လူထုေဒၞအမာ ကၾယ္လၾန္ဴခင္း တႎႀစ္ဴပည့္အထိမ္းအမႀတ္ ဴပႂလုပ္

မႎႀစ္က ဧ႓ပီ ၇ ရက္မႀာ ကၾယ္လၾန္သၾားခဲ့တဲ့ စာေရးဆရာမ႒ကီး အေမလူထုေဒၞအမာရဲ့ တႎႀစ္ဴပည့္ အမႀတ္တရ ဆၾမ္းကပ္လႀႃပၾဲကို မႎၩေလး႓မိႂႚရႀိ လူထုဦးလႀနဲႛ လူထုေဒၞအမာတိုႛ အဴမတ္တႎိုးထားတဲ့ စာအုပ္ေတၾ သိမ္းဆည္းရာ လူထုစာ႒ကည့္တိုက္မႀာ ကဵင္းပခဲ့ပၝတယ္။ ဒီဆၾမ္းကပ္လႀႃပၾဲမႀာ အလႀႃဒၝန လုပ္ခဲ့ေ႒ကာင္း သားဴဖစ္သူ ဆရာ ညီပုေလးက RFAကို ေဴပာပၝတယ္။
2009-04-07
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
လူထု ေဒၞအမာ။ (၁၉၁၅-၂၀၀၈) (Courtesy of Artist Min Kyaw Khine)
လူထု ေဒၞအမာ။ (၁၉၁၅-၂၀၀၈) (Courtesy of Artist Min Kyaw Khine)
(Courtesy of Artist Min Kyaw Khine)

ဆရာ ညီပုေလး။        ။ “ေ႟ၿကဵင္ေကဵာင္းတုိက္က ဆရာေတာ္႒ကီးကုိ အမႀႃးဴပႂ၍ သံဃာေတာ္ (၁၀) ပၝးကုိ ဆၾမ္းကပ္ပၝတယ္။ ဴဗဟၳစိုရ္ လူမႁကူညီေရး အသင္းကုိ ေငၾ (၂) သိန္းပၝခင္ဗဵ၊ ကန္တက္ကုန္း ဇီဝိတ ေဆးခန္းကုိ သံဃာေဆးခန္းကုိ ေငၾ (၁)သိန္းပၝခင္ဗဵ၊ ေလးဴပင္ေလးရပ္ က ဆၾမ္းခံ႔ကလာတဲ့ သီလရႀင္ေတၾကုိ ေနႛလယ္စာနဲႛ တည္ခင္းပၝတယ္ခင္ဗဵ၊ အပၝး (၄၀၀) ေလာက္ ရႀိတယ္၊ အဲဒၝက သကဵသီဟ ဘုရားဝင္း ထဲမႀာ ခင္ဗဵ၊ ဴဗဟၳစိုရ္ လူမႁ ကူညီေရးအသင္းက အမႁေဆာင္တဖဲၾႚလုံး လာ႓ပီးေတာ့ ခဵီးမၾမ္းဳကပၝတယ္ခင္ဗဵ၊ ဆရာ ဆူးငႀက္ တုိႛ ဆရာ သိုက္ထၾန္းသက္တုိႛ လာပၝတယ္ခင္ဗဵ။”

မ႒ကာခင္ကဵင္းပမဲ့ မႎၩေလး႓မိႂႚတည္တဲ့ ႎႀစ္ ၁၅၀ ဴပည့္ အထိမ္းအမႀတ္ပၾဲမႀာ အေမမာ မရႀိတဲ့အတၾက္ အထူးဝမ္းနည္းမိပၝတယ္လိုႛ စာေရးဆရာ ႒ကည္ေမာင္ခင္က ေအာက္ေမ့ဖၾယ္ ေဴပာသၾားပၝတယ္။

စာေရးဆရာ ႒ကည္ေမာင္ခင္။   ။ “အေမက တႎႀစ္ေလာက္ အသက္တုိသၾားတ့ဲ အတၾက္ေဳကာင့္ ကဵေနာ္တုိႛ မႎၩေလး႓မိႂႚ အႎႀစ္ (၁၅၀)ပၾဲကုိ မႎဲၿလုိက္ႎုိင္တာ အထူးစိတ္မေကာင္းပၝဘူး။ ႎႀစ္ ၁၀၀ဴပည့္ပဲၾတုန္းက ဦးေလးလႀတုိႛ ေဒၞေဒၞတုႛိက ဦးေဆာင္႓ပီး ကဵင္းပခဲ့တဲ့ပဲၾ ဴဖစ္ပၝတယ္။ ကဵေနာ္တုိႛကုိ သူသင္သၾားတာက စာေရးတဲ့အခၝမႀာ ကုိယ္ယုံဳကည္ရာ အမႀန္တရားကုိ ေရးတယ္ဆုိေပမဲ့ တဖက္လူ ေဝဖန္ခံရတဲ့လူ ကိုယ္တုိင္ကလည္း ေဳသာ္သူေရးတာ ေရးသင့္ေရးထုိက္လုိႛ ေရးတာပၝလား ဆုိ႓ပီး ခံယူခဵက္မဵႂိး ရႀိေအာင္ ေရးသင့္တယ္ေပၝ့။”

ဆရာေဇာ္ခိုင္ဦးကေတာ့ တႎႀစ္ဆိုတာ မ႒ကာလိုက္ေပမဲ့ အေမမာကို ဆံုး႟ႁံးလိုက္တာဟာ အင္မတန္ တန္ဖိုး႒ကီးတဲ့ ဆံုး႟ံႁံးမႁ႒ကီးတရပ္ပၝပဲလိုႛ ဝမ္းနညး္စကားကို ဆိုပၝတယ္။

ဆရာေဇာ္ခိုင္ဦး။         ။ “တႎႀစ္ဆုိတာကလည္း လက္ဖဵစ္တတီးလုိ ေအာက္ေမ့တာပၝ၊ ဒၝေပမယ့္ အေမမာ ကၾယ္လၾန္ သၾားတာ ကဵေနာ္တုိႛအတၾက္ တရက္ဆုိတာလည္း ေတာ္ေတာ္႒ကီးကုိ ခံစားရတယ္ခင္ဗဵ၊ တႎႀစ္ဆုိတဲ့ ကာလက ပုိ႓ပီးေတာ့ ႒ကီးတာေပၝ့ေလ ၊ လူထုေဒၞအမာ စုေဆာင္းထားခဲ့တဲ စာအုပ္ေတၾထားတဲ့ စာဳကည္တုိက္မႀာ၊ သူေအာက္ေမ့ဖၾယ္ေလး လုပ္႓ပီး ဆၾမ္းကပ္၊ ေနာက္႓ပီး မိတ္ေဆၾသဂႆဟ ေလးစား႒ကဴပႂတဲ့အခၝကဵေတာ့ အေမဟိုတုန္းက ေတာင္ေလးလံုးေကဵာင္းမႀာ ေက႗းတဲ့ မႀန္ေရာင္ဟင္းခဵိႂ အစရႀိသဴဖင့္ ထမင္းပဲၾေလးကို ဴပန္သတိရတယ္ဗဵ။ တခၝ ဆရာဦး႒ကည္ေအာင္ ဆံုးထားတဲ့အခၝကဵေတာ့ ကဵေနာ္တုိႛ ဝမ္းနည္းေနရတယ္ခင္ဗဵ။ တသက္တာ မေမ့ရေလာက္ေအာက္ အေမေကဵးဇူးေတၾက ထုထည္ တအား႒ကီးလၾန္းတာေဳကာင့္ ကဵေနာ္ ကုိယ္ေဴပာတဲ့ စကားေလာက္နဲႛ အေမေကဵးဇူးေတၾကုိ တုိင္းတာမိမႀာေဳကာက္လုိႛ ကဵေနာ့္ အဲဒီစကားေလးကုိေတာ့ မေဴပာဴပရေစနဲႛခင္ဗဵာ၊ စိတ္ထဲလည္း ေတာ္ေတာ္ ဝမ္းနည္းမိပၝတယ္ေနာ္။”

ဒီဆၾမ္းကပ္လႀႃပၾဲကို ရန္ကုန္က စာေရးဆရာမ႒ကီး ကလဵာ (ဝိဇၦာသိပၯံ) တက္ေရာက္လာခဲ့႓ပီး မႎၩေလးက စာေရးဆရာ အသိုင္းအဝိုင္း ေတာ္ေတာ္မဵားမဵား တက္ေရာက္ခဲ့ပၝတယ္။ ဒီဆၾမ္းကပ္လႀႃပၾဲကို အာဏာပိုင္ေတၾအေနနဲႛ အေဝးကပဲ ေစာင့္႒ကည့္မႁေတၾ လုပ္ခဲ့တယ္လိုႛ သိရပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔