ယခုသတင္းအတြက္ မွတ္ခ်က္အားလံုးကို ဖတ္႐ႈန္ လက္ပံေတာင္းေတာင္အေရး တတိယ အႀကိမ္ေျမာက္ ေၾကညာခ်က္ထုတ္

မွတ္ခ်က္မ်ားကုိ ေအာက္ပါ ပုံစံတြင္ ေရးသားႏုိင္ပါသည္။ RFA ၏ အသုံးျပဳျခင္းဆုိင္ရာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ အညီ လုိအပ္လွ်င္ တည္းျဖတ္ျပီး ေဖာ္ျပပါမည္။ မွတ္ခ်က္မ်ားကုိ ေရးျပီးျပီးခ်င္း ခ်က္ျခင္း ျမင္ရမွာ မဟုတ္ပါ။ တင္ျပထားေသာ မွတ္ခ်က္ပါ အေၾကာင္းအရာမ်ား အတြက္ RFA မွာ တာ၀န္မရွိပါ။ ေက်းဇူးျပဳ၍ တျခား မွတ္ခ်က္ေရးသူမ်ား၏ အျမင္ကုိ ေလးစားျပီး အေၾကာင္းအရာကုိသာ အဓိကထား ေရးသားေစလုိပါသည္။ဒုိ႕ႏုိင္ငံ ေနရပ္- နတ္ျပည္ :

လက္ပန္းေတာင္း စီမံကိန္း ရပ္ေရးမရပ္ေရးသည္
အဓိကမက်ပါ ၊ တရုတ္ႏွင့္ဦးပုိင္မရွိေရးသာ အဓိကက်ပါသည္
ထုိစီမံကိန္းအားျပည္သူပုိင္စီမံကိန္းျဖစ္ရန္ အဓိကက်သည္
တရုတ္ႏွင့္ဦးပုိင္ အျမန္ဆုံးက်ဆုံးပါေစ. . .

Dec 23, 2012 12:56 PM

    Reply to this comment

Gandawin Hein ေနရပ္- Australia :

I 100% support the above statement.
If Myanmar people can not live happily in Myanmar, where can they go and live in the world.

Dec 23, 2012 10:57 PM

မူလသတင္းသိုႛ ဴပန္သၾားရန္

ဆိုက္တခုလံုးသို႔