ဴမန္မာႎိုင္ငံ တိုးတက္ဖိုႛ ေခဵးေငၾစနစ္ကို ေဴပာင္းလဲရမည္

ဴမန္မာႎိုင္ငံမႀာ လယ္သမားလူတန္းစားက ၇၀ ရာခိုင္ႎႁန္း ရႀိေနတဲ့အတၾက္ တိုင္းဴပည္ ဖၾံႚ႓ဖိႂးတိုးတက္ဖိုႛနဲႛ ကုန္ထုတ္လုပ္မႁ ဴမင့္မားဖိုႛဆိုရင္ ေခဵးေငၾစနစ္ကို ေဴပာင္းလဲႎိုင္မႀ ရမယ္လိုႛ စီးပၾားေရးႎိုဘယ္လ္ ဆုရႀင္ ပၝေမာကၡ ဂဵိႂးဇက္ စတစ္ဂ္လစ္ဇ္က ဒီကေနႛ ဒီဇင္ဘာ ၂၄ ရက္မႀာ သတင္းေထာက္ေတၾကို ေဴပာဆိုလိုက္ပၝတယ္။
2009-12-24
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
လယ္သမားတစ္ဦး လယ္ထြန္ပံု
လယ္သမားတစ္ဦး လယ္ထြန္ပံု
(Photo: AFP)

တိုးတက္ဖၾံႚ႓ဖိႂးေရးနဲႛ ဆင္းရဲမၾဲေတမႁ ေလ႖ာ့ခဵေရး ေအာင္ဴမင္ဖိုႛဆိုရင္ ဴမန္မာ့လယ္ယာကၸကို မဴဖစ္မေန အဓိကထား႓ပီး ေဆာင္႟ၾက္ရမယ္လိုႛ ပၝေမာကၡ႒ကီးက ဆိုပၝတယ္။

စီးပၾားေရးႎိုဘယ္လ္ ဆုရႀင္ ပၝေမာကၡ ဂဵိႂးဇက္ စတဂ္လစ္ဇ္က ကုလသမဂၢ အစီအစဥ္နဲႛ ဴမန္မာႎိုင္ငံကို ၄ ရက္ဳကာ သၾားေရာက္ ေလ့လာ႓ပီးတဲ့ေနာက္ အခုလို ေဴပာဳကားလိုက္တာပၝ။

ဴမန္မာႎိုင္ငံက လက္ရႀိေခဵးေငၾ အတိုးႎႁန္းဟာ အလၾန္ဴမင့္မားေန႓ပီး တရာကို တလ တဆယ္တိုး ဒၝမႀမဟုတ္ ဒီထက္ပိုတဲ့ အတိုးႎႁန္းေတၾနဲႛ ေခဵးေနရတယ္လိုႛ ပၝေမာကၡ စတစ္ဂ္လစ္ဇ္က ေထာက္ဴပပၝတယ္။ ဒၝဟာ အေမရိကန္ ဴပည္ေထာင္စုမႀာ ဟုိတခဵိန္ကရႀိခဲ့တဲ့ Pay Day Loan လိုႛေခၞတဲ့ လစာကို အေပၝင္ထား႓ပီး ႒ကိႂတင္ေငၾေခဵးတဲ့စနစ္နဲႛ တူေနတယ္လိုႛလည္း ႎိႁင္းယႀဥ္ ေဴပာဆိုပၝတယ္။

ဴမန္မာႎိုင္ငံခရီးစဥ္မႀာ အစိုးရအရာရႀိေတၾနဲႛ ေတၾႚခဲ့သလို လူထုဳကား ကၾင္းဆင္း႓ပီး လယ္သမားေတၾနဲႛလည္း ေတၾႚဆံုခဲ့ပၝတယ္။ အဲဒီလို ေတၾႚဆံုခဲ့ရာမႀာ ေဴမဳသဇာဝယ္ဖိုႛ၊ မဵိႂးေစ့ေကာင္းေတၾ ရဖိုႛ စတဲ့ လယ္ယာလုပ္ငန္းသံုး ပစၤည္းေတၾအတၾက္ ေခဵးေငၾ လံုလံုေလာက္ေလာက္ မရတဲ့ အေဳကာင္း၊ ဒၝေဳကာင့္ လယ္ယာလုပ္ငန္းေတၾမႀာ ထုတ္လုပ္မႁ တိုးတက္ေအာင္ မလုပ္ႎိုင္တာဴဖစ္ေဳကာင္း ေဴပာဆိုသံေတၾ နားေထာင္ခဲ့ရတယ္လိုႛ ပၝေမာကၡ စတစ္ဂ္လစ္ဇ္က ေဴပာပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔