ဝန္ထမ္း၁,၂၀၀ေကဵာ္ကို အေရးယူခဲ့ေဳကာင္း ဗိုလ္ခဵႂပ္႒ကီး စိုးဝင္းေဴပာဳကား

2006-11-10
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
soe_win_150px.jpg
ဗန္ေကာက္႓မိႂႚရႀိ အစည္းအေဝးတခုတၾင္ မိန္ႛခၾန္း ေဴပာဳကားေနေသာ နအဖ ဝန္႒ကီးခဵႂပ္ ဗိုလ္ခဵႂပ္႒ကီး စိုးဝင္း၏ မႀတ္တမ္း ဓာတ္ပံုတခု။ (Photo: AFP)

ဴမန္မာႎုိင္ငံမႀာ အဂတိလုိက္စားတဲ့ ဝန္ထမ္း ၁,၂၄၇ ေယာက္ကုိ ၂၀၀၅ -၂၀၀၆ ခုႎႀစ္အတၾင္း အေရးယူခဲ့တယ္လုိႛ နအဖ ဝန္႒ကီးခဵႂပ္ ဗုိလ္ခဵႂပ္႒ကီး စုိးဝင္းက ေဴပာေဳကာင္း နအဖ သတင္းစာက ေဖာ္ဴပခဲ့ပၝတယ္။

ႎိုဝင္ဘာလ ၆ရက္၊ ႓ပီးခဲ့တဲ့ တနလႆာေနႛက Tranparancy international အဖဲၾႚ႒ကီးကထုတ္ဴပန္တဲ့ အစီရင္ခံစာမႀာေတာ့၊ ဴမန္မာႎုိင္ငံကုိ ကမႝာေပၞမႀာ အဆုိးဆုံး အဂတိလုိက္စားတဲ့ ႎုိင္ငံအဴဖစ္ ေဖာ္ဴပခဲ့ပၝတယ္။

ဴမန္မာႎုိင္ငံမႀာ ၂၀၀၅-၂၀၀၆ ခုႎႀစ္တၾင္း အဂတိလုိက္စားတဲ့ ဝန္ထမ္း ၁,၂၄၇ ေယာက္ကုိ အေရးယူခဲ့ေဳကာင္း ဝန္႒ကီးခဵႂပ္ ဗုိလ္ခဵႂပ္႒ကီး စုိးဝင္းက ေဴပာဆုိတာကုိ ဴမန္မာ့အလင္း သတင္းစာက ေဖာ္ဴပခဲ့တာ ဴဖစ္ပၝတယ္။

႓ပီးခဲ့တဲ့ ႎုိဝင္ဘာလ ၄ ရက္ေနႛက ပဵဥ္းမနား႓မိႂႚေတာ္သစ္မႀာ ေဴပာဆုိခဲ့တာဴဖစ္႓ပီး ဘာေဳကာင့္ အခုလုိ အေရးယူခဲ့တယ္ဆုိတာနဲႛပတ္သက္လုိႛအေသးစိတ္ ေဴပာဆုိခဲ့ဴခင္းေတာ့ မရႀိပၝဘူး။

ဒၝေပမယ့္ မဳကာေသးမီအခဵိန္ကပဲ အေကာက္ခၾန္အ႒ကီးအကဲကုိ ေထာင္ဒဏ္ ၆၆ ႎႀစ္ ခဵခဲ့ပၝတယ္။ ဒၝ့အဴပင္ အေကာက္ခၾန္ ဝန္ထမ္း ၅၀၀ ေကဵာ္ကုိ ႓ပီးခဲ့တဲ့ ၂ လအတၾင္း ဖမ္းဆီးစစ္ေဆးတာေတၾ လုပ္ခဲ့႓ပီး၊ အဲဒီအထဲက တဝက္ေကဵာ္ကုိ လာဘ္စားမႁ၊ အဂတိလုိက္စားမႁေတၾနဲႛ တရားစဲၾခဲ့တယ္လုိႛ တရား႟ုံး သတင္းရပ္ကၾက္ေတၾ ဆုိပၝတယ္။

ဒီကိစၤေတၾနဲႛ ဆက္စပ္ေနတဲ့ ကုန္သည္ေတၾကုိလည္း အေရးယူခဲ့ေဳကာင္း ဗုိလ္ခဵႂပ္႒ကီးစုိးဝင္းက ႓ပီးခဲ့တဲ့ ေအာက္တုိဘာလထဲတုန္းကလည္း ေဴပာဆုိခဲ့ပၝတယ္။

တကမႝာလုံးက အဂတိလုိက္စားမႁေတၾကုိ ေစာင့္ဳကည့္ေလ့လာတဲ့ Transparency International အဖဲၾႚ႒ကီးကေန ႓ပီးခဲ့တဲ့ တနလႆာေနႛတုန္းက ထုတ္ဴပန္တဲ့ အစီရင္ခံစာထဲမႀာေတာ့ ဴမန္မာႎုိင္ငံကုိ ကမႝာေပၞမႀာ အဂတိလုိက္စားမႁ အဆုိးဆုံးႎုိင္ငံအဴဖစ္ ေဖာ္ဴပခဲ့ပၝတယ္။ ကမႝာေပၞက အဂတိလုိက္စားမႁ အဆုိးဆုံး ႎုိင္ငံေတၾဴဖစ္တဲ့ ေဟတီႎုိင္ငံနဲႛ စစ္ဴဖစ္ေနတဲ့ အီရတ္ႎုိင္ငံေတၾနဲႛ အတူယႀဥ္တဲၾ႓ပီး ဴမန္မာႎုိင္ငံကုိ ေဖာ္ဴပခဲ့တာ ဴဖစ္ပၝတယ္၊

ဴမန္မာႎုိင္ငံမႀာ ၁၉၆၂ ခုႎႀစ္ကတည္းက စတင္ခဲ့တဲ့ စစ္အုပ္ခဵႂပ္ေရးရဲ့ လၾဲမႀားတဲ့ ဦးေဆာင္မႁေဳကာင့္ ဴမန္မာႎုိင္ငံဟာ အဂတိလုိက္စားမႁ အဆုိးဆံုးနဲႛ ကမႝာ့ အဆင္းရဲဆုံးႎုိင္ငံ အဴဖစ္ေရာက္ရႀိခဲ့ရေဳကာင္း ႎုိင္ငံတကာ အဖဲၾႚအစည္းေတၾက ေဖာ္ဴပဳကပၝတယ္။

ဴမန္မာနအဖစစ္အစုိးရကေတာ့ ႓ပီးခဲ့တဲ့ ဳကာသပေတးေနႛက အကဵင့္ပဵက္ အဂတိလုိက္စားတဲ့ ဝန္ထမ္းေတၾေတၾႚရင္ တုိင္ဳကားႎုိင္ဖိုႛ ဆက္သၾယ္ရန္ ဖုန္းလုိင္းေတၾနဲႛ လိပ္စာေတၾ ထုတ္ဴပန္ခဲ့ပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔