သဃႆန္းက႗န္း႓မိႂႚနယ္ NLD အဖၾဲႚဝင္ ၇ ဦးေထာင္ဒဏ္မဵား ခဵမႀတ္ခံရ

အမဵိႂးသားဒီမိုကေရစီအဖၾဲႚခဵႂပ္ သဃႆန္းက႗န္း႓မိႂႚနယ္ အဖၾဲႚဝင္ေတၾ ဴဖစ္ဳကတဲ့ ႓မိႂႚနယ္ဥကၠႉ ဦးတင္ဴမ၊ ကိုေအာင္ထၾန္း၊ ဦးေအာင္သန္းထၾန္း၊ ကိုေအာင္ေကဵာ္၊ ကိုေဇာ္ဝင္း၊ ကိုခင္စိုးနဲႛ ကိုရဲေဇာ္ထိုက္တိုႛ ၇ ဦးကို စစ္အစိုးရက တာေမၾ႓မိႂႚနယ္ တရား႟ံုးကေန ဒီေနႛ မတ္လ ၃၀ရက္မႀာ ေထာင္ဒဏ္ အသီးသီး ခဵမႀတ္လိုက္ပၝတယ္။
2009-03-30
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
ဴမန္မာႎိုင္ငံမႀ ႎိုင္ငံေရး အကဵဥ္းသား အားလံုးကို လၿတ္ေပးရန္ မေလးရႀားႎိုင္ငံ ကၾာလာလမ္ပူ႓မိႂႚတၾင္ ၂၀၀၇ခုႎႀစ္ ေအာက္တိုဘာ ၂၃ရက္ေနႛက ေတာင္းဆို ဆႎၬဴပေနေသာ မႀတ္တမ္းပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)
ဴမန္မာႎိုင္ငံမႀ ႎိုင္ငံေရး အကဵဥ္းသား အားလံုးကို လၿတ္ေပးရန္ မေလးရႀားႎိုင္ငံ ကၾာလာလမ္ပူ႓မိႂႚတၾင္ ၂၀၀၇ခုႎႀစ္ ေအာက္တိုဘာ ၂၃ရက္ေနႛက ေတာင္းဆို ဆႎၬဴပေနေသာ မႀတ္တမ္းပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)
(Photo: AFP)
ဒီကိစၤနဲႛပတ္သက္႓ပီး ေရႀႚေနဦးေအာင္သိန္းက အခုလိုေဴပာပၝတယ္။

ေရႀႚေနဦးေအာင္သိန္း  ။ “ရဲေဇာ္ထိုက္ ၁၀ႎႀစ္တဲ့၊ ခင္စိုးရယ္၊ ဦးတင္ဴမပၝ NLD အဖၾဲႚဝင္အားလံုး၊ ကဵန္လူေတၾ အားလံုးကေတာ့ ၅ႎႀစ္စီတဲ့၊ အဲလိုဳကားပၝတယ္။ အဲဒီအမႁမႀာေတာ့ ေရႀႚေနအဴဖစ္ ေဒၞခင္ေဌး႔ကယ္တိုႛ၊ ေဒၞစိုးစိုးေမာ္တိုႛ သူတိုႛ အဲဒီ လိုက္ဳကပၝတယ္။ ပထမပိုင္းေတာ့ က႗န္ေတာ္တိုႛက ဒီ သဃႆန္းက႗န္း႓မိႂႚနယ္ အေဴခခံ႟ံုးမႀာ စဴဖစ္ေတာ့လည္း အဲဒီ ပုဒ္မ၊ အဲဒီအေဳကာင္းအရာေတၾနဲႛပဲ စၾဲတာပဲေလ။ အဲဒီမႀာ ၁၃ (၁)နဲႛ ၁၇(၁)ကိုေတာ့ ဒီ ကေလး ႎႀစ္ေယာက္အေပၞမႀာ ဝန္ခံတဲ့အတၾက္ ဴပစ္ဒဏ္ ခဵမႀတ္လိုက္တယ္။ အဲဒီေနာက္ ကဵန္တဲ့သူေတၾကို ငၝးေယာက္ကို လၿတ္႓ပီးေတာ့၊ ခိုင္႟ံုးမႀာ ဴပန္႓ပီး ထပ္စၾဲတာ။”

သူတိုႛကို စစ္အစိုးရက မတရားသင္း ဆက္သၾယ္မႁပုဒ္မ၊ ေပၝက္ကၾဲေစတတ္တဲ့ပစၤည္း လက္ဝယ္ထားရႀိမႁ ပုဒ္မေတၾနဲႛ ေထာင္ခဵလိုက္တာပၝ။ ကိုခင္စိုးနဲႛ ကိုရဲေဇာ္ထိုက္တိုႛ ၂ ဦးကို မဳကာေသးခင္က ေထာင္ဒဏ္ ၈ ႎႀစ္စီ ခဵမႀတ္ထား႓ပီး၊ ဒီေနႛမႀာ ကိုရဲေဇာ္ထိုက္ကို ေနာက္ထပ္ ၁၀ ႎႀစ္ ထပ္ခဵလိုက္တာပၝ။ ကဵန္ပုဂၢိႂလ္ေတၾဴဖစ္တဲ့ ဦးတင္ဴမ၊ ကိုေအာင္ထၾန္း၊ ကိုေအာင္သန္းထၾန္း၊ ကိုေဇာ္ဝင္း၊ ကိုေအာင္ေကဵာ္နဲႛ ကိုခင္စိုးတိုႛကိုေတာ့ ဒီေနႛ ၅ ႎႀစ္စီ ခဵလိုက္ပၝတယ္။ ဒီအတၾက္ ကိုခင္စိုးက ေထာင္ဒဏ္စုစုေပၝင္း ၁၃ ႎႀစ္ ဴဖစ္သၾား႓ပီး၊ ကိုရဲေဇာ္ထိုက္က ၁၈ ႎႀစ္ ဴဖစ္သၾားပၝတယ္။

သူတိုႛကို ႓ပီးခဲ့တဲ့ႎႀစ္ ၂၀၀၈ ခုႎႀစ္ဧ႓ပီလမႀာ ဖမ္းဆီးလိုက္တာ ဴဖစ္႓ပီး ႎိုဝင္ဘာလမႀာ စၾပ္စၾဲသူအာဏာပိုင္ေတၾက သက္ေသ အေထာက္အထား ခိုင္ခိုင္လံုလံု မဴပႎိုင္လိုႛ သဃႆန္းက႗န္း႓မိႂႚနယ္ တရား႟ံုးက လၿတ္ေပးလိုက္တယ္ဆိုေပမဲ့ အင္းစိန္ေထာင္ကိုပဲ ဴပန္ေခၞသၾား႓ပီး ေနာက္ပုဒ္မေတၾနဲႛ တရားထပ္စၾဲခဲ့တာလိုႛသိရပၝတယ္။

အဲဒီထဲမႀာ NLD သဃႆန္းက႗န္း႓မိႂႚနယ္ ႓မိႂႚနယ္ဥကၠႉ ဦးတင္ဴမဟာ အသက္ ၇၄ ႎႀစ္ အ႟ၾယ္ ရႀိေနပၝ႓ပီ။ သူႛရဲ့သားဴဖစ္သူ ကိုသန္းထၾန္းနဲႛ အာအက္ဖ္ေအမႀ ကိုေနရိန္ေကဵာ္ ဆက္သၾယ္ ေမးဴမန္းထားပၝတယ္။

ဆက္သၾယ္ေမးဴမန္းခဵက္။
အသံဖိုင္ယူရန္

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔