ကိုရီးယားေရာက္္ ဴမန္မာလုပ္သားမဵား အခၾင့္အေရး ဆံုး႟ံႁးေန

ဴမန္မာစစ္အစိုးရရဲ့ အစီအစဥ္နဲႛ ေတာင္ကိုရီးယားႎုိင္ငံကို သၾားေရာက္အလုပ္လုပ္ဳကတဲ့ ဴမန္မာ ေ႟ၿႚေဴပာင္း အလုပ္သမားေတၾ အလုပ္ခၾင္တၾင္း လုပ္ခ အဴပည့္အဝ မရတဲ့ဴပႍနာအဴပင္ ႎႀိမ့္ခဵဆက္ဆံ ခံရတာေတၾ ရႀိေဳကာင္း RFA က စုံစမ္းသိရႀိရပၝတယ္။ ေတာင္ကိုရီးယားႎုိင္ငံနဲႛ ဴမန္မာစစ္အစိုးရတိုႛရဲ့ ႎႀစ္ႎိုင္ငံ အဴပန္အလႀန္ သေဘာတူညီမႁအရ ေတာင္ကိုရီးယားစက္႟ုံ လုပ္ငန္းေတၾ ၊ လယ္ယာနဲႛ ငၝးဖမ္းလုပ္ငန္းေတၾမႀာ ဴမန္မာႎိုင္ငံသားေတၾ တရားဝင္ဗီဇာနဲႛ သၾားေရာက္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ဳကတာ ဴဖစ္ပၝတယ္။
2009-12-22
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
ေတာင္ကိုရီးယားႎိုင္ငံတၾင္ အလုပ္လုပ္ေနေသာ အိႎၬိယ၊ ပၝကစၤတန္ႎႀင့္ ဘဂႆလားေဒ့ရႀ္ လုပ္သားမဵား လုပ္ခလစာ မရရႀိဴခင္း၊ ထိခိုက္ဒဏ္ရာ ေလဵာ္ေဳကးမရရႀိဴခင္းတိုႛအတၾက္ ဆိုးလ္႓မိႂႚေတာ္တၾင္ ေတာင္းဆို ဆႎၬဴပေနသည့္ မႀတ္တမ္းဓာတ္ပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)
ေတာင္ကိုရီးယားႎိုင္ငံတၾင္ အလုပ္လုပ္ေနေသာ အိႎၬိယ၊ ပၝကစၤတန္ႎႀင့္ ဘဂႆလားေဒ့ရႀ္ လုပ္သားမဵား လုပ္ခလစာ မရရႀိဴခင္း၊ ထိခိုက္ဒဏ္ရာ ေလဵာ္ေဳကးမရရႀိဴခင္းတိုႛအတၾက္ ဆိုးလ္႓မိႂႚေတာ္တၾင္ ေတာင္းဆို ဆႎၬဴပေနသည့္ မႀတ္တမ္းဓာတ္ပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)
(Photo: AFP)

အခုလို ဴမန္မာ ေ႟ၿႚေဴပာင္းအလုပ္သမားေတၾ ေတာင္ကိုရီးယားသၾားတဲ့အခၝ E9 ဗီဇာလိုႛ ေခၞတဲ့ အလုပ္ရႀင္ ေထာက္ခံေပးခဵက္အရ တရားဝင္ သၾားေရာက္ အလုပ္လုပ္ဳကတာပဲ ဴဖစ္ပၝတယ္။

ဒၝေပမဲ့ လက္ေတၾႚအေဴခအေနမႀာ ဴမန္မာအလုပ္သမားေတၾ တရားဝင္ ဴပဌာန္းထား႓ပီးသား အခၾင့္အေရးေတၾ ဆုံး႟ႁံးေနဳကရတယ္လိုႛ အလုပ္သမားေရး ကူညီသူတဦးဴဖစ္တဲ့ ပူခ႗န္း႓မိႂႚ Burma Action Groupက ကိုေအာင္တင္ထၾန္းက ေဴပာဴပပၝတယ္။

ကိုေအာင္တင္ထၾန္း။    ။ “ဘာဴပႍနာလဲဆိုေတာ့ ဒီ လစာထဲမႀာ အိုဗာတိုင္ေဳကးေတၾ ဘာေတၾ က႗န္ေတာ္တိုႛ ေဘစင္လိုႛ ေခၞတဲ့ ႎႀစ္ဴပည့္အကဵိႂးခံစားခၾင့္ ရရမဲ့ဟာေတၾကို သူတိုႛက ႎိုင္ငံဴခားသားဆိုရင္ သိပ္မေပးဳကဘူးေပၝ့။ ဘယ္လိုေဴပာမလဲ ႎိုင္ငံဴခားသား ဴဖစ္တဲ့အတၾက္ ဥပေဒကို နားမလည္ဘူးဆို႓ပီးေတာ့ မေပးလည္း ရတယ္ဆိုတဲ့ ပံုစံမဵိႂးေပၝ့ေလ။ စက္႟ံုတ႟ံုမႀာ အလုပ္သမား ၅ ေယာက္ရႀိ႓ပီးေတာ့ တႎႀစ္ဴပည့္တယ္ဆိုလိုႛရႀိရင္ ရက္ ၃၀ စာ ဒီအကဵိႂးခံစားခၾင့္ ရရႀိတယ္။ ဥပမာ၊ ၁၀ လ တလကို အိုဗာတိုင္နဲႛ လုပ္ရင္ ၁၀ သိန္း၊ ၁၂ သိန္း ရတယ္ဆိုရင္ ေနာက္ဆံုးလ ၃ လကို ေပၝင္း႓ပီးေတာ့ တၾက္ခဵက္လိုက္႓ပီးေတာ့ ၁၁ သိန္း ေကဵာ္ေကဵာ္ေလာက္ ဴဖစ္ရင္ဴဖစ္မယ္၊ ၁၂ သိန္းေလာက္ ဴဖစ္ရင္ဴဖစ္မယ္။ အဲဒၝ တႎႀစ္ဴပည့္သၾား႓ပီးတဲ့ သူတိုင္းမႀာ အဲဒီလို ရပိုင္ခၾင့္ရႀိတယ္။ အဲလိုဟာေတၾ ဘာေတၾကို သူတိုႛ အခၾင့္အေရး သိပ္မေပးတာေတၾ ရႀိတာေပၝ့။”

ေတာင္ကိုရီးယားႎိုင္ငံရဲ့ ဴပဌာန္းခဵက္အရ အလုပ္သမားတဦးဟာ ကိုရီးယားလူမဵႂိးဴဖစ္ေစ၊ ႎုိင္ငံဴခားသားဴဖစ္ေစ၊ အနိမ့္ဆုံးလစာ ကိုရီးယားဝမ္ ၉ သိန္းခၾဲနီးပၝး ရရႀိ႓ပီး အဲဒီပမာဏဟာ အေမရိကန္ ေဒၞလာ ၈၅၀ ေကဵာ္ ရႀိတယ္လိုႛ သိရပၝတယ္။

ကိုရီးယားႎုိင္ငံေရာက္ ဴမန္မာအလုပ္သမားေတၾ ရင္ဆုိင္႒ကႂံေတၾႚေနရတဲ့ အေဴခအေနေတၾနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး RFA မႀ ဦးဥာဏ္ဝင္းေအာင္က တင္ဴပထားပၝတယ္။

ဆက္သၾယ္ေမးဴမန္းခဵက္။
အသံဖိုင္ယူရန္
ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔