အဴပစ္မဲ့ဴပည္သူေတၾကို သတ္ဴဖတ္ေနမႁ ပအိုႛဝ္အဖၾဲႛအစည္းမဵား ကန္ႛကၾက္

ရႀမ္းဴပည္ေတာင္ပိုင္း ဆီဆုိင္႓မိႂႛနယ္မႀာရႀိတဲ့ ခမရ ၄၂၅ တပ္ဖၾဲႛဝင္ေတၾဟာ ေစာဆားရၾာသူ႒ကီးနဲႛ အသက္ ၂ဝ အရၾယ္ လူငယ္တဦးကို ပအိုႛဝ္အမဵႂိးသား လၾတ္ေဴမာက္ေရး သူပုန္တပ္ေတၾနဲႛ အဆက္သၾယ္ရႀိတယ္ ဆို႓ပီး ေမလ ၆ ရက္ေနႛက သတ္ဴဖတ္သၾားခဲ့တယ္လိုႛ ေဒသခံ အသုိင္းအဝုိင္းေတၾကတဆင့္ စုံစမ္းသိရပၝတယ္။
2009-05-09
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
နအဖစစ္တပ္က ကရင္ျပည္နယ္တြင္ ၂၀ဝ၂ ခုႏွစ္ ဧၿပီ ၂၈ ရက္ေန႔က အစုလိုက္ အျပံဳလိုက္ သတ္ျဖတ္ခဲ့ေသာ ကေလး သံုးဦးအပါအဝင္ ႐ြာသား ၁၂ ဦး၏ အေလာင္းမ်ား မွတ္တမ္းပံု ျဖစ္ပါသည္။ (Photo: AFP)
နအဖစစ္တပ္က ကရင္ျပည္နယ္တြင္ ၂၀ဝ၂ ခုႏွစ္ ဧၿပီ ၂၈ ရက္ေန႔က အစုလိုက္ အျပံဳလိုက္ သတ္ျဖတ္ခဲ့ေသာ ကေလး သံုးဦးအပါအဝင္ ႐ြာသား ၁၂ ဦး၏ အေလာင္းမ်ား မွတ္တမ္းပံု ျဖစ္ပါသည္။ (Photo: AFP)
(Photo: AFP)
အဲဒီလို သတ္ဴဖတ္မႁေတၾအဴပင္ ေစာဆားနဲႛ ေနာင္ဗန္ ရၾာသား ၈ဝ ေလာက္ကိုလည္း မသကႆာမႁနဲႛ ဖမ္းဆီးသၾားတယ္လိုႛ သိရပၝတယ္။

ဴမန္မာစစ္တပ္ရဲႛ လုပ္ရပ္နဲႛပတ္သက္လိုႛ ထုိင္းအေဴခစိုက္ ပအုိႛဝ္လူငယ္အစည္းအရုံးက ေဳကညာခဵက္တေစာင္ ထုတ္ဴပန္႓ပီး ကန္ႛကၾက္ ေဴပာဆိုလိုက္ပၝတယ္။

အဴပစ္မဲ့ေဒသခံေတၾကို ဴမန္မာစစ္တပ္က အခုလို သတ္ဴဖတ္ဖမ္းဆီးတာေတၾဟာ ႓ပီးခဲ့တဲ့ ေမလ ၃ ရက္ေနႛက ခမရ ၄၂၆ ကို ပအိုဝ့္နဲႛ ကရင္ ပူးေပၝင္းတပ္ေတၾက ဴခႂံခိုတုိက္ခုိက္ခဲ့႓ပီး ေနာက္ပိုင္းမႀာ ဴဖစ္ေပၞလာတာလိုႛ ပအိုႛဝ္ဴပည္သူႛလၾတ္ေဴမာက္ေရးအဖၾဲႛ ဥကၠႉ ဗိုလ္မႀႃး႒ကီးခၾန္ဥကၠာက သုံးသပ္ေဴပာဆုိလုိက္႓ပီး၊ ေနာက္ဆက္တၾဲ ဴဖစ္လာႎိုင္ေဴခနဲႛ ပတ္သက္လိုႛ အခုလို သုံးသပ္ပၝတယ္။

ဗိုလ္မႀႃး႒ကီးခၾန္ဥကၠာ။    ။“စစ္အုပ္စုဟာ အဴပစ္မရႀိတဲ့ ရၾာသားေတၾကို အႎုိင္ကဵင့္႓ပီးေတာ့ သတ္ဴဖတ္ႎႀိပ္စက္တာေတၾ လုပ္ဴခင္းအားဴဖင့္ ကဵေနာ္တုိႛပအုိဝ့္ဴပည္သူေတၾက ေဳကာက္ရၾံႛထိပ္လန္ႛသၾားမႀာ မဟုတ္ဘူး။ ဒီလုိဖိႎႀိပ္ေလ ဴပည္သူေတၾက ပို႓ပီးေတာ့ ေတာ္လႀန္ေရးနဲႛ ပူးေပၝင္းသၾား႓ပီးေတာ့ သူတုိႛကုိ ေနာက္ဆံုး လူထုစစ္ပၾဲသေဘာမဵႂိး ဴပန္တုိက္သၾားမႀာကို သတိထားသင့္တယ္။ အဴပစ္မရႀိတဲ့ ရၾာသားေတၾကို ဒီလုိ တဖက္သတ္ ႎႀိပ္စက္မယ္ဆုိရင္ေတာ့ ဒၝကို PNO/ PNA က ဳကားဝင္ရႀင္းသင့္တယ္ နည္းနည္းထိန္းသင့္တယ္လုိႛ ကဵေနာ္တုိႛ ဴမင္တယ္”

ဗိုလ္မႀႃး႒ကီးခၾန္ဥကၠာ ေဴပာဆိုသၾားတဲ့ PNO/ PNA အဖၾဲႛဟာ ဦးေအာင္ခမ္းထီ ဦးေဆာင္တဲ့အဖၾဲႛဴဖစ္႓ပီး ၁၉၉၁ ခုႎႀစ္မႀာ  ဴမန္မာစစ္အစုိးရနဲႛ  အပစ္ရပ္ထားတဲ့အဖၾဲႛ ဴဖစ္ပၝတယ္။

ဖယ္ခုံ႓မိႂႛအေဴခစိုက္ တခစ  စစ္ေဒသကၾပ္ကဲေရးမႀႃး  ဗိုလ္ခဵႂပ္မဵႂိးေအးကေတာ့ PNO/ PNA ဟာ ကိုယ့္ေဒသကို ကိုယ္မထိ္န္းသိမ္းႎိုင္ဘူးဆိုရင္  ၂ဝဝ၈ ဖၾဲႛစည္းပုံ အေဴခခံဥပေဒမႀာ သတ္မႀတ္အတည္ဴပႂထား႓ပီး ဴဖစ္တဲ့ ပအုိႛဝ္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခဵႂပ္ခၾင့္ရ ေဒသကို အေဴခခံဥပေဒကေန ဴပန္လည္ရုပ္သိမ္းမယ္လိုႛ ႓ပီးခဲ့တဲ့ ရက္ပုိင္းတုန္းက ႓ခိမ္းေဴခာက္ေဴပာဆိုမႁေတၾ ရႀိခဲ့ေဳကာင္း စုံစမ္းသိရပၝတယ္။


ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔