ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ႎႀင့္ေတၾႚဖိုႛ ဖိလိပိုင္ႎိုင္ငံဴခားေရးဝန္႒ကီး ႒ကိႂးစားမည္

2006-06-30
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
phillipine_fm_150px.jpg
အာဆီယံအဖၾဲႚ၏ အစည္းအေဝးတခုတၾင္ ေတၾႚရေသာ ဖိလိပိုင္ ႎိုင္ငံဴခားေရး ဝန္႒ကီး အယ္လ္ဘာတို ႟ိုဴမႃလို။ အာဆီယံေခၞ အေရႀႚေတာင္အာရႀ ႎိုင္ငံမဵားအဖၾဲႚ၏ လက္ရႀိ အလႀည့္ကဵ ဥကၠႉဴဖစ္ေသာ မေလးရႀားႎိုင္ငံ႓ပီးေနာက္္ ဆက္လက္တာဝန္ယူရမည့္ ဴမန္မာႎိုင္ငံသည္ အေဴခအေနအရ ေနာက္ဆုတ္လိုက္ရသဴဖင့္ ၂၀၀၆ခုႎႀစ္ အာဆီယံ ဥကၠႉတာဝန္ကို ဖိလိပိုင္ႎိုင္ငံက လၿဲေဴပာင္းယူရပၝမည္။ (Photo: AFP)

ဖိလိပိုင္ ႎိုင္ငံဴခားေရးဝန္႒ကီး အယ္လ္ဘာတို ႟ိုဴမႃလိုဟာ ဇူလိုင္လဆန္းပိုင္းအတၾင္း ဴမန္မာႎိုင္ငံကို သၾားေရာက္ လည္ပတ္တဲ့အခၝမႀာ ဴမန္မာ့ ဒီမိုကေရစီေခၝင္းေဆာင္ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္နဲႛ ေတၾႚဆံုခၾင့္ရရႀိဖိုႛ ႒ကိႂးစားမႀာ ဴဖစ္ေဳကာင္း ဖိလိပိုင္အရာရႀိေတၾက ေဴပာပၝတယ္။

ဴမန္မာႎိုင္ငံကို ဇူလိုင္လ ၅ရက္ကေန ၉ရက္အထိ သၾားေရာက္မယ့္ ခရီးစဥ္မႀာ မစၤတာ ႟ိုဴမႃလိုဟာ အာဆီယံအဖၾဲႚကို ကိုယ္စားဴပႂဖိုႛ မဟုတ္ပဲ နအဖအစိုးရရဲ့ ဖိတ္ဳကားခဵက္အရ သၾားမႀာ ဴဖစ္တယ္လိုႛ ဖိလိပိုင္ႎိုင္ငံ၊ မနီလာ႓မိႂႚေတာ္မႀ အရာရႀိေတၾက ဆိုပၝတယ္။

အဴခားသတင္းမဵား

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔