နယ္ဴခားေစာင့္တပ္အသၾင္ေဴပာင္းေရး KIA နဲႛ စစ္တိုင္းမႀႃးေတၾႛဆံု

ဴမန္မာႎုိင္ငံေဴမာက္ပိုင္းက အပစ္အခတ္ ရပ္စဲထားတဲ့ အင္အား႒ကီး တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖၾဲႛ တခုဴဖစ္တဲ့ ကခဵင္လၾတ္ေဴမာက္ေရးတပ္မေတာ္ KIA နဲႛ ဴမစ္႒ကီးနားအေဴခစိုက္ ဴမန္မာစစ္အစိုးရ ေဴမာက္ပိုင္းတိုင္းစစ္ဌာနခဵႂပ္ တိုင္းမႀႃး ဗိုလ္ခဵႂပ္စိုးဝင္းတိုႛ မေနႛမနက္က ေတၾႛဆံုခဲ့တယ္လိုႛ သိရပၝတယ္။
2009-12-30
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ေျမာက္ဖက္ဆံုးတြင္တည္ရွိေသာ ကခ်င္ျပည္နယ္သည္ အင္အားႀကီးအိမ္နီးခ်င္း တရုတ္၊ အိႏိၵယႏိုင္ငံတို႔နဲ႔ နယ္နိမိတ္ခ်င္း ဆက္စပ္ေနပါသည္
ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ေျမာက္ဖက္ဆံုးတြင္တည္ရွိေသာ ကခ်င္ျပည္နယ္သည္ အင္အားႀကီးအိမ္နီးခ်င္း တရုတ္၊ အိႏိၵယႏိုင္ငံတို႔နဲ႔ နယ္နိမိတ္ခ်င္း ဆက္စပ္ေနပါသည္
Map: RFA

ဒီလို ေတၾႛဆံုရာမႀာ စစ္အစိုးရဘက္က ဒီလကုန္ ေနာက္ဆံုးရက္ သတ္မႀတ္ေပးထားတဲ့ နယ္ဴခားေစာင့္ အသၾင္ကူးေဴပာင္းေရးကိစၤ ေဆၾးေႎၾးခဲ့ဳကတယ္လိုႛ ကခဵင္ေခၝင္းေဆာင္ေတၾကို ကိုးကား႓ပီး တရုတ္နယ္စပ္ တိုင္းရင္းသား စစ္ေရး၊ ႎုိင္ငံေရး ေလ့လာသူ ဦးေအာင္ေကဵာ္ေဇာက ေဴပာပၝတယ္။

ဦးေအာင္ေကဵာ္ေဇာ။    ။“ေဴမာက္ပိုင္းတုိင္း စစ္ဌာနခဵႂပ္မႀာ တုိင္းမႀႃး ဗုိလ္ခဵႂပ္စိုးဝင္းရယ္၊ ဒုတိုင္းမႀႃး ဗုိလ္စံထၾန္းရယ္၊ စရဖ ဂဵီဝမ္း ဒု-ဗုိလ္မႀႃး႒ကီးသက္ပံုေပၝ့။ သူတုိႛနဲႛ ဒီ KIA အဖၾဲႛ ေဂၞရီေဇာ္ဆုိင္း ဦးစီး႓ပီးေတာ့ ဦးစီးခဵႂပ္ ဂၾမ္ေမာ္တုိႛ ရႀစ္ေယာက္အဖဲၾဲႛနဲႛ မေနႛက ေတၾႛဆံုေဆၾးေႎၾးပၾဲလုပ္တယ္။ ဟိုတေခၝက္က တင္ထားတဲ့စာေပၝ့ေနာ္၊ ပင္လံုစာခဵႂပ္အတုိင္း ကဵင့္သံုးေပးမယ္ဆုိရင္ ကဵေနာ္တုိႛ လက္နက္အပ္ဖိုႛ အဆင္သင့္ပဲ ဆုိတဲ့ အေဴခခံေပၞက စေဆၾးေႎၾးဳကတာေပၝ့”

ဒီလို ေဆၾးေႎၾးရာမႀာ အေဴဖအတိကဵ မရခဲ့ဘဲ KIA ဖက္က စစ္အစိုးရကို တန္ဴပန္ ေတာင္းဆိုထားတဲ့ ပင္လံုစာခဵႂပ္က ေပးမယ့္ အခၾင့္ေရးဆိုတဲ့ကိစၤကို တိုင္းမႀႃး ဗိုလ္ခဵႂပ္စိုးဝင္းက အေသးစိတ္ ရႀင္းဴပဖိုႛ KIA အဖၾဲႛကို ေတာင္းဆိုခဲ့တဲ့အတၾက္ ကခဵင္ေခၝင္းေဆာင္ေတၾဟာ အေသးစိတ္ တင္ဴပႎုိင္ဖိုႛ ဒီကေနႛ ဌာနခဵႂပ္ရႀိတဲ့ လိုင္ဇာကို ဴပန္လာတယ္လိုႛ သိရပၝတယ္။

ကခဵင္ေခၝင္းေဆာင္ေတၾဟာ ဒီေတာင္းဆိုခဵက္ေတၾနဲႛ ပတ္သက္လိုႛ ကခဵင္ေခၝင္းေဆာင္ပိုင္းမႀာ တိတိကဵကဵ ေဆၾးေႎၾး ဆံုးဴဖတ္ဖိုႛလိုသလို ကခဵင္ဴပည္သူေတၾနဲႛလည္း ခဵဴပဖိုႛ အလားလာရႀိတယ္လိုႛလည္း ဦးေအာင္ေကဵာ္ေဇာက သံုးသပ္ပၝတယ္။

ဦးေအာင္ေကဵာ္ေဇာ။    ။“အေဴခခံအရ ပင္လံုစာခဵႂပ္ကုိ ေဆၾးေႎၾးမယ္လုိႛ သေဘာတူတယ္ဆုိရင္ ေကအုိင္ေအ ေခၝင္းေဆာင္မဵားကေတာ့ သူႛအဖၾဲႛနဲႛ ဴပန္လည္ညၟိႎိႁင္း႓ပီး တင္ဴပရမႀာ ဴဖစ္တဲ့အတၾက္ အဲဒၝကို ဴပန္လည္ညၟိႎိႁင္း႓ပီး ဴပန္လည္တင္ဴပေပးမယ္ဆုိ႓ပီး ဴပန္လာဳကတာပဲ။ ေကအုိင္ေအရဲႛသေဘာထားက ပင္လံုစာခဵႂပ္နဲႛ ပတ္သက္လုိႛ လက္ရႀိ ရႀိေနတဲ့အေဴခအေနနဲႛ သံုးသပ္႓ပီးေတာ့ ေတာင္းဆုိမယ့္ကိစၤေတၾကို သူတုိႛ စီစဥ္မယ္၊ စီစဥ္႓ပီးေတာ့ ကဵေနာ္ထင္တာေတာ့ လူထုကို ခဵဴပဖုိႛ လုိတယ္။ လူထုကို ခဵဴပရမယ္၊ တပ္ကို ခဵဴပ႓ပီးမႀ သူ ဗမာအစိုးရကို ဴပန္အေဳကာင္းဳကားရမယ္နဲႛ တူတယ္”

ဴမန္မာစစ္အစိုးရဟာ ၂၀၁၀ ေရၾးေကာက္ပၾဲအမႀီ လက္နက္ကိုင္ တိုင္းရင္းသားတပ္ေတၾကို နယ္ဴခားေစာင့္တပ္ ကူးေဴပာင္းေရး ေတာင္းဆိုထားရာမႀာ မူလက ႎိုဝင္ဘာလကုန္ ေနာက္ဆံုးရက္ သတ္မႀတ္ထားရာကေန ကခဵင္တပ္နႛဲ KIA ၀တပ္ေတၾအပၝအဝင္ တိုင္းရင္းသားေခၝင္းေဆာင္ေတၾရဲႛ ဴငင္းဆန္ေနမႁေဳကာင့္ ဒီဇင္ဘာလကုန္ကို ေဴပာင္းလဲ ရက္သတ္မႀတ္ ထားခဲ့ပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔