ယခုသတင္းအတြက္ မွတ္ခ်က္အားလံုးကို ဖတ္႐ႈန္ ေက်ာင္းသားသပိတ္ ေထာက္ခံလို႔ မြန္အမ်ဳိးသားပါတီ ဆင့္ေခၚခံရ

မွတ္ခ်က္မ်ားကုိ ေအာက္ပါ ပုံစံတြင္ ေရးသားႏုိင္ပါသည္။ RFA ၏ အသုံးျပဳျခင္းဆုိင္ရာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ အညီ လုိအပ္လွ်င္ တည္းျဖတ္ျပီး ေဖာ္ျပပါမည္။ မွတ္ခ်က္မ်ားကုိ ေရးျပီးျပီးခ်င္း ခ်က္ျခင္း ျမင္ရမွာ မဟုတ္ပါ။ တင္ျပထားေသာ မွတ္ခ်က္ပါ အေၾကာင္းအရာမ်ား အတြက္ RFA မွာ တာ၀န္မရွိပါ။ ေက်းဇူးျပဳ၍ တျခား မွတ္ခ်က္ေရးသူမ်ား၏ အျမင္ကုိ ေလးစားျပီး အေၾကာင္းအရာကုိသာ အဓိကထား ေရးသားေစလုိပါသည္။မွန္ရာကုိ ဆိုပါမည္ :

“မွန္တယ္”ထင္လို႔ ေထာက္ခံတာ သတၱိရွိရွိ ရင္ဆိုင္လိုက္ပါ။
ကုိယ္က “ဒုတ္ကုိင္ ၊ ေသနတ္ကုိင္ ၊ မီးေလာင္ဗံုးပစ္”တာမွ မဟုတ္တာ။

Apr 05, 2015 09:44 PM

    Reply to this comment

Thant Sin ေနရပ္- Myanmar :

အာဏာ ထိ မွာေၾကာက္လို ့ ဆတ္ဆတ္ထိ မခံ ျဖစ္ေနတာ။

Apr 05, 2015 07:53 PM

    Reply to this comment

မူလသတင္းသိုႛ ဴပန္သၾားရန္

ဆိုက္တခုလံုးသို႔