မုန္တိုင္း ကယ္ဆယ္ ေဆာင္႟ၾက္သူမဵားကို ႎိုင္ငံေရးမႁဴဖင့္ ဆက္႓ပီးစစ္ေဆး

နာဂစ္မုန္တိုင္း ကယ္ဆယ္ေရးလုပ္သူေတၾကို မတရားသင္း ဖၾဲႚစည္းမႁအဴပင္ ၈၈မဵိႂးဆက္ ေကဵာင္းသား ေခၝင္းေဆာင္ေတၾကို ကူညီမႁနဲႛပတ္သက္႓ပီး မတ္လ ၃၁ရက္ ဒီကေနႛ အင္းစိန္ေထာင္ အထူးတရား႟ံုးမႀာ စစ္ေဆးေနတယ္လိုႛ စံုစမ္းသိရႀိရပၝတယ္။
2009-03-31
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
နာဂစ္စ္ ေလမုန္တိုင္းဒဏ္ကို အဴပင္းအထန္ခံစားလိုက္ရေသာ လပၾတၨာ ႓မိႂႚနယ္ရႀိ လယ္ကၾင္းမဵားတၾင္ အေလာင္းမဵားကို ေမလ ၇ရက္ေနႛက ဤကဲ့သိုႛ ေတၾႚဴမင္ေနရသည္။ (Photo: AFP)
နာဂစ္စ္ ေလမုန္တိုင္းဒဏ္ကို အဴပင္းအထန္ခံစားလိုက္ရေသာ လပၾတၨာ ႓မိႂႚနယ္ရႀိ လယ္ကၾင္းမဵားတၾင္ အေလာင္းမဵားကို ေမလ ၇ရက္ေနႛက ဤကဲ့သိုႛ ေတၾႚဴမင္ေနရသည္။ (Photo: AFP)
(Photo: AFP)
အခု အစစ္ေဆးခံေနရသူမဵားဟာ နာဂစ္မုန္တုိင္းဒဏ္ခံရတဲ့ ေဒသေတၾမႀာ အေလာင္းမဵားကုိ မီးသ္ေရး သၾားေရာက္ေဆာင္႟ၾက္သူ ေဒၝက္တာေနဝင္းပၝ ၆ဦးရဲ့ အမႁ ဴဖစ္ဳကပၝတယ္။ ဒီအမႁကို လိုက္ပၝေဆာင္႟ၾက္ေနတဲ့ ေရႀႚေနႛဦးခင္ေမာင္ဴမင့္က ခုလိုေဴပာဴပပၝတယ္။

ေရႀႚေနႛဦးခင္ေမာင္ဴမင့္           ။ “တေနႛကေတာ့ တရားခံေတၾ စစ္တယ္ေပၝ့။ ေဴခာက္ေယာက္စလံုး စစ္တယ္။ ဒီေနႛ က႗န္ေတာ္ဝင္ရတယ္။ ဟုတ္တယ္။ ပထမပိုင္းသာ ပိတ္တာ၊ ေနာက္ေတာ့ ေတာက္ေလ႖ာက္ ဝင္ရတယ္။ သူတုိႛ အဓိက စစ္တာေတာ့ ဗကသ ဖၾဲႚစည္းတဲ့ ကိစၤရယ္၊ ၈၈မဵိႂးဆက္ကို လုပ္ေဆာင္မႁေတၾမႀာ အားေပးကူညီတယ္ဆိုတဲ့ ေခၝင္းစဥ္နဲႛေပၝ့။ ”

ေဒၝက္တာေနဝင္းပၝ ၆ဦးရဲ့အမႁကို အင္းစိန္ေထာင္ တရား႟ံုးမႀာ စစ္ေဆးလဵက္ ရႀိရာမႀာ ပထမပိုင္းက ေရႀႚေနကို တရား႟ံုးတၾင္း ဝင္ခၾင့္ေပးခဲ့တာ မဟုတ္ပၝဘူး၊ ဒီကိစၤနဲႛပတ္သက္႓ပီး ဦးခင္ေမာင္ဴမင့္က တရား႟ံုးကို ေမးဴမန္းခဲ့ရာမႀာ တရား႟ံုးနဲႛ မဆိုင္ပဲ အင္းစိန္ေထာင္နဲႛသာ သက္ဆိုင္ေဳကာင္း ဴပန္ဳကားခဲ့ပၝတယ္။ ဒၝေပမဲ့ ေနာက္ပိုင္းမႀာ ေရႀႚေနကို တရား႟ံုးကို ဝင္ခၾင့္ေပးခဲ့တာဴဖစ္ပၝတယ္။

ေနာက္တ႒ကိမ္အမႁခဵိန္္းမႀာ စီရင္ခဵက္ခဵႎိုင္တယ္လိုႛ ေရႀႚေနဦးခင္ေမာင္ဴမင့္ ေဴပာဆိုပၝတယ္။ ႓ပီးခဲ့တဲ့ မတ္လ ၂၄ရက္ေနႛကလဲ နာဂစ္မုန္တိုင္း ကယ္ဆယ္ေရး လုပ္ကိုင္သူ ၄ဦးကို အင္းစိန္ေထာင္ အထူးတရား႟ံုး ကေန ေထာင္ဒဏ္ ၃ႎႀစ္စီ အဴပစ္ေပးလိုက္ပၝတယ္။ စၾဲခဵက္တင္တဲ့ ပုဒ္မကေတာ့ တရားမဝင္ သင္းပင္းဖၾဲႚစည္းမႁကို ကူညီအားေပးတဲ့အမႁ ဴဖစ္ပၝတယ္။ သူတိုႛကို စီရင္ခဵက္ခဵရာမႀာ ေရႀႚေနမပၝပဲ အဴပစ္ေပးလိုက္တာ ဴဖစ္ပၝတယ္။

အဴပစ္ေပးခံရသူေတၾကေတာ့ မတင္တင္ခဵိႂ၊ မရင္ရင္ဝိုင္း၊ မနီမိုလိႁင္နဲႛ ကိုဴမတ္သူတိုႛ ဴဖစ္ဳကပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔