ယခုသတင္းအတြက္ မွတ္ခ်က္အားလံုးကို ဖတ္႐ႈန္ လူကုန္ကူးခံရ ျမန္မာ ၄ဝ ေက်ာ္ လြတ္ေျမာက္

မွတ္ခ်က္မ်ားကုိ ေအာက္ပါ ပုံစံတြင္ ေရးသားႏုိင္ပါသည္။ RFA ၏ အသုံးျပဳျခင္းဆုိင္ရာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ အညီ လုိအပ္လွ်င္ တည္းျဖတ္ျပီး ေဖာ္ျပပါမည္။ မွတ္ခ်က္မ်ားကုိ ေရးျပီးျပီးခ်င္း ခ်က္ျခင္း ျမင္ရမွာ မဟုတ္ပါ။ တင္ျပထားေသာ မွတ္ခ်က္ပါ အေၾကာင္းအရာမ်ား အတြက္ RFA မွာ တာ၀န္မရွိပါ။ ေက်းဇူးျပဳ၍ တျခား မွတ္ခ်က္ေရးသူမ်ား၏ အျမင္ကုိ ေလးစားျပီး အေၾကာင္းအရာကုိသာ အဓိကထား ေရးသားေစလုိပါသည္။အမည္မေဖာ္လိုသူ :

လူကုန္ကူးခံရျခင္းအား အက်ယ္ခ်ဲ႕ အေသးစိတ္သံုးလ်င္ နိုင္ငံေရး စီးပြားေရးစနစ္ လူမႈေရးအယူအဆမ်ားနွင္႔ တိုက္ရိုက္ပတ္သက္၏ အက်ယ္ခ်ဲ႕ေရးသားလ်င္ စာမ်က္နွာမ်ားမ်ားထြက္လာမည္

May 16, 2015 10:27 PM

    Reply to this comment

အမည္မေဖာ္လိုသူ :

လူကုန္ကူးခံရျခင္းသည္။ေလာကအေမွာင္ဖံုး၍ျဖစ္သည္ ေလာကအေမွာင္ဖုန္းျခင္းကို အက်ယ္ခ်ဲ႕ေရးသားသြားရန္ရွိသည္

May 15, 2015 07:25 AM

    Reply to this comment

မူလသတင္းသိုႛ ဴပန္သၾားရန္

ဆိုက္တခုလံုးသို႔