ေနဴပည္ေတာ္ဝန္ထမ္းေတၾကုိ မီးခၾန္ေရခၾန္ ေကာက္

ေနဴပည္ေတာ္ဝန္ထမ္းေတၾကုိ အခၾန္ေတၾ စတင္ေကာက္ခံဖိုႛ စစ္အစိုးရက စီစဥ္ေနတဲ့အတၾက္ ဝန္ထမ္းေတၾ မေကဵမနပ္ဴဖစ္ေနတယ္လိုႛ အာအက္ေအက စုံစမ္းသိရပၝတယ္။
2009-07-30
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
နအဖ စစ္အစိုးရ၏ ဴမို့ေတာ္သစ္ ေနဴပည္ေတာ္တၾင္ ေဆာက္လုပ္ဴပီးခၝစ အသစ္စက္စက္ လူေန တိုက္ခန္းအိမ္ရာမဵားကို ၂၀၀၈ခုနႀစ္ ေမလ ၂၃ရက္ေန့က ေတၾ့ရပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)
နအဖ စစ္အစိုးရ၏ ဴမို့ေတာ္သစ္ ေနဴပည္ေတာ္တၾင္ ေဆာက္လုပ္ဴပီးခၝစ အသစ္စက္စက္ လူေန တိုက္ခန္းအိမ္ရာမဵားကို ၂၀၀၈ခုနႀစ္ ေမလ ၂၃ရက္ေန့က ေတၾ့ရပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)
(Photo: AFP)

ဝန္ထမ္းေတၾကုိ ေနဴပည္ေတာ္ေဴပာင္းခုိင္းတုံးက ေရဖုိး၊ မီးဖုိး၊ အေဆာင္ခ ေကာက္ခံမႀာမဟုတ္ဘဲ လခ အသားတင္ရမႀာဴဖစ္တယ္လုိႛ အာမ ခံခဲ့ေဳကာင္း သိရပၝတယ္။ ဒၝေပမယ့္ ခုေတာ့ ဇူလုိင္လအတၾက္ မီတာခကုိ ေအာက္ေဴခဝန္ထမ္းေတၾ ကဵပ္ေငၾႎႀစ္ေထာင္၊ လက္ေထာက္ႌၿန္ဳကားေရးမႀႃးအဆင့္ကုိ ကဵပ္သုံးေထာင္နဲႛ ႌၿန္ဳကားေရးမႀႃးနဲႛ အထက္အဆင့္ကုိ ကဵပ္ငၝးေထာင္အထိ ပုတ္ဴပတ္ ေကာက္မႀာဴဖစ္တယ္လိုႛ ဆုိပၝတယ္။

ဳသဂုတ္လကစ႓ပီး မီတာတက္တဲ့အတုိင္း ေပးေဆာင္ရမႀာဴဖစ္တယ္လိုႛပၝ ႌၿန္ဳကားထားပၝတယ္။ အရာရႀိအဆင့္ကုိ လ႖ပ္စစ္ယူနစ္ ၆၀ အထိ အခမဲ့သုံးခၾင့္ေပးထား႓ပီး ေအာက္ေဴခဝန္ထမ္းေတၾကုိ ယူနစ္တေထာင္အထိ သုံးခၾင့္ေပးမႀာဴဖစ္ပၝတယ္။ ပုိတဲ့ လ႖ပ္စစ္ယူနစ္ကုိ ဝန္ထမ္းေတၾ အရာရႀိေတၾက ေပးေဆာင္ရမႀာဴဖစ္ပၝတယ္။

ဒၝေပမယ့္ ေနဴပည္ေတာ္ ဝန္ထမ္းအိမ္ယာေတၾမႀာ တပ္ဆင္ထားတဲ့မီတာေတၾဟာ တရုတ္ႎုိင္ငံလုပ္ မီတာပုံးေတၾ ဴဖစ္တဲ့အတၾက္ မီးတပၾင့္သာ သုံးသူေတၾရဲႛမီတာက ယူနစ္တေထာင္အထိ မႀားဴပေနသလုိ တီဗီၾ၊ ဗီဒီယုိစတဲ့ လ႖ပ္စစ္ပစၤည္း မဵားမဵားသုံးသူေတၾရဲႛ အခန္းေတၾမႀာ တယူနစ္သာ ဴပေနတာမဵိႂး ေတၾႛေနရတယ္လုိႛ ဝန္ထမ္းတဦးက ေဴပာပၝတယ္။

မဳကာခင္ ေရဖုိး၊ အခန္းခနဲႛ စည္ပင္သာယာခၾန္ေတၾပၝ ေကာက္မႀာဴဖစ္တဲ့အတၾက္ ဝန္ထမ္းေတၾ မေကဵမနပ္ ဴဖစ္ေနတယ္လိုႛပၝ ဝန္ထမ္းေတၾက ေဴပာပၝတယ္။ ခုလုိ မီတာခေတၾ ေကာက္ေနတဲ့အတၾက္ ေနဴပည္ေတာ္ ဝန္ထမ္းအိမ္ယာ အေတာ္မဵားမဵား ညဘက္ မီးမဖၾင့္ဘဲ ေမႀာင္ေနတာေတၾႛရတယ္လိုႛ မဵက္ဴမင္သက္ေသေတၾက ေဴပာပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔