ဦးေအာင္ဆန္းဦးနဲႛ ေဒၞလဲ့လဲႎၾယ္သိန္းတုိႛကုိ ပတၨနိကုဇၦနကံေဆာင္

ဗုိလ္ခဵႂပ္ေအာင္ဆန္းရဲ့ သားအ႒ကီးဴဖစ္သူ ဦးေအာင္ဆန္းဦးနဲႛ ဇနီးသည္ ေဒၞလဲ့လဲႎၾယ္သိန္း တုိႛကုိ ပတၨနိကုဇၦနကံေဆာင္ သပိတ္ေမႀာက္ထားတဲ့ စာရင္းမႀာ ထပ္မံထည့္သၾင္းလုိက္႓ပီး၊ ဒီကေနႛ ေဖေဖာ္ဝၝရီလ ၂ ရက္ေနႛမႀာ သာသနာက ထုတ္ပယ္လုိက္ေဳကာင္း ဴမန္မာႎုိင္ငံလုံးဆုိင္ရာ သံဃာ့တပ္ေပၝင္းစု႒ကီးက ေဳကညာခဵက္ တေစာင္ ထုတ္ဴပန္လုိက္ပၝတယ္။
2010-02-02
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္၏ အစ္ကို ဦးေအာင္ဆန္းဦး (ဝဲ) ႎႀင့္ ဇနီး ေဒၞလဲ့လဲ့ႎၾယ္သိန္း (ယာ) တိုႛကို စစ္အစိုးရက ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္အား တက္ခၾင့္မေပးခဲ့ေသာ ၂၀၀၇ ဇူလိုင္ ၁၉ အာဇာနည္ေနႛ အခမ္းအနားသိုႛ တက္ေရာက္လာစဥ္ ေတၾႚရပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)
ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္၏ အစ္ကို ဦးေအာင္ဆန္းဦး (ဝဲ) ႎႀင့္ ဇနီး ေဒၞလဲ့လဲ့ႎၾယ္သိန္း (ယာ) တိုႛကို စစ္အစိုးရက ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္အား တက္ခၾင့္မေပးခဲ့ေသာ ၂၀၀၇ ဇူလိုင္ ၁၉ အာဇာနည္ေနႛ အခမ္းအနားသိုႛ တက္ေရာက္လာစဥ္ ေတၾႚရပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)
(Photo: AFP)

ဴပည္သူႛအကဵိႂး ေဆာင္႟ၾက္ေနတဲ့ ညီမဴဖစ္သူ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ကုိ အခက္အခဲေတၾႚေစရန္ ဦးေအာင္ဆန္းဦးဟာ စစ္အစိုးရအလုိကဵ အမဵိႂးမဵိႂး အေႎႀာင့္အယႀက္ ေပးေနတာေဳကာင့္၊ စစ္အစုိးရအေပၞ ပတၨနိကုဇၦန ကံေဆာင္ထားတဲ့ စာရင္းမႀာ ထပ္မံ ထည့္သၾင္းလုိက္တာ ဴဖစ္ေဳကာင္း သံဃာ့တပ္ေပၝင္းစု ဴပည္ပေရးရာတာဝန္ခံ ဦးပညာေဇာတက အမိန္ႛရႀိပၝတယ္။

ဦးေအာင္ဆန္းဦးနဲႛ ဇနီးသည္ ေဒၞလဲ့လဲႎၾယ္သိန္းတုိႛကုိ ႓ပီးခဲ့တဲ့ ဇန္နဝၝရီလကတည္းက လုပ္ရပ္ေတၾကုိ ရပ္တန္ႛဖုိႛ စာပုိႛထားခဲ့တာကုိ အေဳကာင္းမဴပန္တဲ့အတၾက္၊ အခုလုိ ဆက္လက္ ေဆာင္႟ၾက္ရတာ ဴဖစ္ေဳကာင္း၊ လုပ္ရပ္အမႀားေတၾကုိ ရပ္တန္ႛ႓ပီး သံဃာေတာ္ေတၾကုိ ဝန္ခဵေတာင္းပန္မႀသာ ကံေဆာင္ရာကေန ဴပန္လည္ လၾတ္ေဴမာက္ခၾင့္ ေပးမႀာ ဴဖစ္ေဳကာင္း သံဃာ့တပ္ေပၝင္းစု ေဳကညာခဵက္မႀာ ထုတ္ဴပန္ထားပၝတယ္။

ဒီေဳကညာခဵက္ကုိ ဳကားသိတဲ့ သံဃာအေပၝင္းဟာ ဝိနည္းေတာ္အတုိင္း ဦးေအာင္ဆန္းဦးနဲႛ ေဒၞလဲ့လဲ့ႎၾယ္သိန္းတုိႛထံကေန ဆၾမ္းကၾမ္း အလႀႃခံဴခင္းမဵား မဴပႂလုုပ္ပဲ၊ သာသနာဆုိင္ရာ ဆက္ဆံမႁ မဴပႂဳကဖုိႛ ေလ႖ာက္ထားအပ္ပၝေဳကာင္း ေဳကညာခဵက္မႀာ ေဖာ္ဴပထားပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔