ယခုသတင္းအတြက္ မွတ္ခ်က္အားလံုးကို ဖတ္႐ႈန္ မဘသ အဖြဲ႕ ဖ်က္သိမ္းဖို႔ သံဃမဟာနာယကအဖြဲ႕ ေၾကညာ

မွတ္ခ်က္မ်ားကုိ ေအာက္ပါ ပုံစံတြင္ ေရးသားႏုိင္ပါသည္။ RFA ၏ အသုံးျပဳျခင္းဆုိင္ရာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ အညီ လုိအပ္လွ်င္ တည္းျဖတ္ျပီး ေဖာ္ျပပါမည္။ မွတ္ခ်က္မ်ားကုိ ေရးျပီးျပီးခ်င္း ခ်က္ျခင္း ျမင္ရမွာ မဟုတ္ပါ။ တင္ျပထားေသာ မွတ္ခ်က္ပါ အေၾကာင္းအရာမ်ား အတြက္ RFA မွာ တာ၀န္မရွိပါ။ ေက်းဇူးျပဳ၍ တျခား မွတ္ခ်က္ေရးသူမ်ား၏ အျမင္ကုိ ေလးစားျပီး အေၾကာင္းအရာကုိသာ အဓိကထား ေရးသားေစလုိပါသည္။သတိသာထားၾကေပေတာ႔ ေနရပ္- May 27 :

" အဲဒီေန႔မွာ တစ္ႏိုင္ငံလံုးက အဖြဲ႕၀င္ေတြကုိ မဟနရဲ့ ဆံုးျဖတ္ခ်က္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ရွင္းလင္းပြဲျပဳလုပ္သြားမယ္ လို႔လည္း မိန္႔ၾကားပါတယ္။ "
ဒါ သြယ္၀ိုက္ၿပီး စိန္ေခၚတာပဲ။ တျပည္လံုးမွာ ထဆူမွာပဲ။
ဦး၀ီရသူကလည္း ႀကံ႕ဖြံ႕အားကုိး ၿငိမ္ေနမွာ မဟုတ္ဘူး။ မစားရတဲ့အမဲ သဲနဲ႔ပက္မွာပဲ။

May 23, 2017 02:22 PM

    Reply to this comment

မူလသတင္းသိုႛ ဴပန္သၾားရန္

ဆိုက္တခုလံုးသို႔