၂၅ ခုေျမာက္ ၀န္ႀကီးဌာနအသစ္ ဖဲြ႔စည္းဖို႔ လႊတ္ေတာ္ကို တင္ျပ

2018-11-12
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
ဒုတိယအႀကိမ္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးကို ၂၀၁၈၊ ႏိုဝင္ဘာ ၁၂ ရက္ေန႔က က်ငး္ပစဥ္
ဒုတိယအႀကိမ္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးကို ၂၀၁၈၊ ႏိုဝင္ဘာ ၁၂ ရက္ေန႔က က်ငး္ပစဥ္
ဓါတ္ပံု - ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္

"ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားစီးပြားဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန" ဖြဲ႔စည္းႏိုင္ေရးအတြက္ ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတကိုယ္စား ျပည္ေထာင္စု ေရွ႕ေနခ်ဳပ္ ဦးထြန္းထြန္းဦးက ဒီေန႔ က်င္းပတဲ့ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ထံ တင္ျပလိုက္ပါတယ္။

ျပည္တြင္းျပည္ပ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ က႑ကို ျမွင့္တင္ရာမွာ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္နဲ႔ လူမႈပတ္ဝန္းက်င္ကို ထိခိုက္မႈ မရွိေစတဲ့ တာဝန္ယူမႈရွိတဲ့ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္းေတြ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစဖို႔အတြက္  ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႔မွာ "ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားစီးပြားဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန" ကို ျဖည့္စြက္ဖြဲ႔စည္းဖို႔ လိုအပ္ေနတာေၾကာင့္ ဖဲ႔ြစည္းပံုအေျခခံဥပေဒနဲ႔အညီ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ရဲ႕ သေဘာတူညီခ်က္နဲ႔ ခြင့္ျပဳေပးဖို႔ ျပည္ေထာင္စု ေရွ႕ေနခ်ဳပ္ ဦးထြန္းထြန္းဦး က တင္ျပခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ အသစ္ဖဲြ႔စည္းမယ့္ ၀န္ႀကီးဌာနအတြက္ ျမန္မာႏုိင္ငံ အမ်ဳိးသား လံုျခံဳေရး အၾကံေပး နဲ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒ ဦးေသာင္းထြန္း ကို တာ၀န္ေပး ခန္႔အပ္ႏုိင္ေျခရွိတယ္လို႔လည္း သတင္းေတြ ထြက္ေနပါတယ္။

အဲဒီဝန္ႀကီးဌာန ျဖည့္စြက္ဖြဲ႔စည္းႏိုင္ေရးနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြက ႏုိ၀င္ဘာလ ၁၅ ရက္ေန႔မွာ ေဆြးေႏြးမွာျဖစ္ပါတယ္။

NLD အစိုးရလက္ထက္မွာ ၀န္ႀကီးဌာန ၂၁ ခုနဲ႔ စတင္ဖဲ႔ြစည္းရာကေန အခုဆိုရင္ ၀န္ႀကီးဌာန ၂၄ ခု အထိ ရွိေနၿပီး ဒီ၀န္ႀကီးဌာနက ၂၅ ခုေျမာက္ျဖစ္ပါတယ္။

တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပဲ ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတက ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ တရားသူႀကီးအျဖစ္ ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး ပုသိမ္ၿမိဳ႕က တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေန ဦးမ်ဳိး၀င္းကို ခန္႔အပ္ တာ၀န္ေပးလိုေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္ကို အမည္စာရင္း တင္သြင္းခဲ့ပါတယ္။

ဒီေန႔ ျပန္လည္စတင္က်င္းပတဲ့ လႊတ္ေတာ္သံုးရပ္မွာ ထူးျခားခ်က္အေနနဲ႔ NLD အစိုးရက ၀န္ႀကီးဌာနအသစ္ ျဖည့္စြက္ဖဲြ႔စည္းဖို႔ လႊတ္ေတာ္ရဲ႕ သေဘာတူညီခ်က္ ေတာင္းခံလိုက္တဲ့အေၾကာင္း၊ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပဲြမွာ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ခံရတဲ့ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြ ကတိသစၥာျပဳတဲ့အေၾကာင္းနဲ႔ တရုတ္ႏုိင္ငံကုိ တင္ပုိ႔တဲ့ ေရနံတင္သေဘၤာေတြ ဆုိက္ကပ္တဲ့ မေဒးက်ြန္းအနီးက သံဇစ္ျမင္ေရျပင္ အေရာင္ေျပာင္းလဲတာနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ေမးခြန္းတင္ျပတဲ့အေၾကာင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ပထမအခ်က္အေနနဲ႔ ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတ ကိုယ္စား ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္ ဦးထြန္းထြန္းဦးက ၀န္ႀကီးဌာနအသစ္ တစ္ခု ျဖည့္စြက္ဖဲြ႔စည္းဖို႔ လိုအပ္တဲ့အေၾကာင္း အခုလိုတင္ျပခဲ့ပါတယ္။

"ျပည္တြင္းျပည္ပ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမူေတြရဲ႕ အေရးပါတဲ့ အခန္းက႑ကို ထိေရာက္စြာ ျမွင့္တင္ရာမွာ နိုင္ငံေတာ္နဲ႔ ႏိုင္ငံသားေတြရဲ႕ အက်ိဳးစီးပြားအလို႔ငွာ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္နဲ႔ လူမႈပတ္၀န္းက်င္ကို ထိခိုက္မႈမရွိေစတဲ့ တာ၀န္ယူမႈရွိတဲ့ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံတဲ့ လုပ္ငန္းေတြ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေစဖို႔အတြက္ လည္းေကာင္း၊ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ အဖြဲ႕မွ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈနဲ႔ ႏိုင္ငံျခားစီးပြား ဆက္သြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနကို ျဖည့္စြက္ ဖြဲ႕စည္းရန္ လိုအပ္လ်က္ ရွိသည့္အတြက္ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၂၀၂ ပါ  ျပဌာန္းခ်က္နဲ႔အညီ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ရဲ႕ သေဘာတူညီခ်က္နဲ႔ ခြင့္ျပဳေပးႏိုင္ပါရန္ ရွင္းလင္းတင္ျပအပ္ပါသည္ ခင္ဗ်ား"

အဲဒီ၀န္ႀကီးဌာနအတြက္ တာ၀န္ေပးခန္႔အပ္မယ့္ ၀န္ႀကီးအမည္ကိုေတာ့ တင္သြင္းျခင္းမရွိေသးပါဘူး။

ႏို၀င္ဘာ ၃ ရက္ေန႔ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပဲြမွာ တစ္ေနရာ အႏုိင္ရရွိခဲ့တဲ့ က်ားေခါင္းပါတီက လဲခ်ားၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ စိုင္းဥကၠာ က ကတိသစၥာျပဳၿပီးေနာက္ အခုလို ေျပာပါတယ္။

"ဟုတ္ကဲ့ က်ေနာ္ တတ္ႏိုင္သေလာက္ ဒီၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ကူညီေဆာင္ရြက္သြားဖို႔ ဆႏၵရွိပါတယ္။ သိပ္မလြယ္ဘူးထင္တယ္ဗ်။ အဲဒါေတြကေတာ့ သက္ဆိုင္ရာ တပ္မေတာ္သား သူတို႔လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ေတြနဲ႔ ေတြ႕ဆံုတာကေတာ့ ပိုၿပီး အဆင္ေျပမယ္ထင္တယ္"

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းမွာေတာ့ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးဘရွိန္က သံဇစ္ျမစ္ေရျပင္ ညစ္ညမ္းတဲ့ ဧရိယာ က်ယ္ျပန္႔လာတဲ့အေျခအေနနဲ႔ ဆံုးရႈံးနစ္နာမႈေတြ ရွိေနတဲ့ ေဒသခံေတြကို ဘယ္လိုကူညီေဆာင္ရြက္ေပးမလဲဆုိတာ ေမးျမန္းခဲ့ပါတယ္။

အဲဒီေမးခြန္းနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ က်န္းမာေရးနဲ႔ အားကစား၀န္ႀကီးဌာန၊ ပုိ႔ေဆာင္ေရး၀န္ႀကီးဌာန အပါအ၀င္ ၀န္ႀကီးဌာန ငါးခုနဲ႔ ရခုိင္ျပည္နယ္အစုိးရကုိယ္စား သယံဇာတနဲ႔ ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ ၀န္ႀကီး ေဒါက္တာ ရဲျမင့္ေဆြ က လာေရာက္ေျဖၾကားပါတယ္။

ဒုတိယ ၀န္ႀကီး ေဒါက္တာ ရဲျမင့္ေဆြ က အခုလိုေျဖၾကားခဲ့ပါတယ္။

"က်န္းမာေရးနဲ႔ အားကစား၀န္ႀကီးဌာနက ေရနမူနာမ်ားအား ဓာတ္ခြဲစမ္းသပ္ခ်က္အရ သက္ရွိမ်ား အသက္ရွင္ ေနထိုင္ရန္ ခက္ခဲေၾကာင္း၊ ေရထဲတြင္ မလုပ္ကိုင္သင့္ေၾကာင္း လုပ္သားမ်ား အေရျပား ယားယံျခင္း၊ ေယာင္ရမ္းျခင္း ျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း၊ ဖီေနာ ပမာဏမ်ားျခင္းေၾကာင့္ အေရျပားအေရာင္ ေျပာင္းလဲျခင္း ဆားေလာင္ျခင္းမ်ား ျဖစ္ႏိုင္ၿပီး အဆိုပါ အေရျပား ဆားေလာင္ေသာေနရာတြင္ နာက်င္မႈ မရွိတတ္ပါေၾကာင္း၊ ေရထုညစ္ညမ္းမႈ ျဖစ္စဥ္နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ေတာင္းခံခဲ့ရာ ေက်ာက္ျဖဴခရိုင္ ျပည္သူ႔ေဆးရံုႀကီးသုိ႔ အမ်ိဳးသမီးလူနာ ၅ ဦး မွာ အဆိုပါ ညစ္ညမ္းေရထုနဲ႔ ထိေတြ႕ရာမွ အေရျပားအကြက္မ်ားျဖစ္ေပၚျခင္း ယားယံျခင္းတိ္ု႔ေၾကာင့္ ျပင္ပလူနာအျဖစ္ ကုသခံယူခဲ့ရသည္ကို ေတြ႕ရွိရေၾကာင္းနဲ႔ က်န္းမာေရးနဲ႔ အားကစား ၀န္ႀကီးဌာနက ေအာက္ပါအတိုင္း အၾကံျပဳထားပါတယ္"

သက္ဆုိင္ရာ၀န္ႀကီးဌာနေတြရဲ႕ ေျဖၾကားမႈေတြနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးဘရွိန္က အခုလို ေျပာပါတယ္။

"၀န္ႀကီးဌာနက လာေျဖတဲ့အထဲမွာ ေျမျပင္အေျခအေနနဲ႔ လြဲၿပီးေတာ့ ေျဖတဲ့ဟာေတြလည္း ပါသြားတဲ့ အတြက္ေၾကာင့္ လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ ဆက္စပ္ေမးခြန္းေတြလည္း ေျပာလိုက္ေသးတယ္။ အမွန္မွာေတာ့ ေျဖရမွာက ရွင္းရွင္းေလး ဒီညစ္ညမ္းေရဟာ ဘာေၾကာင့္ျဖစ္သလဲဆိုတာကို စစ္ေဆးေဖာ္ထုတ္ရမယ္။ အခုက ၀န္ႀကီးဌာန က အဲဒီေရနံတင္ တရုတ္ေရနံတင္ ဆိ္ပ္ကမ္းေၾကာင့္ မဟုတ္ပါဘူး၊ တရုတ္ ေရနံတင္ သေဘာၤ နဲ႔ သိုေလွာင္ရံုေတြေၾကာင့္ မဟုတ္ပါဘူးဆိုၿပီးေတာ့ အဲဒီလိုလာၿပီးေတာ့ အကာအကြယ္ေပးၿပီးေတာ့ ေျဖၾကားထားတဲ့ အေျဖေတြကိုပဲ လာဖတ္သြားတာေတြက ပိုမ်ားတယ္"

ၿပီးခဲ့တဲ့ ဇူလုိင္လအတြင္းက ျမစ္ေရ အေရာင္ေျပာင္းလဲမႈ ျဖစ္ေပၚခဲ့တဲ့အတြက္ ေရနမူနာကို ဓာတ္ခြဲခန္းမွာ စစ္ေဆးရာမွာေတာ့ ျမစ္ေရမွာ ဓာတုပစၥည္း ပါ၀င္မႈ မ်ားေနတာ၊ ေအာက္ဆီဂ်င္ ပါ၀င္မႈ ေလ်ာ့က်ေနတာနဲ႔ အဲဒီလုိေရျပင္မွာ ေရေနသတၱ၀ါေတြ ရွင္သန္ဖုိ႔ ခက္ခဲမႈရွိလာႏုိင္တယ္လုိ႔ အေျဖထြက္ခဲ့ေၾကာင္း ဦးဘရွိန္က ေျပာပါတယ္။

အဲဒီလို ေရထုညစ္ညမ္းတာနဲ႔ပတ္သတ္ၿပီး ရခုိင္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မွာ ေမးခြန္း ေမးျမန္းတာေတြရွိေပမယ့္ အစုိးရဘက္က ထိေရာက္တဲ့ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ေတြ မေတြ႕ရေသးပါဘူး။

ေရထုညစ္ညစ္မႈဟာ အမ္းၿမိဳ႕နဲ႕ ေျမပုံၿမိဳ႕နယ္မွာရွိတဲ့ ျမစ္ေခ်ာင္းေတြအထိ ပ်ံ႕ႏွံ႔ေရာက္ရွိေနတယ္လုိ႔လည္း ဦးဘရွိန္က ေျပာပါတယ္။

မေဒးကၽြန္းဟာ တရုတ္ေရနံတင္ သေဘၤာႀကီးေတြ ၀င္ထြက္သြားလာတဲ့ေနရာျဖစ္ၿပီး အဲဒီကၽြန္းေပၚက ေရနံသုိေလွာင္ကန္ေတြကေန တရုတ္ႏုိင္ငံကုိ ေရနံေတြတင္ပို႔တဲ့ေနရာလည္းျဖစ္ပါတယ္။

ဒီအေၾကာင္းေတြကေတာ့ ဒီေန႔ လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းေတြမွာ ေဆြးေႏြးတင္ျပခ်က္ေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ။

ဒီသတင္းကို RFA သတင္းေထာက္ ကိုဝင္းကိုကိုလတ္ ေပးပို႔တာပါ။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔