ေလေဘးကူညီေရးဥကၠႉကို ေဖာက္ခၾဲေရး စၾပ္စၾဲခဵက္ဴဖင့္ စစ္ေဆးေန

အမဵိႂးသား ဒီမိုကေရစီအဖၾဲႚခဵႂပ္ ဗဟို အလုပ္အမႁေဆာင္ ေကာ္မတီဝင္ တဦးလည္းဴဖစ္၊ နာဂစ္ ေလမုန္တိုင္း ဒုကၡသည္ ကူညီ ကယ္ဆယ္ေရး ဥကၠႉလည္း ဴဖစ္တဲ့ ဦးအုန္း႒ကိႂင္ဟာ ေဖာက္ခၾဲေရးလုပ္ဖိုႛ ဆိုတဲ့ စၾပ္စၾဲခဵက္ေတၾနဲႛ ပဲခူးအကဵဥ္းေထာင္မႀာ စစ္ေဆးခံေနရတယ္လိုႛ သိရပၝတယ္။
2008-10-28
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
ဴမန္မာဴပည္မႀ  ႎိုင္ငံေရးအကဵဥ္းသားမဵား၏ ဓာတ္ပံုႎႀင့္ မႀတ္တမ္းမဵားကို ထိုင္းဴမန္မာနယ္စပ္၊ မဲေဆာက္႓မိႂႚ အေဴခစိုက္ ဴမန္မာႎိုင္ငံ၊ ႎိုင္ငံေရး အကဵဥ္းသားမဵား ကူညီေစာင့္ေရႀာက္ေရး အဖၾဲႚ ႟ံုးတၾင္ ဴပသထားပံု  ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)
ဴမန္မာဴပည္မႀ ႎိုင္ငံေရးအကဵဥ္းသားမဵား၏ ဓာတ္ပံုႎႀင့္ မႀတ္တမ္းမဵားကို ထိုင္းဴမန္မာနယ္စပ္၊ မဲေဆာက္႓မိႂႚ အေဴခစိုက္ ဴမန္မာႎိုင္ငံ၊ ႎိုင္ငံေရး အကဵဥ္းသားမဵား ကူညီေစာင့္ေရႀာက္ေရး အဖၾဲႚ ႟ံုးတၾင္ ဴပသထားပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)
(Photo: AFP)

ဦးအုန္း႒ကိႂင္ကုိ ေအာက္တိုဘာလ ၂ ရက္ေနႛက ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခဲ့႓ပီး အဲဒီ ညမႀာပဲ ပဲခူးအကဵဥ္းေထာင္ကို ပိုႛေဆာင္လုိက္တာပၝ။ ဴပည္ပကေန႓ပီး ေပးပုိႛလုိက္တဲ့ နာဂစ္မုန္တိုင္း ဒုကၡသည္ေတၾအတၾက္ အလႀႃေငၾေတၾဟာ ေဖာက္ခၾဲေရး လုပ္ငန္းလုပ္ဖိုႛ ဴဖစ္တယ္ဆိုတဲ့ စၾပ္စၾဲခဵက္ေတၾနဲႛ အာဏာပိုင္ေတၾက စစ္ေဆးေနတဲ့အေဳကာင္း ပဲခူးအကဵဥ္းေထာင္နဲႛ နီးစပ္သူ တဦးက RFA ကို ေဴပာပၝတယ္။

ေလေဘး ကူညီကယ္ဆယ္ေရး လုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္ႎိုင္ဖိုႛ အတၾက္ ဴပည္ပမႀာ ေရာက္ရႀိေနတဲ့ ကိုေမာင္ဆိုတဲ့သူကေန သိန္း ၂၀၀ ေလာက္ လႀႃဒၝန္း လၿဲေပးထားေဳကာင္း လက္ကိုင္ဖုန္းကေန တဆင့္ ေဴပာဆိုေနတာေတၾကို စစ္အစိုးရအာဏာပိုင္ေတၾက အသံဖမ္း ထားခဲ့႓ပီး အဲဒီလူဟာ ဴပည္ပမႀာ အေဴခစိုက္တဲ့ NCUB ေခၞ ဴပည္ေထာင္စု ဴမန္မာႎိုင္ငံ အမဵႂိးသားေကာင္စီက ဦးေမာင္ေမာင္ ဴဖစ္ေဳကာင္းနဲႛ ေဖာက္ခၾဲေရးလုပ္ဖိုႛအတၾက္ လၿဲေပးလာတာ ဴဖစ္တယ္ဆို႓ပီး စၾဲခဵက္တင္ စစ္ေဆးေနတယ္လိုႛ ဆုိပၝတယ္။

NLD ေဴပာခၾင့္ရပုဂၢႂလ္ ဦးဥာဏ္ဝင္းကေတာ့ ဦးအုန္း႒ကိႂင္ ပဲခူးေထာင္မႀာ ရႀိ႓ပီး စစ္ေဆးေနတယ္လိုႛ ဳကားရေပမဲ့ ဘာေတၾ စစ္ေဆးေနတယ္ ဆုိတာကုိေတာ့ တိတိကဵကဵ မသိရေဳကာင္း RFA ကုိ ေဴပာပၝတယ္။

AAPP-B ေခၞ ႎိုင္ငံေရး အကဵဥ္းသားမဵား ကူညီေစာင့္ေရႀာက္ေရး အသင္းက ကိုတိတ္ႎိုင္က အခုလုိ ဒုကၡသည္ ကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္ေနတဲ့ ဦးအုန္း႒ကိႂင္ကို စၾဲခဵက္တင္ စစ္ေဆးေနတာေတၾနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး သိရႀိထားေဳကာင္းနဲႛ ဒီလုပ္ရပ္ေတၾဟာ ဒီမိုကေရစီအေရး လုပ္ကိုင္ေနသူေတၾနဲႛ လူႛအခၾင့္အေရး လႁပ္ရႀားသူေတၾကို ဖိႎႀိပ္ညၟဥ္းပန္းေနတဲ့ ကိစၤရပ္ေတၾသာ ဴဖစ္တယ္လိုႛ RFA ကို ေဴပာပၝတယ္။

မႎၩေလးတိုင္း အေရႀႚေတာင္႓မိႂႚနယ္ အမႀတ္ ၂ နယ္ေဴမ ဴပည္သူႛလၿတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလႀယ္ တဦး ဴဖစ္႓ပီး ၁၉၉၀ စက္တင္ဘာလထဲမႀာ ႎိုင္ငံေတာ္ အေရးေပၞစီမံခဵက္ ၅(ည) နဲႛ တရားမဝင္ ပံုႎႀိပ္ အက္ဥပေဒ ၁၇ မဵဥ္းေစာင္း ၂၀ ေတၾနဲႛ ေထာင္ဒဏ္ ၁၇ ႎႀစ္ ခဵမႀတ္ခဲ့ပၝတယ္။

၂၀၀၅ ခုႎႀစ္မႀာ ဴပန္လည္လၾတ္ေဴမာက္လာ ခဲ့႓ပီး အမဵိႂးသားဒီမိုကေရစီ အဖၾဲႚခဵႂပ္မႀာ ဗဟို အမႁေဆာင္ေကာ္မတီ အဴဖစ္နဲႛ တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ေနတာ ဴဖစ္ပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔