စာေပပညာရႀင္႒ကီးမဵားက ယခင္ေ႟ၾးေကာက္ပၾဲမဵားအေဳကာင္း ေဴပာဴပ

ဴမန္မာႎိုင္ငံမႀာ ေနာက္ဆံုးတ႒ကိမ္ ပၝတီစံု ေ႟ၾးေကာက္ပၾဲကဵင္းပခဲ့တာ ဒီကေနႛ ၁၉ ႎႀစ္ဴပည့္ခဲ့ပၝ႓ပီ။ ဒၝေဳကာင့္ ေခတ္အဆက္ဆက္ ေ႟ၾးေကာက္ပၾဲေတၾနဲႛ၊ ႓ပီးခဲ့တဲ့ ၁၉၉၀ ေ႟ၾးေကာက္ပၾဲေတၾအေဳကာင္း သိရေအာင္ သက္႒ကီးဝၝ႒ကီး အႎုပညာရႀင္ေတၾကို RFA ဝိုင္းေတာ္သား ကိုေနရိန္ေကဵာ္က ဆက္သၾယ္ ေမးဴမန္းဳကည့္ပၝတယ္။
2009-05-27
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
၁၉၉၀ဴပည့္ႎႀစ္ ေမလ ၂၇ရက္ေနႛမႀာ ကဵင္းပခဲ့ေသာ အေထၾေထၾ ေ႟ၾးေကာက္ပၾဲတၾင္ မဲေရတၾက္ေနသည္ကို ဳကည့္႟ႁေနေသာ ဴပည္သူမဵား ဴဖစ္ပၝသည္။ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ ဦးေဆာင္ေသာ အမဵိႂးသား ဒီမိုကေရစီအဖၾဲႚခဵႂပ္သည္ အဴပတ္အသတ္ အႎိုင္ရရႀိခဲ့ေသာ္လည္း ယခုခဵိန္ထိ အစိုးရ ဖၾဲႚစည္းခၾင့္ မရရႀိေသးေပ။ (Photo: AFP)
၁၉၉၀ဴပည့္ႎႀစ္ ေမလ ၂၇ရက္ေနႛမႀာ ကဵင္းပခဲ့ေသာ အေထၾေထၾ ေ႟ၾးေကာက္ပၾဲတၾင္ မဲေရတၾက္ေနသည္ကို ဳကည့္႟ႁေနေသာ ဴပည္သူမဵား ဴဖစ္ပၝသည္။ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ ဦးေဆာင္ေသာ အမဵိႂးသား ဒီမိုကေရစီအဖၾဲႚခဵႂပ္သည္ အဴပတ္အသတ္ အႎိုင္ရရႀိခဲ့ေသာ္လည္း ယခုခဵိန္ထိ အစိုးရ ဖၾဲႚစည္းခၾင့္ မရရႀိေသးေပ။ (Photo: AFP)
(Photo: AFP)

သူတိုႛကေတာ့ ကဗဵာဆရာ႒ကီး ဒဂုန္တာရာ၊ စာေရးဆရာ ေအာင္သင္းနဲႛ ကဗဵာဆရာ ကိုေလး (အင္းဝဂုဏ္ရည္) တိုႛပၝ။ ဆရာ႒ကီး ဒဂုန္တာရာက ၁၉၉၀ ခုႎႀစ္ ေ႟ၾးေကာက္ပၾဲနဲႛ ပတ္သက္လိုႛ စစ္အစိုးရေခၝင္းေဆာင္ ေဴပာခဲ့တဲ့ အႎိုင္ရပၝတီကို အာဏာလၿဲေပးမယ္ဆိုတဲ့ စကားနဲႛ အမႀတ္တရ ဴပန္လည္ ေဴပာဆိုသလို၊ ဆရာေအာင္သင္းကလည္း သူႛတသက္ ေတၾႚဖူးသိဖူးသမ႖ ေ႟ၾးေကာက္ပၾဲေတၾထဲမႀာ ၁၉၉၀ ခုႎႀစ္ ေ႟ၾးေကာက္ပၾဲဟာ အသန္ႛရႀင္းဆံုးပၝတဲ့။ ကိုေလး(အင္းဝဂုဏ္ရည္) ကလည္း ဖဆပလေခတ္ သန္ႛရႀင္း-တည္ဴမဲ ေ႟ၾးေကာက္ပၾဲတုန္းက သူဳကားသိခဲ့ရသမ႖နဲႛ ဥပမာေပး ႎႁိင္းယႀဥ္႓ပီး ဴမန္္မာဴပည္က ေ႟ၾးေကာက္ပၾဲေတၾအေပၞ  ဴပည္သူေတၾအေနနဲႛ အမႀန္တရားကို သိပၝတယ္လိုႛ ေဴပာပၝတယ္။

ဴမန္မာဴပည္ေ႟ၾးေကာက္ပၾဲမဵား။
အသံဖိုင္ယူရန္

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔