ငံ မႀာဴပႂလုပ္ေနတဲ့ အီတလီ အလုပ္သမား သမဂၢမဵား ညီလာခံမႀာ တက္ေရာက္ေနတဲ့ FTUB ဴမန္မာႎိုင္ငံ အလုပ္သမားသမဂၢမဵား အဖၾဲႚခဵႂပ္ရဲ့ အတၾင္းေရးမႀႃး ဦးေမာင္ေမာင္က ခုလို ေဴပာပၝတယ္။
2009-05-26
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
ဂဵပန္ႎိုင္ငံေရာက္ ဴမန္မာႎိုင္ငံသားမဵား ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ လၾတ္ေဴမာက္ေရးအတၾက္ တိုကဵိႂ႓မိႂႚရႀိ ဴမန္မာစစ္အစိုးရ သံ႟ံုး ေရႀႚတၾင္ ၂၀၀၉ ေမလ ၂၆ရက္ေနႛက ေ႔ကးေဳကာ္ ဆႎၬဴပေနပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)
ဂဵပန္ႎိုင္ငံေရာက္ ဴမန္မာႎိုင္ငံသားမဵား ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ လၾတ္ေဴမာက္ေရးအတၾက္ တိုကဵိႂ႓မိႂႚရႀိ ဴမန္မာစစ္အစိုးရ သံ႟ံုး ေရႀႚတၾင္ ၂၀၀၉ ေမလ ၂၆ရက္ေနႛက ေ႔ကးေဳကာ္ ဆႎၬဴပေနပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)
(Photo: AFP)
ဦးေမာင္ေမာင္။          ။ “အဴပည္ဴပည္ဆိုင္ရာ အလုပ္သမား သမဂၢေပၝ့ေနာ္၊ ဒီအားလံုးကေတာ့ စု႓ပီးေတာ့ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ကို အခုလို မတရား တရားစၾဲတဲ့ကိစၤ၊ အင္းစိန္ကို ေခၞတဲ့ကိစၤကို လံုးဝ လက္မခံဘူး။ အဲဒီေတာ့ အီတာလဵံ အလုပ္သမား သမဂၢကလည္း ညီလာခံတခုလံုးကို ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ လၾတ္ေဴမာက္ေရးအတၾက္ သူတိုႛ ဝိုင္း႓ပီးေတာ့ လုပ္မယ္ဆို႓ပီး သႎၮိႉာန္ခဵထားတယ္ ဆိုတာကိုလည္း ညီလာခံက တခဲနက္ ဒၝကို ဆံုးဴဖတ္ခဵက္ ခဵထားတယ္။ အဲဒီေတာ့ ဘာလုပ္ရမယ္ ဆိုတာကိုေတာ့ က႗န္ေတာ္တိုႛ အခု ေဆၾးေႎၾးေနတယ္၊ က႗န္ေတာ္တိုႛကေတာ့ တင္ဴပထားတာ အကယ္၍မဵား ေဒၞစုကိုေပၝ့ေနာ္၊ အကယ္၍ မေတာ္တဆ အကဵဥ္းေထာင္မဵား ခဵမယ္ဆိုလိုႛရႀိရင္ နဝတရဲ့ သံ႟ံုးေတၾကိုလည္း အကဵဥ္းခဵသလို ပိတ္ဆိုႛဖိုႛ လုပ္မယ္၊ လုပ္ငန္းမဵား လုပ္မလားဆိုတာကို က႗န္ေတာ္တိုႛ ေဆၾးေႎၾးေနတာ ရႀိပၝတယ္ခင္ဗဵ။”

ေမလ ၂၄ရက္ေနႛက ႓ပီးဆံုးသၾားတဲ့ အီတလီ အလုပ္သမားသမဂၢ ညီလာခံမႀာ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္နဲႛတကၾ ႎိုင္ငံေရးအကဵဥ္းသားမဵား လၾတ္ေဴမာက္ေရး ေတာင္းဆိုလိုက္သလို စစ္အစိုးရရဲ့ ၂၀၀၈ခုႎႀစ္ ဖၾဲႚစည္းပံုံဥပေဒကို အေဴခခံ႓ပီး ကဵင္းပမဲ့ ၂၀၁၀ ေ႟ၾးေကာက္ပၾဲဟာလည္း လၾတ္လပ္႓ပီး တရားမႀဵတလိမ့္မယ္လိုႛ ယံုဳကည္မႁ မရႀိဘူးလိုႛ အီတလီ အလုပ္သမားသမဂၢ ႎိုင္ငံတကာေရးရာ ေဴပာေရးဆိုခၾင့္ရႀိသူ မီစ္ စီစီလဵာက ေဴပာပၝတယ္။

အီတလီ အလုပ္သမားသမဂၢ အေနနဲႛ စစ္အစိုးရရဲ့ ေ႟ၾးေကာက္ပၾဲဟာ တရားမႀဵတမယ္လိုႛ မယူဆေဳကာင္း ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္နဲႛ တကၾ ႎိုင္ငံေရးအကဵဥ္းသားမဵားကို လၿတ္ေပး႓ပီး ေတၾႚဆံု ေဆၾးေႎၾးေရးလုပ္ဖိုႛ လိုေဳကာင္း ၂၀၀၈ခုႎႀစ္ ဖၾဲႚစည္းပံု အေဴခခံဥပေဒကိုု ဴပန္လည္သံုးသပ္ဖိုႛ လိုေဳကာင္း စသဴဖင့္ မီစ္စီစီလဵာက ေဴပာဴပသၾားပၝတယ္။ ဒၝ့အဴပင္ ဴမန္မာႎိုင္ငံအေရးနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး သမဂၢ အဖၾဲႚဝင္ ၆သန္းေကဵာ္ရႀိတဲ့ မိမိတိုႛ သမဂၢဟာ အီတလီအစိုးရအဴပင္ တဴခား ကမႝာ့အလုပ္သမား သမဂၢမဵား ILO အဖၾဲႚတိုႛနဲႛ ပူးေပၝင္း႓ပီး ဴမန္မာႎိုင္ငံအေရးကို အင္နဲႛ အားနဲႛ ေဆာင္႟ၾက္သၾားမႀာ ဴဖစ္တယ္လိုႛ RFAကို ေဴပာပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔