မေကြးတုိင္း ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးရန္ပုံေငြ က်ပ္သန္းေပါင္း ၈ ရာ ျပန္ရထားၿပီ

အရင္ မေကြးတုိင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း ဦးဘုန္းေမာ္ေရႊနဲ႔ ေရႊသုခ အေသး စားေငြေခ်းလုပ္ငန္းက ျပန္ေပးဖို႔ ကတိျပဳ ထားတဲ့ မေကြးတိုင္းအစိုးရ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးရန္ပုံေငြေတြထဲက က်ပ္သန္းေပါင္း ၈ ရာ ျပန္လည္ရရွိထားၿပီလုိ႔ မေကြးတုိင္း ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာေအာင္မုိးညိဳက ေျပာလိုက္ပါတယ္။

မေကြးတိုင္း ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာေအာင္မိုးညိဳ ကို ေတြ႔ရစဥ္

အရင္ မေကြးတုိင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း ဦးဘုန္းေမာ္ေရႊနဲ႔ ေရႊသုခ အေသးစားေငြေခ်းလုပ္ငန္းက ျပန္ေပးဖို႔ ကတိျပဳထားတဲ့ မေကြးတိုင္းအစိုးရ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးရန္ပုံေငြေတြထဲက က်ပ္သန္းေပါင္း ၈ ရာ ျပန္လည္ရရွိထားၿပီလုိ႔ မေကြးတုိင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာေအာင္မုိးညိဳက ေျပာလိုက္ပါတယ္။

မေကြးတိုင္းအစိုးရ ဘဏ္ေငြစာရင္းထဲကို ေမလ ၄ ရက္ေန႔မွာ သန္းေပါင္း ၃ ရာ၊ ေမလ ၅ ရက္ေန႔မွာ သန္းေပါင္း ၅ ရာ ေပးသြင္းခဲ့တာလုိ႔ ေဒါက္တာ ေအာင္မုိးညိဳက ေျပာပါတယ္။

အရင္ မေကြးတုိင္းအစိုးရလက္ထက္ ေရနံလက္ယက္တြင္း လုပ္ငန္းရွင္ေတြဆီက ေကာက္ခံထားတဲ့ ရန္ပုံေငြေတြ ထဲကေန အစိုးရသစ္ကို လြဲေျပာင္းမေပးဘဲ ေငြေခ်းလုပ္ငန္းမွာ အသံုးျပဳထားတယ္လို႔ စစ္ေဆးေပၚေပါက္ခ်က္အရ ဒီေငြေတြကိုျပန္ေပးဖို႔ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရက ဧၿပီလ ၈ ရက္ေန႔က အေၾကာင္းၾကားထားတာပါ။

စစ္ေဆးေပၚေပါက္ခ်က္အရ ေကာက္ခံရရိွေငြ သန္း ၇ ေထာင္ေက်ာ္ထဲ ကေန ႀကံ႕ခိုင္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီကုိ ေရာက္ရိွေငြ က်ပ္သန္း ၁ ေထာင့္ ၇ ရာ၊ ေရႊသုခေငြေခ်းလုပ္ငန္းကုိ ေရာက္ရွိေငြ သန္း ၁ ေထာင့္ ၅ ရာ၊ စုစုေပါင္း က်ပ္သန္း ၃ ေထာင့္ ၂ ရာကုိ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း ဦးဘုန္းေမာ္ေရႊနဲ႔ ေရႊသုခ ေငြေခ်းလုပ္ငန္း ဥကၠဌ ဦးၾကည္ထြန္းတို႔ က ျပန္ေပးရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီေငြေတြအျပင္ က်န္တဲ့ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈရန္ပံုေငြ က်ပ္သန္းေပါင္း ၄ ေထာင္ကို ဘယ္လုပ္ငန္းေတြမွာ သံုးစြဲခဲ့သလဲဆိုတာကုိ တုိင္းေဒသႀကီး အထူးစံုစမ္း စစ္ေဆးေရးဌာနက တဆင့္ ေမးျမန္းထားတယ္လုိ႔လည္း သိရပါတယ္။