ူပည်ထောင်စုနေႛ အခမ်းအနား အင်အယ်လ်ဒီ ကဵင်းပ

ဒီကနေႛ ဖေဖော်ဝၝရီ ၁၂ ရက်မြာ ကဵရောက်တဲ့ ၆၃ိံြစ်ေူမာက် ူပည်ထောင်စုနေႛ အထိမ်းအမြတ် အခမ်းအနားကို အမဵြိးသား ဒီမိုကရေစီအဖဲြႚခဵြပ်ရဲ့ ေ႟ဂြုံတိုင်ဌာနခဵြပ်မြာ ကဵင်းပခဲ့ပၝတယ်။ ူမန်မာိံိုင်ငံမြာ တိုင်းရင်းသားအားလုံး စည်းလုံးညီႌြတ်စြာ နေထိုင်ရေးအတြက် လိုအပ်နေတဲ့ ိံိုင်ငံရေးအရ ူပြူပင်ေူပာင်းလဲမြတြေ လုပ်ဆောင်ဖိုႛ အမဵြိးသား ဒီမိုကရေစီ အဖဲြႚခဵြပ်အနေနဲႛ စစ်အစိုးရကို တောင်းဆိုတဲ့အေုကာင်း ူပန်ုကားရေးအဖဲြႚဝင် ဦးအုန်းဋ္ဌကိြင်က RFA ကိုေူပာပၝတယ်။

2010-02-12
Share
nld_youths_305_z.jpg အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် အဖွဲ့ဝင်လူငယ်နှစ်ဦး NLD လက်ပတ်နီများ စည်းနှောင် ပြင်ဆင်နေပုံ ဖြစ်ပါသည်။ (Photo: AFP)
(Photo: AFP)

“အဓိကကတော့ ဒီမိုကရေစီံိုင်ငံတော်ကို တည်ဆောကိံိုင်ဖိုႛအတြက် အမဵိြးသား ူပန်လည် သင့်ူမတ်ရေး၊ တိုင်းရင်းသားအခဵင်းခဵင်း သြေးစည်းညီႌြတ်ရေးကို အူမန်ဆုံး မူဖစ်မနေ ူပန်လည် တည်ဆောက် ယူုကရမယ်။ အဲလို ဆောင်႟ြက်တဲ့နေရာမြာ သက်ဆိုင်သူမဵား အားလုံးပၝဝင်တဲ့ တြေႚဆုံဆြေးေိံြး ညၟိံိြင်းအေူဖရြာူခင်း ူပလြုပ်ဖိုႛ အထူးလိုအပ်လဵက် ရြိတယ်။”

“ဒၝကို အဖြဲႚခဵြပ်က အဖြဲႚခဵြပ်ခေၝင်းဆောင်မဵား အဋ္ဌကိမ်ပေၝင်းမဵားစြာ တင်ူပ တောင်းဆိုထား္ဘပီးလည်း ူဖစ်တယ်၊ ဒၝေုကာင့်မိုႛလိုႛ အမဵိြးသား ူပန်လည်သင့်ူမတ်ရေးမသြည် တိုင်းရင်းသားလူမဵိြးမဵား အားလုံး သြေးစည်းညီႌြတ်္ဘပီးတော့ အဓြန်ႛရြည် တည်တံ့ခိုင့်ူမဲသော ူပည်ထောင်စု ူမန်မာိံိုင်ငံကို တည်ထောငိံိုင်ရန်အတြက် ဒီနေႛ ပကတိ အေူခအနေမဵား၏ တောင်းဆိုခဵက်မဵားိံြင့်အညီ ိံိုင်ငံတော် အေးခဵမ်းသာယာရေးနဲႛ ဖြံႚ္ဘဖိြးရေးကောင်စီက ိံိုင်ငံရေးပတ်ဝန်းကဵင် အေူခအနေကောင်းမဵားကို ဖန်တီးပေးဖိုႛ အထူးလိုအပ်လဵက် ရြိပၝတယ်လိုႛ အဖြဲႚခဵြပ်က ထောက်ူပထားတယ်။”

ိံိုင်ငံရေးနည်းလမ်းူဖစ်တဲ့ ္ဘငိမ်းခဵမ်းစြာတြေႚဆုံဆြေးေိံြးတာကနေ တိုင်းရင်းသားညီႌြတ်ရေး စိတ်ဓာတ်ကို ရခဲ့ုက္ဘပီး ပင်လုံစာခဵြပ် ခဵြပ်ဆိုံိုင်ခဲ့တာ ူဖစ်တယ်လိုႛ အဖဲြႚခဵြပ်ရဲ့ ေုကညာခဵက်မြာ ရေးသားထားပၝတယ်။ အဲဒီပင်လုံစာခဵြပ်ေုကာင့်လည်း ူမန်မာိံိုင်ငံ လြတ်လပ်ရေးရခဲ့တာ ူဖစ်တယ်လိုႛ ဖော်ူပထားပၝတယ်။ ဒၝေုကာင့် အမဵြိးသားူပန်လည်သင့်ူမတ်ရေးအတြက် တြေႚဆုံဆြေးေိံြးရေး ူပလြုပ်ဖိုႛ စစ်အစိုးရကို တောင်းဆိုတယ်လိုႛ ဦးအုန်းဋ္ဌကိြင်က ေူပာပၝတယ်။

“အဲဒီလို ူဖစ်ဖိုႛအတြက် အမဵိြးသားခေၝင်းဆောင်ဋ္ဌကီးနဲႛ လြတ်လပ်ရေး ဗိသုကာဋ္ဌကီး၊ တပ်မတော်ဖခင်ဋ္ဌကီး ဗိုလ်ခဵြပ်အောင်ဆန်းရဲ့ သမီးူဖစ်တဲ့ အဖြဲႚခဵြပ်ခေၝင်းဆောင် အထြေထြေ အတြင်းရေးမြြး ဒေၞအောင်ဆန်းစုုကည်ကို ခဋ္ဋင်းခဵက်မရြိ အူမန်ဆုံး ူပန်လြတ်ပေးဖိုႛ၊ အဖြဲႛခဵြပ် ဒုတိယ ဥက္ကှူ ဦးတင်ဦးကိုလည်း ခဋ္ဋင်းခဵက်မရြိ အူမန်ဆုံး ူပန်လြတ်ပေးဖိုႛ၊ နောက် တိုင်းရင်းသား လူမဵိြးစုမဵား မပၝဝင်ပဲနဲႛ စစ်မြန်တဲ့ ဒီမိုကရေစီ ူပည်ထောင်စု ူမန်မာိံိုင်ငံတော်ကို တည်ဆောကိံိုင်ုကမြာ မဟုတ်ပၝဘူး၊ ဒၝေုကာင့်မိုႛလိုႛ ရြမ်းတိုင်းရင်းသားမဵား ဒီမိုကရေစီအဖြဲႚခဵြပ် ဥက္ကှူ ခြန်ထြန်းဦး၊ အတြင်းရေးမြြး စိုင်းႌြန်ႛလြင်နဲႛ အူခား တိုင်းရင်းသား ခေၝင်းဆောင်မဵားကိုလည်း အူမန်ဆုံး ူပန်လြတ်ပေးပၝ။”

“နောက် ိံိုင်ငံရေး ယုံုကည်ခဵက်ေုကာင့် ူပစ်ဒဏ်ကဵခံနေရတဲ့ ဆရာတော်၊ သံဃာတော်၊ အရြင်သူူမတ်မဵား၊ ူပည်သူႛလြတ်တော် ကိုယ်စားလြယ်မဵား၊ ၈၈ မဵိြးဆက် ကေဵာင်းသားခေၝင်းဆောင်မဵား၊ သူတိုႛကိုလည်းပဲ၊ နောက် ိံိုင်ငံရေးအကဵဉ်းသားအားလုံးကိုလည်း ခဋ္ဋင်းခဵက်မရြိ အူမန်ဆုံး ူပန်လြတ်ပေးဖိုႛ၊ ဤူပည်ထောင်စုနေႛ နေႛထူးနေႛူမတ် အခၝသမယဋ္ဌကီးမြာ တောင်းဆိုလိုက်ပၝတယ်လိုႛ အဲဒီလို ဆိုထားပၝတယ်။”

ဒၝအူပင် စစ်အစိုးရအနေနဲႛ ိံိုင်ငံရေးပၝတီတေနြဲႛ တိုင်းရင်းသားပၝတီတေကြို လြတ်လပ်စြာ စည်း႟ုံးလြပ်ရြားခြင့်ပေးဖိုႛ ေုကညာခဵက်မြာ ဖော်ူပထားပၝတယ်။

အဖဲြႚခဵြပ်က ကဵင်းပတဲ့ ူပည်ထောင်စုနေႛ အခမ်းအနားကို ဝၝရင့ိံိုင်ငံရေးသမားဋ္ဌကီးတြေ၊ ူပည်သူႛလြတ်တော် ကိုယ်စားူပြကော်မတီက တိုင်းရင်းသားခေၝင်းဆောင်တြေ၊ ဦးသုဝေ ဦးဆောင်တဲ့ ဒီမိုကရက်တစ် ပၝတီအဖဲြႚ အပၝအဝင် သံတမန်အရာရြိတြေ စုစုပေၝင်း ဧည့်ပရိတ်သတ် ၁၅၀၀ ကေဵာ် တက်ရောက်တယ်လိုႛ သိရပၝတယ်။

မှတ်ချက်ပေးပို့ရန်

မှတ်ချက်များကို အောက်ပါ ပုံစံတွင် ရေးသားနိုင်ပါသည်။ RFA ၏ အသုံးပြုခြင်းဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့် အညီ လိုအပ်လျှင် တည်းဖြတ်ပြီး ဖော်ပြပါမည်။ မှတ်ချက်များကို ရေးပြီးပြီးချင်း ချက်ခြင်း မြင်ရမှာ မဟုတ်ပါ။ တင်ပြထားသော မှတ်ချက်ပါ အကြောင်းအရာများ အတွက် RFA မှာ တာဝန်မရှိပါ။ ကျေးဇူးပြု၍ တခြား မှတ်ချက်ရေးသူများ၏ အမြင်ကို လေးစားပြီး အကြောင်းအရာကိုသာ အဓိကထား ရေးသားစေလိုပါသည်။

ဆိုက်တခုလုံးသို့