အဖြဲႛခဵြပ်လူငယ် ူင်္ပံနာတေအြပေၞ ူပည်တြင်း၊ ူပည်ပ ဒီမိုကရေစီရေး လြပ်ရြားသူတေရြဲႚအူမင်

္ဘပီးခဲ့တဲ့ သီတင်းပတ်တေတြုန်းက အင်အယ်လ်ဒီ အမဵိြးသားဒီမိုကရေစီ အဖြဲႛခဵြပ်ကနေ လူငယ်လုပ်ငန်းအဖဲြႛ ူပန်လည်ဖဲြႛစည်းခဲ့တဲ့အပေၞမြာ အဖဲြႚတြင်းလူငယ်တခဵြိႚက ကေဵနပ်မြ မရြိတဲ့အတြက် ိံြတ်ထြက်စာတြေ တင်ုကတယ်ဆိုတဲ့ သတင်းတြေ ထြက်ပေၞခဲ့ပၝတယ်။ ဒၝနဲႛပတ်သက်္ဘပီး ူပည်ပအေူခစိုက်တဲ့ ူမန်မာ့ဒီမိုကရေစီရေး လြပ်ရြားနေတဲ့ အဖဲြႛအစည်းတေကြနေ အင်အယ်လ်ဒီ အဖဲြႛတြင်း ညီႌြတ်ရေး ္ဘပိကြဲသြြားမြာကို စိုးရိမ်နေုကပၝတယ်။

2008-11-01
Share
U_Win_Tin_NLD20th_305px.jpg သတင်းစာဆရာကြီး ဟံသာဝတီ ဦးဝင်းတင်ကို တွေ့ရစဉ်
AFP

ထိုင်း၊ ူမန်မာနယ်စပ်အေူခစိုက် လူဘောင်သစ် ဒီမိုကရက်တစ်ပၝတီက မနေႛက ထုတ်ူပန်ခဲ့တဲ့ ေုကညာခဵက်မြာဆိုရင် အင်အယ်လ်ဒီ အဖဲြႛတြင်း ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ အေူခအနေဟာ ိံိုင်ငံရေးအရ ကဲလြဲတြာမဟုတ်ပဲ ဖဲြႛစည်းမဆြိုင်ရာ နည်းလမ်း ူင်္ပံနာ ူဖစ်တယ်ဆိုတာကို ထောက်ူပထားပၝတယ်။ ဒီကိင်္စကို ပၝတီတြင်းမြာ သေသေခဵာခဵာ ေူဖရြင်းမယ်ဆိုရင် ေူပလည်သြားမြာူဖစ်တယ်လိုႛ လူႛဘောင်သစ်ပၝတီရဲႛ အတြင်းရေးမြြး (၁) ကိုငေလြင်းက သူရဲႛအူမင်ကို ေူပာပၝတယ်။

ကိုငေလြင်း။     "ဒီအေူခအနေမဵိြးမြာ အင်အယ်လ်ဒီကို ခေဵမြန်းဖိုႛ အူပင်းအထန် စစ်အစိုးရဖက်က ကဵိြးစားူပင်ဆင်နေတဲ့ကာလမဵိြးမြာ ဒီလိုလုပ်တာဟာ တော်တော် မသင့်လ္တေွာ်တဲ့ ကိင်္စလိုႛူမင်တယ်၊ ဒေၞအောင်ဆန်းစုုကည် ခဵမြတ်ခဲ့တဲ့ လူငယ်တေနြဲႛ ပတ်သက်တဲ့ ကိင်္စတေကြို ဥက္ကဌက ဆက်လက်္ဘပီး ဖေၞဆောင်နေတဲ့အပိုင်းမြာ တခဵိြႛလူငယ်တေအြနေနဲႛ သဘောထား မတြေႛတာတေရြြိကောင်း ရြိံိုင်ပၝတယ်။ ဒၝဘယ်ပၝတီမြာမဆို ဒီကိင်္စမဵိြးရြိံိုင်တယ်၊ ဒီကိင်္စတေဟြာ ပၝတီတြင်းကိင်္စ၊ စည်းရုံးရေးဘောင်အတြင်းမြာ လုပ်ရမယ့်ကိင်္စတေလြိုႛ ကဵနော်တိုႛူမင်တယ်၊ ဒၝတေကြ သေသေခဵာခဵာ ပၝတီတြင်းမြာ ရြင်းလင်းရင်လည်း မေူပလည်စရာဘာမြ မရြိဘူးလိုႛလည်း ူမင်တယ်။"

အခု အင်အယ်လ်ဒီ လူငယ်တေထြဲမြာ ၁၀၀ ကေဵာ်ထြက်တယ်၊ ထြက်ုကမယ်ဆိုတာ ဗဟိုကို မနာခံဘူးလိုႛ ူဖစ်နေတဲ့ကိင်္စက မသင့်လေဵာ်ဘူးလိုႛူမင်ပၝတယ်။

ဒီကိင်္စနဲႛပတ်သက်္ဘပီး မုကာသေးခင်ကမြ ိံြစ်ရြည်ထောင်ကဵခံထားတာကနေ လြတ်ေူမာက်လာခဲ့တဲ့ အင်အယ်လ်ဒီရဲႛ ဗဟိုအလုပ်အမြဆောင်အဖဲြႛဝင် သတင်းစာဆရာဋ္ဌကီး ဦးဝင်းတင်ရဲႛသဘောထားအူမင်ကတော့ အခုလိုူဖစ်ပၝတယ်။

ဦးဝင်းတင်။     "အစားထိုးတဲ့ူင်္ပံနာတေမြြာ အဆင့်ဆင့်ေူပာင်းလဲ္ဘပီး တာဝန်သစ်တြေ ပေးတဲ့နေရာတေမြြာ ကဵနော်ထင်တယ် အခက်အခဲတြေပေၞနေတာ၊ အခုဒီနေႛကဵနော်တိုႛုကံတြဲ့ လူငယ်တြေူင်္ပံနာဆိုတာ ဒၝပဲလိုႛ ကဵနော်ယူဆတယ်။ အဲဒီလိုလုပ်တဲ့နေရာမြာ အေုကာင်းမညီႌြတ်လိုႛ လုပ်နည်းလုပ်ဟန် အဆင်မေူပလိုႛ ူင်္ပံနာတြေူဖစ်တယ်ဆိုရင် အဲဒီူင်္ပံနာကို ေူဖရြင်းရမယ်လိုႛပဲ ကဵနော်ယူဆတယ်။ အဲဒၝကိုထပ်္ဘပီးတော့ ိံိုင်ငံရေးအသြင်ဆောင်တဲ့ လြပ်ရြားမမြဵိြး၊ ူငင်းပယ်မမြဵိြး၊ ဆန်ႛကဵင်မမြဵိြး၊ ကန်ႛကြက်မမြဵိြးတြေ ဒၝတေမြရြိအပ်ဘူးလိုႛ ကဵနော်ယူဆတယ်။"

FDB ူမန်မာိံိုင်ငံ ဒီမိုကရက်တစ်အင်အားစုရဲႛ အတြင်းရေးမြြးခဵြပ် ဒေၝက်တာိံိုင်အောင်ကလည်း အဖဲြႛရဲႛ မူဝၝဒနဲႛ လုပ်ငန်းတြေ အပေၞအဓိကရြေႛရ္ဘြပီး ဆောင်ရြက်သင့်တယ်လိုႛ ူမင်တဲ့အေုကာင်းေူပာပၝတယ်။

ဒေၝက်တာိံိုင်အောင်။     "အဓိက ကတော့၊ မူကိင်္စ လုပ်ငန်းကိင်္စပေၞမြာ အဓိက ဆုံးူဖတ်ထား္ဘပီးတော့ ရြိသင့်တာပေၝ့၊ အားလုံးသဘာတိူံိုင်မယ့် ပင်မကိင်္စက ဘာအတူတူ ရြိံိုင်သလဲပေၝ့၊ အားလုံးဘုံ တူညီံိုင်တဲ့တခုကို ပၝဝငိံိုင်လိုႛရလားဆိုတာ ဦးစားပေး္ဘပီးတော့ ဒၝ့အူပင် ကိုယ်လုပ်ခဵင်တဲ့ဟာ အမဵားကသဘောမတိူံိုင်ဘူးဆိုရင် ကိုယ်လုပ်ပိုင်ခြင့် ရြိပၝတယ်။ တခၝတလေကဵတော့ လုပ်နည်းကိုင်နည်းနဲႛ ခဵည်းကပ်မြတြေ မတူုကတာတြေ ရြိတယ်၊ ဒၝပေမယ့် အခဵင်းခဵင်းတိုက်ခိုက်တဲ့ဟာမဵိြးမူဖစ်ဘူး၊ ူပည်သူကို အကဵိြးူပမြြာမဵိြး ဆိုရင်တော့ အားလုံးက သူႛနေရာနဲႛလုပ်ပိုင်ခြင့်တေနြဲႛ သူႛအကြက်အကြင်း တေနြဲႛလုပိံိုင်တာတော့ အားလုံးကောင်းတာပဲလိုႛ ကဵနော်ထင်ပၝတယ်။"

အမဵိြးသား ဒီမိုကရေစီအဖဲြႛခဵြပ်ရဲႛ ထူးူခားခဵက်က ရြစ်လေးလုံး လူထုအရေးတော်ပုံဋ္ဌကီးကနေ ပေၞပေၝက်လာတဲ့ ိံိုင်ငံရေးအဖဲြႛအစည်းူဖစ်တဲ့အတြက် ဒီမိုကရေစီရေးအတြက် အင်အယ်လ်ဒီ ပၝတီရဲႛ ရပ်တညိံိုင်ရေးဟာ အရေးဋ္ဌကီးတယ်လိုႛ လူႛဘောင်သစ် ဒီမိုကရက်တစ်ပၝတီရဲႛ ဥက္ကဌ ကိုအောင်မိုးဇော်ကေူပာပၝတယ်။

ကိုအောင်မိုးဇော်။  "ကဵနော်တိုႛတိုင်းူပည်မြာရြိတဲ့ ိံိုင်ငံရေးပၝတီတေကြ ိံိုင်ငံရေးပၝတီတရပ်လို လည်ပတ်လိုႛမရဘူးဆိုတာ အားလုံးသိပၝတယ်။ အဲဒီလို အေူခအနေအောက်မြာ ပၝတီတြင်းမြာရြိတဲ့ ရဲဘော်အခဵင်းခဵင်း တနေရာနဲႛတနေရာ ဒေသတခုနဲႛတခုအုကား ဒၝမမြဟုတ် အပေၞဆင့်နဲႛအောက်ဆင့်ုကားမြာလည်း ဆက်စပ်မြတြေ ကောင်းကောင်းလုပ်လိုႛမရတဲ့အေူခအနေမဵိြးတေမြရြိဘူးပေၝ့၊ ရန်သူရဲႛ ဖိံြိပ်မြတေကြ တအားူပင်းထန်တယ်၊ အဲဒီလိုအနေအထားမဵိြးမြာ ရဲဘော်ရဲဘက် အခဵင်းခဵင်း အူပန်အလြန်နားလည်မြပေးဖိုႛ အူပန်အလြန်ဖေးမဖိုႛဟာ အလြန်အရေးဋ္ဌကီးပၝတယ်။"

အမဵိြးသားဒီမိုကရေစီအဖဲြႛခဵြပ် ုကံြတြေႛနေရတဲ့ လူငယ်ကိင်္စတေအြပေၞ ူပည်ပအေူခစိုက် အဖဲြႛအစည်းတေရြဲႛ သဘောထားတေကြို စုစည်းတင်ူပခဲ့တာူဖစ်ပၝတယ်။

မှတ်ချက်ပေးပို့ရန်

မှတ်ချက်များကို အောက်ပါ ပုံစံတွင် ရေးသားနိုင်ပါသည်။ RFA ၏ အသုံးပြုခြင်းဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့် အညီ လိုအပ်လျှင် တည်းဖြတ်ပြီး ဖော်ပြပါမည်။ မှတ်ချက်များကို ရေးပြီးပြီးချင်း ချက်ခြင်း မြင်ရမှာ မဟုတ်ပါ။ တင်ပြထားသော မှတ်ချက်ပါ အကြောင်းအရာများ အတွက် RFA မှာ တာဝန်မရှိပါ။ ကျေးဇူးပြု၍ တခြား မှတ်ချက်ရေးသူများ၏ အမြင်ကို လေးစားပြီး အကြောင်းအရာကိုသာ အဓိကထား ရေးသားစေလိုပါသည်။

ဆိုက်တခုလုံးသို့