ယခုသတင္းအတြက္ မွတ္ခ်က္အားလံုးကို ဖတ္႐ႈန္ ရာဇဝတ္မႈက်ဴးလြန္သူေတြ ပါမလာေစေရး စိစစ္ဖို႔ MNHRC တုိက္တြန္း

မွတ္ခ်က္မ်ားကုိ ေအာက္ပါ ပုံစံတြင္ ေရးသားႏုိင္ပါသည္။ RFA ၏ အသုံးျပဳျခင္းဆုိင္ရာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ အညီ လုိအပ္လွ်င္ တည္းျဖတ္ျပီး ေဖာ္ျပပါမည္။ မွတ္ခ်က္မ်ားကုိ ေရးျပီးျပီးခ်င္း ခ်က္ျခင္း ျမင္ရမွာ မဟုတ္ပါ။ တင္ျပထားေသာ မွတ္ခ်က္ပါ အေၾကာင္းအရာမ်ား အတြက္ RFA မွာ တာ၀န္မရွိပါ။ ေက်းဇူးျပဳ၍ တျခား မွတ္ခ်က္ေရးသူမ်ား၏ အျမင္ကုိ ေလးစားျပီး အေၾကာင္းအရာကုိသာ အဓိကထား ေရးသားေစလုိပါသည္။Pyay Heinn :

Do not take even one back.
Because 9 lakh is not only Rohingyas but also Bangladeshis. Bangladesh has added the numbers into the Rohingyas group. Because they are the same skin and language. And they (Bangladeshis) are clever to do that kind of nasty things. Their real hope is to get support from third countries through UNHCR, HRW, and EU. Obviously that, they do not like to come/come back to Myanmar otherwise they won't leave at first. They are only using Myanmar as a BIG REASON for them to move on to heaven (to get better life which is most of them did by using all the possible ways).

Internationally, they already had enough problem to help Muslims from all over the world. They are almost run out of space. So they will point Myanmar to handle in this case as the matter of course.

If you look at the situations, these people( Rohingya or Bengali or you name it) are not asking for help from us (Myanmar). They are telling or making us to do what they want.

Oct 05, 2017 10:12 AM

    Reply to this comment

မူလသတင္းသိုႛ ဴပန္သၾားရန္

ဆိုက္တခုလံုးသို႔