ယခုသတင္းအတြက္ မွတ္ခ်က္အားလံုးကို ဖတ္႐ႈန္ ဖားကန္႔ေျမစာပံုၿပိဳက်မႈကိစၥ လာေရာက္ေျဖရွင္းဖုိ႔ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္မွာ ေၾကညာ

မွတ္ခ်က္မ်ားကုိ ေအာက္ပါ ပုံစံတြင္ ေရးသားႏုိင္ပါသည္။ RFA ၏ အသုံးျပဳျခင္းဆုိင္ရာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ အညီ လုိအပ္လွ်င္ တည္းျဖတ္ျပီး ေဖာ္ျပပါမည္။ မွတ္ခ်က္မ်ားကုိ ေရးျပီးျပီးခ်င္း ခ်က္ျခင္း ျမင္ရမွာ မဟုတ္ပါ။ တင္ျပထားေသာ မွတ္ခ်က္ပါ အေၾကာင္းအရာမ်ား အတြက္ RFA မွာ တာ၀န္မရွိပါ။ ေက်းဇူးျပဳ၍ တျခား မွတ္ခ်က္ေရးသူမ်ား၏ အျမင္ကုိ ေလးစားျပီး အေၾကာင္းအရာကုိသာ အဓိကထား ေရးသားေစလုိပါသည္။ျဖစ္သင့္တာ :

သက္ဆုိင္ရာ အစိုးရဌာနက အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္မွာ လာေရာက္ေျဖရွင္းဖို႔ ပ ်က္ကြက္ခဲ့ရင္ "ကုမၸဏီေတြရဲ႕ လုပ္ပုိင္ခြင့္ကုိ " ျပန္လည္ရုပ္သိမ္းဖို႔ အဆိုျပဳ ခ ်င္ပါ တယ္။

Dec 07, 2015 01:52 PM

    Reply to this comment

မူလသတင္းသိုႛ ဴပန္သၾားရန္

ဆိုက္တခုလံုးသို႔